רשימת משתתפים במרוץ הלילה של רחובות 2023 בחסות יוחננוף

שם פרטישם משפחהמגדרשנת לידהאגודהמקצה
שמעוןבלמשmale1975מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
רוזילנגבהייםfemale1952יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
שמעוןנתנובmale1974יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ - תחרותי
הרי נחוםלנגבהייםmale1948מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
שרהקרחשfemale2010מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
רעיהדבוגובסקיfemale1961משטרת ישראל מקצה 10 ק"מ - תחרותי
שחףדודאיmale1981Kamashמקצה 2 ק"מ - תחרותי
אפרתהראלfemale1982Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - תחרותי
שלמהחסידmale1956מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
ShaiGur-Ariemale1948מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
מיכללהבfemale1971מקצה 5 ק"מ - תחרותי
קרלוסרוזנפלדmale1959מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
יונתןקובלmale1957רצים עם יונתן מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אלישבעוולףfemale1974Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - תחרותי
רדוקאופמןmale1979מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
פבלודורפמןmale1970 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
חבצלתלויטסfemale1985מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
רוניתסרויהfemale1964מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
דבורהרוזנפלדfemale1961מקצה 2 ק"מ - צעידה
דןטנדלרmale1946מקצה 2 ק"מ - צעידה
ויטלישפרמןmale1972RUN4FUNמקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
אוריוולףmale1976מקצה 2 ק"מ - צעידה
זאבליטיצבר male1972RUN4FUNמקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
דניאלרומאוmale1976מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
חנוךטלרmale1956הסוללים ירושליםמקצה 5 ק"מ - תחרותי
בועזבילגוריmale1981ללא מועדון מקצה 10 ק"מ - תחרותי
יוחאיוינשטייןmale1980מקצה 5 ק"מ - תחרותי
יואבגרשמןmale1988מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עמריפישרmale1988מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
shanigantzfemale1988מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
אביטלשטיינבךfemale1988מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
רעותוכטלfemale1988 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
ליטלקרניfemale1989מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
EliWindwermale1989מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
דורשלוםmale1990מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ערןכץmale1990 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אורלוזוןmale1990מקצה 2 ק"מ - תחרותי
ישראלאקרמןmale1989intelרכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
איתןסבןmale1988מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
עיריתאיתןfemale1989מקצה 2 ק"מ - תחרותי
MatanKatzmale1988מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ברסהרfemale1989מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
אסתראקרמןfemale1990מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
יניבבן חמוmale1989מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
NisayHilelmale1989מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
איילתרזfemale1989מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אדירגולדובסקיmale1989מקצה 2 ק"מ - צעידה - עממי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
נריהשמעוןmale1992רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בחרבות ברזל
ShaharEdery wolffemale1991מקצה 2 ק"מ - תחרותי
עידןהוכנרmale1992מקצה 5 ק"מ הליכה - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
דורוןנוניmale1990Pipman Teamמקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אדירחביבהmale1991מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
חלייצחקיfemale1992מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אורןראובניmale1992מקצה 5 ק"מ - תחרותי
תומרוייסמןmale1993מקצה 5 ק"מ - תחרותי
תמראילוןfemale1993 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אלונהשוורץfemale1992מקצה 2 ק"מ - תחרותי
ליאורבנדלmale1993מקצה 5 ק"מ הליכה - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
דינהרולרfemale1993מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
מיטללהב פטולסקיfemale2006מקצה 2 ק"מ - תחרותי
יסמיןבוהקfemale1994מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
תומרקרניmale1994 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
דביר יגלmale1994מקצה 5 ק"מ - תחרותי
רועיאורmale1994יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תחרותי
עדןצרויהfemale1996מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
דניאלזוסבmale1994מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
יובלסברmale1994מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
RonBitanmale1994רצים עם אבי - באר יעקבמקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
רועייעבץmale1995מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
דודנזיריmale1998Pipman Team מקצה 10 ק"מ - תחרותי
תםלויןfemale1999מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עומריגורןmale1998מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
תומרמסטורובmale1996מקצה 2 ק"מ - תחרותי
מישביצחקmale1999מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
נועהבכרfemale1998Adidas Runners Tel Avivרכיבה 10 ק"מ - עממי - מפונים
HodayaLahavfemale1996מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
מאורסמסוןmale1996מקצה 2 ק"מ - תחרותי
שירהקלמהfemale2000מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
שיריברfemale2000מקצה 5 ק"מ - תחרותי
יובל מאייר male1999מקצה 5 ק"מ - תחרותי
מעייןלביאfemale1996מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
ליאורחרדוןfemale1999מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
עומרמורןmale3/25/97יוחננוף רעננהמקצה 2 ק"מ - תחרותי
עידןטנקלmale1998RUN4FUN מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אלון חןקרוחמלmale1998מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
רוינמרודיfemale2000מקצה 5 ק"מ הליכה - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
ענברחביליוfemale1997מקצה 5 ק"מ - תחרותי
בןשקדmale2006מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אוריפרץmale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
omergilmale2000מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
שחרמרציאנוfemale2000מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
יהלכלףmale2000מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
איליייחזקאלmale2000מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
מתןמאיריmale2000מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
נועהזינדאניfemale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי
עומראסקרובmale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אורמזעקיmale2002מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
היליעמיתfemale2002 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
דןקחשאלסmale2002מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
סאןאברהםmale2002מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
קיםקרוחמלfemale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אריקהקרנרfemale2002מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
ברונטורהmale2002מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
שחררוקחmale4/22/02יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תחרותי
שוןאליעזרmale2002מקצה 2 ק"מ - תחרותי
לירבוטיfemale2003מקצה 5 ק"מ הליכה - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
גילישגבfemale2003מקצה 5 ק"מ הליכה - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עדיטנאfemale2002 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
NadavKrashinmale2002מקצה 2 ק"מ - תחרותי
איתיאוליאלmale2002מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
יואבליסmale2003EPRC מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אילייפטרומיליוmale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
מעייןגלאובךfemale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עידןברשאיmale2003מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אורימריןmale2004מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אדרחזיזהfemale2003מקצה 5 ק"מ הליכה - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
רועיוולפוביץmale2002מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
עידןנתנובmale2003יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ - תחרותי
אוריפרידןmale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עידולויmale2004מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
ליאתקליין אברמוביץfemale1979מקצה 2 ק"מ - צעידה
אסףבכרmale2005מקצה 2 ק"מ - תחרותי
דניאל יעקבגופרשטייןmale2004מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
יובלליטיצבר male2005RUN4FUNמקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
איתיגולדברטmale2005מקצה 2 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
איתןרייסmale2006מקצה 5 ק"מ - תחרותי
עידןאסקרובmale2005מקצה 2 ק"מ - תחרותי
זיוכהןmale2006מקצה 2 ק"מ - תחרותי
שובהברגרfemale2006מקצה 2 ק"מ - תחרותי
עידואדלבאום כרמיאלmale2007מקצה 5 ק"מ - תחרותי
דניאלשניידרmale1985מקצה 2 ק"מ - צעידה
שקדוולפברגmale2006מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אוריגנורmale2000Run 2 Threeמקצה 5 ק"מ - תחרותי
שניקריביאנוfemale2007מקצה 2 ק"מ - תחרותי
גפןבכורmale2006המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ - תחרותי
אריאל משה male2006אתגריםמקצה 2 ק"מ - תחרותי
טלפרנקל רוטנברגfemale1985 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
לירןליבהmale1985מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
אופירברובין קרניאליmale2006מקצה 2 ק"מ - צעידה
שקדגליזר female2008מקצה 2 ק"מ - תחרותי
יובלגורןmale2006מקצה 5 ק"מ - תחרותי
לבגלפנדmale2007 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
מאור חוטרmale2007 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
שגבשנערmale2008energy מקצה 10 ק"מ - תחרותי
איתיאוזלmale2007יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - תחרותי
יובלשקדריmale1986מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
עילאיקרן טרדאיmale2010מקצה 2 ק"מ - תחרותי
דניאלרוןmale2013מקצה 2 ק"מ - תחרותי
אריאלזינגרmale2008energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
יונתןסיטיmale2009Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - תחרותי
אריברנשטיין male2009energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
יהונתןלביאmale2009מקצה 5 ק"מ - תחרותי
יונתןליבוביץ'male2009energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
יותםשרםmale2009energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
מתןסבןmale2009energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
עמיתחייםmale2009Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - תחרותי
אורנחmale2009מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ישיקמרmale2009RUN4FUNמקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
יוניוורמן טחןmale2009מקצה 5 ק"מ - תחרותי
מיכאלרוסקושנסקיmale2010מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
עופרשגבmale2010RUN4FUNמקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
יהליהודmale2010מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
עידןפחימהmale2010עוצמה גדרהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
איתיבוניmale2010מקצה 2 ק"מ - תחרותי
נירשרוןmale2010energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
ליעדמרגליתmale1986רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
יפתחאפרים ברקוביץmale2010Kamashמקצה 2 ק"מ - תחרותי
אונילאברהםmale2002מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
איתןעצמוןmale2010מקצה 2 ק"מ - תחרותי
ויקהטוקרfemale2010מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
אורישביmale2010מקצה 2 ק"מ - תחרותי
נגהשפרמןfemale2010RUN4FUNמקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
שניעמיתיfemale2011קמ"שמקצה 2 ק"מ - תחרותי
עומרשורצולדmale2012מקצה 2 ק"מ - תחרותי
יונתן הפנר male2011eligezמקצה 2 ק"מ - תחרותי
נטעפרופסfemale2011מקצה 2 ק"מ - תחרותי
אהודכרמיmale1965bgym runnersמקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
מיכאלשלוםmale2013RoadRunnerמקצה 2 ק"מ - תחרותי
צחיחביביmale1965מקצה 5 ק"מ - תחרותי - מפונים
יעלבירfemale2012מקצה 2 ק"מ - תחרותי
נדבגרשוןmale2011מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
יובלשורקfemale2011מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
שירההראלfemale2012Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תחרותי
ליאםקירהmale2011מקצה 2 ק"מ - תחרותי
ינאיבר אדוןmale2012מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
שוש הדסהשוורץfemale1965יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תחרותי
עלמהלויfemale2012Kamashמקצה 2 ק"מ - תחרותי
נופרערןfemale2012מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
עומרלויmale2012Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תחרותי
אפיקאוזלבוmale2011energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
טלאמירfemale2012מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
מורן כהןfemale2013energyמקצה 2 ק"מ - תחרותי
שחרלאורmale2013energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
יובלקושמןfemale2013מקצה 2 ק"מ - תחרותי
עוזהראלmale2012Kamashמקצה 2 ק"מ - תחרותי
מעייןדודאיmale2014Kamashמקצה 2 ק"מ - תחרותי
איתיאלבוfemale2013מקצה 2 ק"מ - תחרותי
נגבחייםmale2011מקצה 5 ק"מ - תחרותי
תבורחייםmale2011Kamashמקצה 5 ק"מ - תחרותי
עדןסלעfemale2013מקצה 2 ק"מ - תחרותי
מרוםחלבהmale3/17/13אנרג'ימקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
נדבלפידותmale2013מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
אלוןשורצולדmale2014מקצה 2 ק"מ - תחרותי
דולבפקטורmale2014מקצה 2 ק"מ - תחרותי
ניצןאפרים ברקוביץfemale2012Kamashמקצה 2 ק"מ - תחרותי
שירהולצרfemale2013Kamashמקצה 2 ק"מ - תחרותי
דוריתדויטשfemale1966מקצה 5 ק"מ - תחרותי
רונימורןmale3/27/66יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
יובלדודאיmale2014Kamashמקצה 2 ק"מ - תחרותי
עמנואלהורוביץfemale2014מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
עמליהמטיוךfemale2015מקצה 2 ק"מ - צעידה
איתמרפרופסmale2014מקצה 2 ק"מ - תחרותי
גאיהשלםfemale2014יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - צעידה
אדםיהונתןmale2014energyמקצה 2 ק"מ - תחרותי
יהבשקדריmale2016מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
עמיתשטרןmale2015מקצה 2 ק"מ - תחרותי
גיאלויmale2015Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תחרותי
דיןכהןmale2015מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
אוריקלדרוןmale2017מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
איתןלויטסmale2016מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
מליגבאיfemale1967מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אוריאן שריוןfemale2017מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
יונתןמעוז-שרקיmale2017מקצה 800 מטר - עממי
מיקיזיוfemale1966 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
ינאימלניקmale2017מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
MiaRosenblattfemale2017מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
טלכרמיmale2017מקצה 800 מטר - עממי
יעלהמטיוךfemale2019מקצה 2 ק"מ - צעידה
קוביכהןmale1967מקצה 5 ק"מ - תחרותי
גד דודפלג male1968הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
דליתשחרfemale1967מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
ירדןלביאfemale2015Kamashמקצה 2 ק"מ - תחרותי
דנהבן שושןןfemale9/30/67יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
טלילהרוזנבלטfemale2021מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
גלעדמרקמןmale1968מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
רויתמקאחל כהןfemale1968גמאני רצהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
יגאלקהתmale1968מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
אוריאלטמןmale1969יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
אביגאוןmale1968energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
תמימורןfemale1968יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
אליהוסורניmale1968מקצה 5 ק"מ - תחרותי
רינתבכרfemale1969מקצה 5 ק"מ - תחרותי
anatkleinfemale1969מקצה 5 ק"מ - תחרותי
איתןבר אדוןmale1969מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
יואלגאל-דורmale1969מקצה 10 ק"מ - תחרותי
מיהחיfemale1969 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
דןסדןmale1968Dan’s Runners מקצה 10 ק"מ - תחרותי
חוהירוןfemale1/23/69יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תחרותי
סמדרשנדלfemale5/14/69יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - תחרותי
אוריתאהרוןfemale1969vision מקצה 10 ק"מ - תחרותי
סיגלאוחיוןfemale1969GRIT מקצה 10 ק"מ - תחרותי
דפנהשןfemale1969 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
איילקהאmale1969מקצה 10 ק"מ - תחרותי
נירפלדmale1969 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
עמיגורןmale1969מקצה 5 ק"מ - תחרותי
דודאיזןmale1970ריצה קלה מקצה 10 ק"מ - תחרותי
גילהאליאסfemale1969מקצה 5 ק"מ - תחרותי
איריסלויfemale1969 GRC מועדון ריצהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
שלמהסיניmale10/30/69יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ - תחרותי
אילדביריmale1969מקצה 2 ק"מ - תחרותי
גדילויmale1969 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אביבבן שדהmale1970רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
תומרקיפניסmale1970BeatRunמקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
מוטיאוזלmale1970יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
יריבפוזנרmale1970 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
מירבשלזינגרfemale1973יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תחרותי
מיכלכרמיאלfemale1973מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ינקיקוינטmale1973מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אילבן-זאבmale1973מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ענבלעמיתfemale1973 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
גליתטהור ברקתfemale1973 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
סוזיעובדיהfemale1973מקצה 5 ק"מ - תחרותי
שליקריביאנוfemale1973מקצה 2 ק"מ - תחרותי
איציקבריmale1973Pipman Team מקצה 10 ק"מ - תחרותי
שולמיתאידלמןfemale1973מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
שנילויfemale1974מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ליאבשפיראmale1973מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
מרוםרוזנפלדmale1973מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אוריקטריmale1986מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
Mehmet YunusComarmale1997מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
נוריתשם טובfemale1973מקצה 2 ק"מ - צעידה
אסףבריmale1974 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
גיליוספיmale1974ארגון עובדי צה"למקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
AmirAskarovmale1974מקצה 5 ק"מ - תחרותי
לירזחנגריfemale2000GRC מועדון ריצהמקצה 2 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אורןרבידmale1974מקצה 2 ק"מ - תחרותי
גולןמויאלmale1974מקצה 5 ק"מ - תחרותי
elinortalfemale1974מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
רוניתרוקחfemale1974יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תחרותי
שיריאסקרובfemale1974מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
שליריברfemale1975מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
יהודהמזרחיmale1975מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
‪nadavborenshtein‬‏male1975מקצה 10 ק"מ - תחרותי
תוםקריביאנוmale1974מקצה 2 ק"מ - תחרותי
עזראגלוזמןmale1974 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
מאלינבוןfemale1974יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - צעידה
אלוןסלעmale1970מקצה 2 ק"מ - תחרותי
אודילביאmale1971מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
דוריתרוזנטלfemale1970מקצה 5 ק"מ - תחרותי
מעוזרוזנטלmale1970מקצה 5 ק"מ - תחרותי
MJ23male1970מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
איתישטראוסmale1970תעשייה אוויריתמקצה 5 ק"מ - תחרותי
חןקדרmale1970יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ - תחרותי
בטיבראשי לויfemale1970מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ציפיסורניmale1970מקצה 5 ק"מ - תחרותי
שריתקיפרfemale1971מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
קרןשבתאיfemale1971יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - תחרותי
אמירכהןmale1971מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
שגיאריברmale1971מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
ליאתלויfemale1971 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
יובלשדהmale1971יובל שדה - RUN & FIT מקצה 10 ק"מ - תחרותי
ברקרגבmale1971מקצה 5 ק"מ - תחרותי
רונןשלזינגרmale1971מקצה 10 ק"מ - תחרותי
נוחםאופקmale1971מקצה 5 ק"מ - תחרותי
גיאשריפטmale1971מקצה 5 ק"מ - תחרותי
הילהפישרfemale1972מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי - מפונים
עופרפפרניmale1971מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
איילתבר אילןfemale1972מקצה 2 ק"מ - צעידה
אביחכמוmale1972BeatRun מקצה 10 ק"מ - תחרותי
חייםתמםmale1972מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
אפרתגורןfemale1972מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
אוריתברוביןfemale1972מקצה 2 ק"מ - צעידה
גיליכהןfemale1972יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
אלוןברנדיסmale1972E-sports. מקצה 10 ק"מ - תחרותי
יפיתגורמסfemale1972מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
תמרעידןfemale1972מקצה 2 ק"מ - תחרותי
יוסיונטורהmale1972 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
שריחן קיפניסfemale1972BeatRun מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אילבורוביקmale1972מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ענברשריפטfemale1972מקצה 2 ק"מ - תחרותי
קוביפלצ'יmale1986מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
רחליקמפהfemale1986 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
MoshikoShiryonmale1986מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
זיו משהגמציmale1986עמיתי חברמקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אביאלבן יוסףmale1987 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
משהאילmale1987מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
מורסודאיfemale1987מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
IdoLandaumale1987 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
נאורשוהריmale1987יובל שדה - RUN & FITמקצה 5 ק"מ - תחרותי
אורון מצרי male1987מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
דודפתאלmale1987מקצה 5 ק"מ - תחרותי
RoniKalchiemfemale1987 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
שירןשטריתfemale1987מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
שישטריתmale1987מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
יוסיבר לבmale1987רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
ענתאילון שמשfemale1987הרציםמקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
רותם כהןfemale1987יובל שדה - RUN & FITמקצה 5 ק"מ - תחרותי
נועםחדשmale1987מיקרוסופט מקצה 10 ק"מ - תחרותי
טלשמחיfemale1987מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
גלוולמרקmale1987מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אסףבוארוןmale1987מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
יריבצפרירmale1988יוחננוף בת יםמקצה 10 ק"מ - תחרותי
זמרשקדריfemale1988מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
לאה וונדי female1988מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
חנילוזfemale1965מקצה 5 ק"מ - תחרותי
דניאלהדאיfemale1963מקצה 5 ק"מ - תחרותי
OrenKerethmale2003מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
אסףבן משהmale1989מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
חננאלגבאיmale1990רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אביטלסאלחfemale1989 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
נרקיספרידלנסקיfemale5/16/90יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - תחרותי
קרולינהמלרfemale1970יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
קרולבלאנקmale1983BMSמקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
סימונהשולמן טויליfemale1985 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
גיאחנוקובmale1983מקצה 2 ק"מ - תחרותי
אינהכץ גולדfemale1979 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
יוליהקריימרמןfemale1977מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
יואןגבאיmale1968Freeמקצה 5 ק"מ - תחרותי
ליאתבאסלfemale1990מקצה 5 ק"מ - תחרותי
חןשמעוניfemale1991מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
אופירמחלבmale1991מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
נתנאלשפרירmale1991מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
TalAmarfemale1990מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
יהודהרולרmale1991 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
YoniBacharmale1991מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
גלשחוריmale1990 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אוסקרפרידמןmale1980מקצה 5 ק"מ - תחרותי
לבפריאמפולסקיmale1982מקצה 5 ק"מ - תחרותי
רינתכהןfemale1984מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
מקסיםדהבmale1983מקצה 5 ק"מ - תחרותי
חןפילרfemale1985מקצה 2 ק"מ - תחרותי
אולגה רחלוולfemale1973מקצה 5 ק"מ - תחרותי
פיטרכץmale1983מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
רפאלליעוזmale1992 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
AvivWolffmale1992מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
אריאלישועהfemale1992מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
MeniZatsfemale1993מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
דיןאשכנזיmale1992מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
ברגולדשטייןmale1993מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
סרגייסיmale1983מקצה 10 ק"מ - תחרותי
שרוןלואיסfemale1972גמאני רצהמקצה 2 ק"מ - תחרותי
אלכססטרלץmale1990 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
AlexNetesmale1982רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בחרבות ברזל
אליהרובינשטייןfemale1983 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אלכסספיבקmale1980מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
אלכסצירליןmale1971מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
פרננדופטולסקיmale1973מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
דודלזרmale1993מקצה 2 ק"מ - צעידה
דורסעדהmale1993מקצה 5 ק"מ - תחרותי
קרןדאיfemale1994מקצה 2 ק"מ - תחרותי
שראללויmale1993מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
רוןגלנץmale1980יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
ראובןפישרmale1980יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
VladikPropesmale1981מקצה 2 ק"מ - תחרותי
גלמילואmale1994ללא מועדון מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אלרוןגולדמברגmale1994מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עדיסרויהfemale1994מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
טלפרטושmale1993מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
VadimLichtikmale1987מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
הראלשלוםfemale1995מקצה 2 ק"מ - תחרותי
עמיתצירטmale1995מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
מורלרנרmale1995מקצה 5 ק"מ - תחרותי
יובלרביבfemale1995אתגריםמקצה 5 ק"מ - תחרותי
DianaYarmolovichfemale1994 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
ססילריזנפלדfemale1990מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
רועיאושרmale1978מקצה 5 ק"מ - תחרותי
לאונידשפיטלניקmale1966מקצה 5 ק"מ - תחרותי
סבטלנהפלדמןfemale1977RunWithMosheמקצה 2 ק"מ - תחרותי
מאורמאססmale1998מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
שנירויטבלטfemale1999מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אביבמעוזfemale1999מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
שוניתחייםfemale1979Kamashמקצה 5 ק"מ - תחרותי
טופזאלוןfemale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
ItayGetahunmale1998מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
נירלסרmale1996רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
חליפריידfemale1978מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
אלכסנדרקזצ'נקובmale1995מקצה 2 ק"מ - צעידה
שירקלברסfemale1996מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ליאורוולובניקmale1996מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
תומרקהלניmale1996מקצה 5 ק"מ - תחרותי
naorZmale1995מקצה 5 ק"מ - תחרותי
נירכהןfemale1995 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
טלנבוןfemale1996מקצה 5 ק"מ - תחרותי
דודמנשלmale1995 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
EldadLevimale1995מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
ברלויmale1997מקצה 5 ק"מ - תחרותי
עמיתקליינמןmale1997מקצה 2 ק"מ - תחרותי
בועזמנדלביץmale1978מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
ארזסופר male1978 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
סלבהמוניינקוmale1982 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אהרוןמויאלmale1974משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ - תחרותי
רוןפרידמןmale1974יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
טלהררי male1974מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
סמיימנגיסטהfemale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי
פאבלגבקוmale1980מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
מתןוינברגmale1997מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
ינאישרםmale1997מקצה 2 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
מנחםגדמוmale1997GRC מועדון ריצהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
לימורשורקיfemale1974יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
hadarsharonfemale1998מקצה 5 ק"מ - תחרותי
דניאלפבריקנטmale1997רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בחרבות ברזל
שימילויmale1974מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ליעדליבוביץmale1998מקצה 2 ק"מ - תחרותי
יניבבוטנרmale1975מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
שלימריןfemale1984מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
יאנהחסידובfemale1980מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
אריקאדריmale1989מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אלכסנדרהגמציfemale1986מקצה 2 ק"מ - תחרותי
MichaelRomanmale1983מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
סימוןרטנרmale1989מקצה 5 ק"מ - תחרותי
קטיהאקסלרודfemale1988מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
אלכסנדרבויארסקיmale1987מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
כנרת וכטלfemale1968RUN4FUNמקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
אירינהצ'רניfemale1980מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
טליקבורקייןfemale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי
דמיטריאופיצרובmale1984 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
ולריהרוסקובהfemale1982מכבי ברושים ראשל"צמקצה 2 ק"מ - צעידה
אנדראהמנדלביץfemale1979מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
ויטלימטיוךmale1985מקצה 2 ק"מ - צעידה - עממי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
רזזמירmale1975ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 5 ק"מ - תחרותי
נועהקוזיfemale1975מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
ירוןגדסיmale1975 GRC מועדון ריצהמקצה 10 ק"מ - תחרותי
גיאהלרmale1975מקצה 5 ק"מ הליכה - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
לי-שיבאריfemale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי
זיוקהתfemale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
גליתפריfemale1977מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אוהדאליהוmale2002 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
שריתגורמסfemale1975גמאני רצהמקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
טלאבידןmale2000מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
ירדןכהןfemale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עומרי עבדmale2000מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
הילהלויfemale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי
yonatanmarinmale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי
עופרימריןfemale2001מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
אוריקוינטmale2001מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
LeonReznikovskymale2000מקצה 5 ק"מ - תחרותי
יובלושיץmale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי
דןשמעוניmale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עינבלהולץfemale1975מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
ודיםקומרניצקיmale1983מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
דניסברזובסקיmale1984מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
יבגניהאופיצרובfemale1960 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
יואבמרקוביץmale2002מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
שירזצעדיfemale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי
זיוטבולmale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
ענברצבריfemale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי
שנירירושלמיmale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
ענתברקוביץfemale2001מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
אריאלפזfemale2001יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - תחרותי
רבידסהרmale2001GRC מועדון ריצהמקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
זיוטובולmale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
MalkaHar Evenfemale2001מקצה 5 ק"מ - תחרותי
גיליקפלןmale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עדילויfemale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי
עיליקםmale2002מקצה 2 ק"מ - תחרותי
נויקמחיfemale2002מקצה 2 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
דינהגראדfemale1975מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
חןדיאמנטmale1986מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
לימורסהלוfemale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ברשנדלfemale8/17/02יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
גיליזוהרmale2003מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
דניאלברקוביץfemale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
גלמנדלmale8/22/02יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
יריןכהןmale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עדייחיאfemale2002מקצה 5 ק"מ - תחרותי
הראלפריmale2003מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אליהונגאריmale2002 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אופיראלימלךmale2003רצים ביחדמקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
עמיתזךfemale2002מקצה 2 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
יאירלפידותmale2003מקצה 10 ק"מ - תחרותי
יאןשוכמכרmale2003מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
אוהדאוחנהmale2004מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
בןסולומוביץmale2004מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
רונימנשהfemale2004מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
רומירומחfemale2004מקצה 5 ק"מ הליכה - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אוריעזקיאלmale2004מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עומרצדיקmale1986מקצה 5 ק"מ - תחרותי
תומרמוכמלmale2004מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
יהבחנגריmale2004מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
טגסטטזזוfemale2004מקצה 5 ק"מ הליכה - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
שיררוטfemale2004מקצה 5 ק"מ - תחרותי
יונסהיילוmale2004מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ליאורונדרfemale2004מקצה 2 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
יוחאידהןmale2004מקצה 2 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
שלידובינסקיfemale2004מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אוריכהןmale2004מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
דודנזליןmale2004מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
ליאורשניmale2008מכבי תל אביבמקצה 5 ק"מ - תחרותי
UriSorekmale2004מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
שירדותןfemale2004מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אמילאלימלךmale1986רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
נועם משהכהןmale2010מקצה 2 ק"מ - תחרותי
אדםלנדסמןmale2004מקצה 5 ק"מ - תחרותי
איתיאל יוסףגרידיmale2004מקצה 2 ק"מ - תחרותי
טליגרוסמןfemale1978 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
איילסבירmale2005מקצה 5 ק"מ - תחרותי
רועיפרידמןmale2006יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תחרותי
שוןשטרנברגmale2006מקצה 2 ק"מ - תחרותי
עינתויסfemale1972רצים ל 5 עמיחימקצה 2 ק"מ - צעידה
מעיין עדירוקחfemale2006יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - תחרותי
אלוןחיימוביץmale2005מקצה 5 ק"מ - תחרותי
דמוזאיאיוmale1997מקצה 5 ק"מ - תחרותי
AlexeyKalagaevmale1972מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
מנחםיפהmale2005מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
יובלמויאלmale2005מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ירוןרדאיmale1979מקצה 5 ק"מ - תחרותי
‪YahelAtsmon‬‏female1978מקצה 2 ק"מ - תחרותי
גיאלויmale2006ללא מועדון מקצה 10 ק"מ - תחרותי
שנירזהביmale2006המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ - תחרותי
מיהמירfemale4/20/78Ofek Running Teamמקצה 10 ק"מ - תחרותי
לילךסופרfemale1978מקצה 5 ק"מ - תחרותי
מעייןלנגבויםfemale2006יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - תחרותי
חגיתגילאוןfemale1978מקצה 5 ק"מ - תחרותי
נעמייארניצקיfemale2007מקצה 2 ק"מ - תחרותי
יעליארניצקיfemale2007מקצה 2 ק"מ - תחרותי
עידוחסוןmale2008Pipman Team מקצה 10 ק"מ - תחרותי
נעמהדביריfemale1978מקצה 2 ק"מ - תחרותי
עמיתגיגיfemale2005all-inRUN מקצה 10 ק"מ - תחרותי
רעותגיגיfemale2005 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
הילהבנימין שמעוניfemale1976 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
קרן אהרוןfemale1976מקצה 5 ק"מ - תחרותי
נטעגריןfemale1976מקצה 5 ק"מ - תחרותי
כרמלהורוביץmale2016מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
רבקה נגארי female2007 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
נעמיליטיצברfemale1976מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
יונתןשריפטmale2008energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
שחרביאלה male2009energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
הראלמויאלmale2008מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ליאלליבוביץfemale2007מקצה 2 ק"מ - תחרותי
יובלזמירmale2007מקצה 2 ק"מ - תחרותי
יובלמרשmale2004מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
yanirjoshuamale1976מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
יואבעצמוןmale2008מקצה 2 ק"מ - תחרותי
ליאוראשכנזיmale2014קמ"שמקצה 2 ק"מ - תחרותי
צחשניmale1976יוחננוףמקצה 10 ק"מ - תחרותי
מעייןצלהmale2008 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אביתר עוקביmale2008מקצה 5 ק"מ - תחרותי
עומריאיוןfemale2008מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
נועםבריmale2005Pipman Team מקצה 10 ק"מ - תחרותי
AdamLovatmale1980 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
נינהברנרfemale1983מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אליזבתגולדמיירfemale1990מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
דודסנטוריmale1980 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
איתיסרוסיmale2009energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
מאורחייםfemale2009Kamashמקצה 5 ק"מ - תחרותי
אמירבירmale2009מקצה 5 ק"מ - תחרותי
קוביזלנרmale2008מקצה 2 ק"מ - תחרותי
נאוראביגניmale2009energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
אוהדבן יוסףmale2009energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
דניאלרוזנבלטmale1989מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
נועםמרקוביץmale2009RUN4FUNמקצה 2 ק"מ - תחרותי
רועינתנובmale2009יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ - תחרותי
שחףרחמניmale2009Adidas Runners Tel Avivרכיבה 10 ק"מ - עממי - מפונים
עידולישאורmale2009energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
מתןמונשריmale2009energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
נועםכהןfemale2009מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
אוראלאמיגהmale2007מקצה 2 ק"מ - תחרותי
רויאמיגהmale2002מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עידןשמשmale2009energyמקצה 2 ק"מ - תחרותי
ענברבן מאירfemale2009קמ"שמקצה 2 ק"מ - תחרותי
דניאלחסידובfemale2010מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
רונןקוןmale1976מקצה 10 ק"מ - תחרותי
פלגקושמןmale2010מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אמירלויmale2010Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - תחרותי
שי-לישרעביmale2010מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
אופירגרשוןmale2010מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
אגםאוזלבוmale2010energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
אופירנהריmale2010מקצה 5 ק"מ - תחרותי
גיאשבתאיfemale2010יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - תחרותי
אמירפולישוקmale2010Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - צעידה
YuliShechterfemale2010מקצה 2 ק"מ - תחרותי
יערזמירmale2010energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
ישראל-אלוןשלזינגרmale2010יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תחרותי
נועםקבלוmale2010Kamashמקצה 2 ק"מ - תחרותי
איתמרפרכטרmale2011energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
מייהסיטיfemale2011Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - תחרותי
אדםלוזינסקיmale2013Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - תחרותי
יעלהאפרים ברקוביץfemale2011Kamashמקצה 2 ק"מ - תחרותי
שחרשמואלfemale2010Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תחרותי
יואבמרקמןmale2011Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
מתןנבוfemale2011קמ"שמקצה 2 ק"מ - תחרותי
ישי זינגרmale2011energyמקצה 2 ק"מ - תחרותי
איתמר משההלויmale2012מקצה 2 ק"מ - תחרותי
בריאןמקלאודmale1976 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אדםדןmale2014Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תחרותי
יהונתןקלייןmale2013הפ. בני שמעוןמקצה 2 ק"מ - תחרותי
גליאגא הדיהfemale1977יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
עתימריןmale2012מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
יהבאוזלmale9/16/12יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - תחרותי
עמיתדביריmale2012energyמקצה 2 ק"מ - תחרותי
נגהליבנהfemale2011קמ"שמקצה 5 ק"מ - תחרותי
רחליקונקי כהןfemale1977מקצה 2 ק"מ - תחרותי
מיכל חנוקובfemale2012מקצה 2 ק"מ - תחרותי
זוהרשפיראmale2012מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
מיקהסלעfemale2012energyמקצה 2 ק"מ - תחרותי
לביארוםmale2013מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
עומריממןmale2012מקצה 2 ק"מ - תחרותי
מקסיםצ'רניmale2012מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
שלומיתשחרfemale1977מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
שמואלברקוביץmale1985מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אלעדאוריmale1978 GRC מועדון ריצהמקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
אלונה רבידfemale2013מקצה 2 ק"מ - תחרותי
עוזאלוןmale2013energyמקצה 2 ק"מ - תחרותי
שקדגרינברגfemale2013energyמקצה 2 ק"מ - תחרותי
מנורסאנאנסmale2013energyמקצה 2 ק"מ - תחרותי
גלדניאליmale2013מקצה 2 ק"מ - תחרותי
לניכץmale2013מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
אורשמואלfemale1/16/13Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תחרותי
נעה קוטובסקיfemale2013energyמקצה 2 ק"מ - תחרותי
דניאלשקדריmale2013מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
שלומיגריןmale1977מקצה 5 ק"מ - תחרותי
בןצורmale2013מקצה 2 ק"מ - תחרותי
שחרכרמיmale2015מקצה 800 מטר - עממי
יהונתןיהונתןmale2019Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - צעידה
יאירסודקובmale2014מקצה 2 ק"מ - תחרותי
אבישיהודmale1978מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
עידוכרמיmale2013מקצה 800 מטר - עממי
יובלכרמיmale2013מקצה 800 מטר - עממי
נועם אברגmale2010מקצה 2 ק"מ - תחרותי
TaliaJacobi Polishookfemale1977Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - צעידה
אביאביסרורmale1977יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תחרותי
אביאביסרורmale7/26/77יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
לביאחייםmale2015Kamashמקצה 2 ק"מ - תחרותי
ינאיסיטיmale2015Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תחרותי
מאיהלביאfemale2014מקצה 2 ק"מ - תחרותי
ארזחנוקובmale2015מקצה 2 ק"מ - תחרותי
קסניהצרקובסקיfemale1992מקצה 5 ק"מ - תחרותי
דניאלשאנלרmale1980מקצה 5 ק"מ - תחרותי
טורוולדקנטרmale1951מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
פאולהקנטרfemale1954מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
ElchananKorenmale1977 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
ניקרומןmale2016מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
דודוחקימיאןmale1978מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
טוםקורןmale2016מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
ורהגורבולסקיfemale2009קמ"ש מקצה 10 ק"מ - תחרותי
מריהלינקהfemale1969מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
RachelBruchfemale1994מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
דניאלשרmale1988 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
איילטרםmale1978פייסרמקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
נדבשמעוןmale2017רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בחרבות ברזל
מניטחןmale1977מקצה 5 ק"מ - תחרותי
נאורדנהmale1990מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
בןוולפברגmale1978מקצה 5 ק"מ הליכה - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אושרתקורןfemale1977מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
יעלהודfemale1977בגוף בריא עם מירי פורסטמקצה 5 ק"מ - תחרותי
אפרתנתןfemale1977מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
גילפריזינגרmale1977מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
איתןבסוןmale1977energyמקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
TalHagbimale1977מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עילאיסנבטהmale2018מקצה 800 מטר - עממי
קרלוסמנדזmale1992מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
ויאולטהרצ׳יצקיfemale2006המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ - תחרותי
עדינהפרוידfemale1985מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
KatrinHermanfemale1991מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
AntonFedorovmale1970 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
IlanCaspermale1990 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
קריסטיאןאגוארוmale1985מקצה 2 ק"מ - תחרותי
אליזבטקנובלfemale1980מקצה 2 ק"מ - תחרותי
אמהאגוארו קנובלfemale2014מקצה 2 ק"מ - תחרותי
חנהאגוארו קנובלfemale2014מקצה 2 ק"מ - תחרותי
זאבשטיינבךmale1985מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
וסיליגופמןmale1997 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
מיכאל מיכאלובmale1998 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
שריתבולטנסקי female1978מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עינתאדריfemale1978Run2triמקצה 5 ק"מ - תחרותי
דרורטויטוmale1978מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
חןסנטרfemale2/25/79רצי עיריית תל אביב יפומקצה 10 ק"מ - תחרותי
שירהגהליfemale1978מקצה 5 ק"מ - תחרותי
תומרגרשוןmale1978מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
MosheShimonmale1978מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
חגילויןmale1978מקצה 2 ק"מ - תחרותי
אורוןמנחהmale1979Pipman Teamמקצה 5 ק"מ הליכה - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
שיקורןmale1979מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
יואב בירנבאום male1978מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
רויטלכהןfemale1979מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
AlonDausmale1978מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
ליאוןורמוכתmale1979מקצה 5 ק"מ - תחרותי
נירקרושצנקוmale1979מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
TomerStonemale1979מקצה 10 ק"מ - תחרותי
ChenFlieshermale1979מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אשרתשלוםfemale1979מקצה 5 ק"מ הליכה - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
תומרולמרmale1979מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ליאורברנטmale1978מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עמיתמלניקmale1985מקצה 800 מטר - עממי - תושב רחובות
ליעדתורגמןmale1984רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
assafmalcamale1984 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אריהפרץmale1985מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אלישיעזרא צורmale1985מקצה 5 ק"מ - תחרותי
dansapirmale1985 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אביבגולדיאןmale1985יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
עמיתפורתmale1979מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
יפיתונטורהfemale1979מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אסףגרוסmale10/14/79פייסרמקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
דנהתמםfemale1979מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
גיארוםmale1980מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
מעייןבל (אטד)female1975מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
חןזיוmale1975RUN4FUN מקצה 10 ק"מ - תחרותי
ליאורפלטmale1975מקצה 2 ק"מ - תחרותי
alonahashaifemale1975מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
עידןרביבוmale1985מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אוריברילmale1985מקצה 5 ק"מ - תחרותי
דנהסהר פישfemale1976מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
איילתמויאלfemale1975מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אורליפזfemale1/19/76יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - תחרותי
אלישעיוmale1970RUN4FUN מקצה 10 ק"מ - תחרותי
גיליגלאובךmale1976מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
NirMetsuyanimmale1976רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בחרבות ברזל
דניעצמוןmale1976מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אבישיקוינטmale1976מקצה 5 ק"מ - תחרותי
טלירוזנפלד female1976מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
אורישלםmale1983יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - צעידה
כהןמוריהfemale1982סוללים יםמקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
דקלהחדדfemale1/21/83יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תחרותי
עופרלביאmale1982קמ"שמקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
מאיראברהםmale1983יוחננוף בת יםמקצה 10 ק"מ - תחרותי
אלעדבכרmale1983מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
גלאלטרfemale1983 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
יאירטרוזמןmale1983מקצה 2 ק"מ - תחרותי
טליהנחוםfemale1984מקצה 2 ק"מ - צעידה
חליאלבוfemale1984מקצה 2 ק"מ - תחרותי
שימריתישמרניfemale1985מקצה 2 ק"מ - תחרותי
לימורברכרfemale1984מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
רוןכוכביmale1984מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
רחלפליישרfemale1984מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
אריקדנינוmale1984מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
שניחןfemale1984מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
yanivSchechtermale1984מקצה 2 ק"מ - תחרותי
פרץדויטשmale1948מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
חגיתזיגלשטייןfemale1984מקצה 5 ק"מ - תחרותי
yuvalmoradmale2017מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
GalMoradfemale1990RUN4FUNמקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
galmoradfemale1990RUN4FUNמקצה 5 ק"מ - תחרותי
יגאלברקןmale1985מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
עובדחןmale1979יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
גליהטרוזמןfemale1983מקצה 2 ק"מ - תחרותי
בתיהגרוסfemale1983 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אופירעוזריmale1983מקצה 5 ק"מ - תחרותי
נעמיבן אברהם female1983מקצה 5 ק"מ - תחרותי
יהודיתמשולםfemale1980מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אביגילברגרfemale1980מקצה 2 ק"מ - תחרותי
InbalLevifemale1980רצי השדות מקצה 10 ק"מ - תחרותי
יהודהצבריmale1980מקצה 2 ק"מ - צעידה
מיטלשם טובfemale1980מקצה 5 ק"מ - תחרותי
עינתלנגרfemale1982E-sports.מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
דבאמירmale1980מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
עזרא ומיטלאלוןmale1981מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
רועיקושמןmale1981מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עמיתאוזלבוmale1981energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי
גלעדבר-לבmale1981מקצה 5 ק"מ - תחרותי
גיאאיתן-מלכהmale1983מקצה 2 ק"מ - תחרותי
מאיהשטרןfemale1981גמאני רצהמקצה 2 ק"מ - תחרותי
איילשורmale9/26/81Ofek Running Teamמקצה 10 ק"מ - תחרותי
סיוןפלמנבאוםfemale1981מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
שרוןלרמןfemale8/19/81יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תחרותי
מורןוקניןfemale1981מקצה 5 ק"מ - תחרותי
בועזשרקיmale1981מקצה 2 ק"מ - צעידה
דורוןגומבושmale1981מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
שיריירמולובסקיfemale1981RUN4FUN מקצה 10 ק"מ - תחרותי
LolaCamallefemale1991מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
נחושתןניצהfemale1945מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
אריוולקmale1952 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
נתןלזרmale1953מקצה 2 ק"מ - צעידה
ציפיאור מאירfemale1960מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
אוריבטאטmale1954מקצה 10 ק"מ - תחרותי
דרורלאורmale1981energyמקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
משההופמןmale1982מקצה 2 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
סיוןאברמוביץfemale1982ארגון עובדי צה"למקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
ArikSadehmale1954מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
אביטלחנוקובfemale1981מקצה 2 ק"מ - תחרותי
צחינחוםmale1983מקצה 2 ק"מ - צעידה
חגירוזנטלmale1983רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
שחראלבזmale1982מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אשראלבזmale1982 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
אוהד אלזםmale1982מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
רינהאביגדוריfemale1955מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
דרורשקולניקmale1956מקצה 10 ק"מ - תחרותי
איריסלזרfemale1956מקצה 2 ק"מ - צעידה
עדיארדfemale1969מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
דןמריןmale1971מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
שרהברומברגfemale1957מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
Ben-ZionZaidmanmale1958מקצה 5 ק"מ - תחרותי
שמעוןבן שושןmale1959יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
נפתליזילברmale1959 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
זהראשרוףfemale1959Fit&Runמקצה 5 ק"מ - תחרותי
ענתלייכטרfemale1960גמאני רצהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
דינהגולןfemale1960גמאני רצהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
שמואלשמואליmale1960מקצה 5 ק"מ - תחרותי
AlexandraLaifemale1991מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
אמירראובניmale1961מקצה 5 ק"מ - תחרותי
דוריתלוסטיג שמחיfemale4/13/61מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
משהנוימןmale6/15/61יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
מלכהוולפוביץfemale1961מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
איציק ישראלmale1961 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
נפתלילויmale1962יוחננוף בת יםמקצה 10 ק"מ - תחרותי
רונישלוםmale1962מקצה 2 ק"מ - תחרותי
קוביגולןmale1962יוחננוף מודיעיןמקצה 10 ק"מ - תחרותי
אתיסיאניfemale1962יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תחרותי
צבישוורץmale1962מקצה 5 ק"מ - תחרותי
ניסןדאיmale1962מקצה 5 ק"מ - תחרותי
אפישמשmale1963יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ - תחרותי
אריקבני משהmale1963מקצה 5 ק"מ - תחרותי
מנורסיגליתfemale1963BeatRun מקצה 10 ק"מ - תחרותי
עליזהיצחקfemale1963יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - תחרותי
ידידיהקהתmale1964מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
רנילביא פריfemale1964יוחננוף בת יםמקצה 5 ק"מ - תחרותי
דוביברונשטייןmale9/17/64יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
אביגדוראורmale1964יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תחרותי
מאיראליאסmale1964יוחננוף בת יםמקצה 10 ק"מ - תחרותי
אמירפרידמןmale1965מקצה 5 ק"מ - תחרותי
איילהשלוםfemale1965מקצה 2 ק"מ - תחרותי
נוריתברנדריסfemale1965מקצה 5 ק"מ - תחרותי
בעזקרניאליmale1965מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
דניאלכהןmale1965יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ - תחרותי
מיכלרבידfemale1982מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
אורכרמיmale1982מקצה 800 מטר - עממי
נטעולמרfemale1982מקצה 2 ק"מ - תחרותי
סיוןגומבושfemale1982 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
שלומינקשmale1982יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ - תחרותי
גילפלמנבאוםmale1982מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
מאירהקאופמןfemale1982מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
גילמרקוביץmale1982רכיבה 10 ק"מ - עממי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
קירזנרמשהmale1982 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
איילגלנץmale1982מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
עדיוולףfemale1982מקצה 2 ק"מ - צעידה
חןשביfemale1982מקצה 5 ק"מ - תחרותי
בבתבורנשטייןfemale11/14/83Run4FunIsraelמקצה 10 ק"מ - תחרותי
שיאלבוmale1983מקצה 2 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
שניקיםmale1983מקצה 10 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
אילשורצולדmale1984מקצה 2 ק"מ - תחרותי
שיבן זקןmale1982מקצה רכיבה 10 ק"מ - עממי
AturSamsmale1982 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
קרןדמישטייןfemale1982מקצה 5 ק"מ - תחרותי
הדסבן ארויהfemale1983EzeRun מקצה 10 ק"מ - תחרותי
ברקוייסmale1984מקצה 2 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
shaizivmale1984מקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בחרבות ברזל
רויטלתורגמןfemale1984 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
ליאתכץ שלםfemale1984מקצה 2 ק"מ - צעידה
הדרנורניfemale1984רצי השדות מקצה 10 ק"מ - תחרותי
מיכאלאשרובmale1984משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ - תחרותי - משתתף/ת בלחימה בחרבות ברזל
יעלבכרfemale1984מקצה 2 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
בועזבלוםmale1984 מקצה 10 ק"מ - תחרותי
רותםלזרfemale1984Adidas Runners Tel Avivמקצה 2 ק"מ - צעידה
מורןדודfemale1984מקצה 2 ק"מ - תחרותי
‪hanavachtel‬‏7female1951מקצה 5 ק"מ - תחרותי תושב רחובות
שוניהופמןfemale1955גמאני רצהמקצה 5 ק"מ - תחרותי
מרדכיברומברגfemale1949מקצה 5 ק"מ - הליכה - עממי
OleksandrBorysovmale1974מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
marynaBorysovafemale1979מקצה 10 ק"מ - תחרותי - תושב רחובות
דורוןגורודצקיmale1948magic runners מקצה 10 ק"מ - תחרותי