רשימת משתתפים במרוץ גדרה ה-6 ע"ש סמ"ר עידו ברוך ז"ל

שם פרטישם משפחהמגדרשנת לידהאגודהמקצה
אהובהרוכברגfemale5/23/70הרצפלדמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
איילתפורתfemale1973מקצה 10 ק"מ
שליונדרfemale1978energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
יוהנהרםfemale12/20/74הרצפלדמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
עקיבאפורתmale1981מקצה 5 ק"מ
נדיהאפללוfemale1963גן שקדמקצה 500 מטר עממי
אלוןג'וסmale1965מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
JulienStarostamale1967מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
יובלהנסקיmale1981מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אורי גדמוmale1975energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
פנטהוןסיוםmale1972מקצה 10 ק"מ
סולומוןגבריmale1975נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
נינהסולימןfemale1969שרות בתי הסוהרמקצה 10 ק"מ
רינתחנינהfemale10/31/70גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
RutiDastafemale1977מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
עומר וייסmale1988מקצה 5 ק"מ
סיוןלוגסיfemale1988מס הכנסהמקצה 5 ק"מ
רונייעקבfemale1990מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
נופראטיאסfemale1989מס הכנסהמקצה 5 ק"מ
שירהבנישתיfemale10/19/89מס הכנסהמקצה 5 ק"מ
יקירמעודיmale1988נבחרת משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
דודיהרשקוmale1990מקצה 2 ק"מ
אוריחליליmale1989מס הכנסהמקצה 5 ק"מ
שאולמזרחיmale1989מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
אחינעםקיסר לויfemale1992מקצה 1.2 ק"מ עממי
אחיהודציליקmale1991מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
ליאורפדרמןfemale12/28/90גן חיטהמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אלירןלויmale1991מקצה 1.2 ק"מ עממי
אלונהשוורץfemale1992מקצה 2 ק"מ
תומרקרניmale1994מקצה 10 ק"מ
דביר יגלmale1994מקצה 5 ק"מ
מאילויfemale1994RunForce1מקצה 5 ק"מ
יפתחפשחורmale1994מקצה 10 ק"מ
מאיבן חייםfemale5/29/94פנימיהמקצה 2 ק"מ
מתןאביטןmale1998מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
מאידללfemale1998מקצה 2 ק"מ
ניבינאיmale1998מקצה 5 ק"מ
שלוזלכה כהןmale3/14/00חיילים של עידומקצה 5 ק"מ
טלבראונשטיין female1999מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
יעלהדדיfemale1998מקצה 2 ק"מ
שירהקזןfemale2003רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
ניצןעמרןfemale5/23/04חיילי גדרהמקצה 2 ק"מ
נדבליבוביץmale2004רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
יונתןעבדיmale2004רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
אביחיסיוםmale2000מקצה 5 ק"מ
אופיראביכזרfemale2000מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
עינבבן הרושfemale2001מקצה 5 ק"מ
HadarReznikfemale2000מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
קרןהסfemale2000מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
רועיזו-ארץmale2000חיילים של עידומקצה 5 ק"מ
אילקרמןmale2000מקצה 10 ק"מ
אריאלכהןfemale2001מקצה 5 ק"מ
יובלדהןmale2001חיילים של עידומקצה 10 ק"מ
נועהפארfemale2001מקצה 5 ק"מ
עמיתשובmale2001חיילים של עידומקצה 10 ק"מ
נדבשרעביmale2001מקצה 5 ק"מ
rotemmelmanfemale2001מקצה 2 ק"מ חיילים
איילגולדמןmale3/15/02חיילים של עידומקצה 5 ק"מ
אריאלאיזקובmale2003רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
רוןלקחmale1/21/02חיילים של עידומקצה 10 ק"מ
עמיתאיזמירליmale4/24/02חיילים של עידומקצה 5 ק"מ
נטע אדמורfemale2002EzeRunמקצה 2 ק"מ חיילים
תומראייבנדרmale5/14/02חיילים של עידומקצה 5 ק"מ
יהליחייםmale2002מקצה 10 ק"מ
גילהרשקוfemale2002חיילי גדרהמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
איתירובנשטייןmale6/13/02חיילים של עידומקצה 10 ק"מ
יוסירםmale5/31/02הרצפלדמקצה 10 ק"מ
נועםפייגיןmale6/20/02רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
עיליכהןmale5/21/02חיילים של עידומקצה 500 מטר עממי
עדןליפקיןmale5/29/02חיילים של עידומקצה 10 ק"מ
נדבשרוןmale2004רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
עידואהרוןmale2003חיילי גדרהמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
עילישפיראmale8/18/02רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
talkishinevskyfemale2002מקצה 2 ק"מ
netanellevimale2002מקצה 5 ק"מ חיילים
אוריסופרmale2005מקצה 5 ק"מ חיילים
יובלעוזfemale2003מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
חןררהfemale2003מקצה 5 ק"מ חיילים
נירדרוריmale11/25/03חיילי גדרהמקצה 5 ק"מ
ענבראלדדfemale10/28/03חיילי גדרהמקצה 5 ק"מ
מאורלב אזולאיmale1/25/03רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
טליהחייםfemale1/26/04חיילי גדרהמקצה 2 ק"מ
איליקונסטנטיניfemale1/27/04חיילי גדרהמקצה 5 ק"מ
הדרישראלfemale2003מקצה 2 ק"מ חיילים
אופירזהרmale2003רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
אביעדפלדmale2003רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
אלמוגאלעזריmale2003מקצה 10 ק"מ חיילים
מעייןברמיfemale2003מקצה 5 ק"מ חיילים
אלהקאהןfemale2007מקצה 2 ק"מ
ענתכץfemale2004רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
אדווהגבריאליfemale2003מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
איתמרגרינבאוםmale7/29/03רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
תבורלויmale9/25/03רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
זהרסולומוןmale2004רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
תוםוינרבmale9/20/04רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
איתיגנסיןmale2004רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
נועםזליגרmale1980מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
OrliAyelinfemale2004מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אגםפרייליךfemale2004מקצה 5 ק"מ חיילים
רוניגלעדfemale2004מקצה 5 ק"מ חיילים
סלומוןמרהmale7/16/05פנימיהמקצה 2 ק"מ
NirDoitchmale2005מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
OranDrormale2006עוצמה גדרהמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
עמרימורילסmale2005מקצה 5 ק"מ חיילים
מיכלהופר הורנמןfemale1985מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
ליהפרידנפלדfemale2005מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
איתיליאורmale2006מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עדיחדדfemale2006מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
לירוןקרטסfemale1985מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
יהבקינצלרmale2006מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
אלהלב טוב טחןfemale2006מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
תמרבסוןfemale2006מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אראלאמיןmale2006מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
ליה ברfemale2006עוצמה גדרהמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
IlayNimnimale2005עוצמה גדרהמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
ניתאי בנימיןזיידיmale2006 GRC מועדון ריצהמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אוריגנורmale2000Run 2 Threeמקצה 5 ק"מ
איתי שרעביmale2006מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
נדברוביןmale2006מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
גלעדונדרmale2006מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
omrylevymale2006מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
NoaBen arifemale2006מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נועהאהרוןfemale2006מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
רזאייזיקוביץmale1985SCOTTמקצה 10 ק"מ
נועהרוטfemale2007מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
רעיאייזנרmale2007מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
איתמר אברהםלויmale2007מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עידואמסלםmale2007חיילי גדרהמקצה 5 ק"מ
מאי גבעfemale2007מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
עמיתיוסףmale2007מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אוריאלתרמןmale2007Seroya Teamמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אורררהfemale2007מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
מאור חוטרmale2007מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
ליריפארfemale2007מקצה 5 ק"מ
שגבשנערmale2008energyמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אריאלג'מוmale2008מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
סהרטאובmale2008מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
אופירשאדיmale2008מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
עילאילויmale2009מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
ליאלברששתmale2009מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
גיא בן שמעוןmale2009מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אריאלזינגרmale2008energyמקצה 5 ק"מ
אריברנשטיין male2009energyמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אסףאברמוביץmale2009energyמקצה 5 ק"מ
ליאור אלחררmale2009תן לרוץמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
רעותשאנןfemale2009מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
יותםשרםmale2009energyמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
איילתעקיבאfemale2009מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
מתןסבןmale2009energyמקצה 5 ק"מ
אלעדליאורmale2009BTEAMמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
מיהראובניfemale2008Adidas Runners Tel Avivמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
מעייןאליאסfemale2009גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
עמיתאליאסfemale2009גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
רותםהיימןfemale11/27/09גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אביגילאיבסfemale2010energyמקצה 2 ק"מ
ליהשבחfemale2010מקצה 2 ק"מ
אוריהקהימקרfemale2010מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
טלקושבfemale2010מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אדוהפרביןfemale2012energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נירפרידנפלדmale2010BTEAMמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
טלאילוןmale2010energyמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
עידןחיימובmale2010מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
ליריגזfemale2010מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עידןפחימהmale2010עוצמה גדרהמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
נטעשנערfemale2010מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עידוגהאmale2010מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
תומרונדרmale2010energyמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אסףטלmale2010מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
יואבקעהmale2010מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
רבידשלמהfemale2010מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
רוםקושנירmale2011מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
מאיהשייםfemale2010מקצה 2 ק"מ
עמיתקלנגmale2010energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
שלמהציוןmale9/28/86נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
איתיהללmale2010מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
NoamShhoryfemale2011מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
מורןלויmale2004מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
יהבסולימןfemale2011מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אוריקלר ברוךmale2011מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
צבראבישרmale2011מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
נועה בסוןfemale2011מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עדיבסוןfemale2011מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
מיכלקלישfemale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
פלגפרייליךmale2012energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עופרעקיבאmale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
יהודהבן זגמיmale2012מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
איתיעבריmale2011מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
שירבאומהפטfemale2012energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
HilaDavidovichfemale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נדבעטרmale2011מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
הדרעטרfemale2011מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
תמרקאופמןfemale2011מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אדםיטיבmale2012energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נועםרוזןmale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
ליה גשמאfemale2012מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
זיופרידנפלדmale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
זוהראסרףfemale2012מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
נדבאלושmale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נועהשחרfemale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
ענתמה-יפיתfemale2013מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אלון זליגרmale2014מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
גיליברנרfemale2012מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מורן כהןfemale2013energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אריאלחזזmale2013מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
יונתןחזזmale2013מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עמריארזיmale1/29/13הרצפלדמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אמרימלכיmale2012energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
ישירווחmale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אלהמצליחfemale2013מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עידושלוםmale2013מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אביבבר אורmale2014מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
מעייןשוןfemale2013מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
טליהאברג'יל female2013מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
ארישרביטmale2013מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
תמראומיד אביטןfemale2013מקצה 1.2 ק"מ עממי
אביתריוסףmale2013מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
דניאלגולדברגmale2015מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
שהםלינצ'בסקיfemale2013מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נועםלופוfemale2014מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
הראלשלוםmale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
דיןבודמןmale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
ליהלויfemale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אדםיהונתןmale2014energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
ארבלקושנירfemale2015מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
עידוכהנוביץmale2015Run like Nili מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אריאללויmale2015מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
טוםפייסmale2015energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
גיאקרטסmale2016מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
איתיבן עמיmale2016מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עמיתפארmale2016מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מעיין מנשהmale2015מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אלעדדנינוmale2016מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אופקבר לב male2015מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מעייןקאופמןfemale2016מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עומריעקבmale2017מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
שחףיטיבfemale2017מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
גפןחזזfemale2017מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מעייןקלישfemale2017מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
שחר שמחהטרבלסיfemale2016מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אלהשרוןfemale2017מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
ליאוראברהמיmale1966מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
יגלאלמוmale9/17/18גן דולבמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
נהוראיכהןmale9/15/18גן דולבמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
עומרבטיטוmale9/16/18גן נופרמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
איתירוסקהmale10/15/18גן חיטהמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
הודיהממוfemale2018גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
ניתאיאברהמיmale10/26/18גן נופרמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
סאןבן יוסיmale8/29/18גן חיטהמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
תמרהגפהfemale10/24/18גן נופרמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אימריוקניןmale6/13/18גן דולבמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
מיהבוביfemale2018גן חיטהמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
יריןחתמיmale7/30/18גן חיטהמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
לירימנשהfemale2018מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
איילהדרףfemale3/24/18גן נופרמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אביתראהרוניmale2/25/18גן נופרמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
בארימלדהmale4/17/18גן חיטהמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
שילבוןfemale5/30/18גן דולבמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אריחדדmale2018גן חיטהמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
תהלדודfemale2018גן חיטהמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אדרטדסהmale2018גן דולבמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אוהדישראליmale2018מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אופירסיטבוןmale2018גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אימריזכריהmale2/19/19גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
נועםמנטסנותmale2019גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אוריאןמנזרmale9/25/19גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
ארבליהבfemale2019גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אליה חייםשוקרmale2019גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אליאןשךfemale8/24/18גן דולבמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אביהבשאריfemale2018גן נופרמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
נויהקלוסקיfemale12/22/18גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
רשףהופר הורנמןmale2018מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
לביאשוורץmale2018גן חיטהמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
מיכאלארגוןmale2018גן נופרמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
קוביאזולאיmale1967נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
ניקוללזבניקfemale5/22/18גן דולבמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
נאוראדוניהmale2019גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
עומרמהצריfemale2016מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
שיקרטסmale2019מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
זיוקרןmale1967מקצה 10 ק"מ
טריףבדרmale1967הרצפלדמקצה 2 ק"מ
שימלמןmale1967מקצה 2 ק"מ
עמיתאלוןmale1968מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אביניבmale1968EzeRunמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
יחיאלאמסלםmale1968נבחרת משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
elazarkahanamale1968מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אורןקצנברגmale1968מקצה 5 ק"מ
חיהברזיליfemale1968גן חיטהמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
דניאלהמרחביfemale1969מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
ירוןיצחקובmale1969מקצה 5 ק"מ
guygonenmale1969מקצה 5 ק"מ
ניצןרביבmale1970מקצה 10 ק"מ
נירנרציזmale2/18/70בזק - ליגהמקצה 5 ק"מ
תמירדפנרmale1970מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
איריתלהבfemale1970מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
איילכהןmale1973מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אמנוןפתאלmale1972הרצפלדמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
SHABTAIBEN BOHERmale1973מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
רויתצפירהfemale2/16/73גן חיטהמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
Yaronkoralmale1972מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
דרורברנרmale1973תעשייה אוויריתמקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אודירוביןmale1973עוצמה גדרהמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
שירלידקרfemale1978מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
יוסייצחקmale1973עוצמה גדרהמקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
יפעתקמחיfemale1974הרצפלדמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אלוןמרקוביץ male1973מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
מירבישראלfemale1974מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אלוןבן עמיmale1974מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
דוריתבן-בוחרfemale1974EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
ארזשלוםmale1974E.N teamמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
יאירשחרmale1974מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
איילקושטmale1974מקצה 5 ק"מ
מאיהכהנוביץfemale2011Run like Nili מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
קרן שאול female1975מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
דגניתסהר-הרפזfemale1970מרכז אופקמקצה 5 ק"מ
אמיראמסלםmale10/18/70מרכז אופקמקצה 10 ק"מ
יעקבמליקmale1971מקצה 5 ק"מ
יריבחגואלmale1970מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
בועזחובבmale1971מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
דודוגמוmale1971מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
guyHassmanmale1972מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
ליאתלויfemale1971מקצה 10 ק"מ
גיליעישmale1971מכ. השגים ראשל"צמקצה 5 ק"מ
ישראלולוטקרmale1971מקצה 5 ק"מ
מיריבן סימוןfemale9/30/71הבנק הבינלאומי ליגהמקצה 5 ק"מ
רוניפסחmale1971מקצה 5 ק"מ
אורנהאביכזרfemale1972מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
סיוןצדקוניfemale1972יובל שדה - RUN & FITמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
דורוןשלוםmale1972מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
שלמהבהטmale1972משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
tomerhassmanmale1972מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אורןישראלmale1972מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
שאולכהןmale1974רשות המיסיםמקצה 5 ק"מ
רחלרכטמןfemale1986מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
שיליברזוןmale1987מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
ליאתחפץfemale1987ללא מועדוןמקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אוריתבצלאלfemale1987מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עמיתמימוןfemale1986מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
אודליהפינטוfemale1987מס הכנסהמקצה 5 ק"מ
עמירן אורנן שלום female1988מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
ניצןזרmale1988מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 5 ק"מ
רועיזאודהmale12/30/80רשות המיסיםמקצה 5 ק"מ
מעייןמססfemale1988RunForce1מקצה 5 ק"מ
תמרוולףfemale1989מקצה 5 ק"מ
פבלוסלביןmale1979רשות המיסיםמקצה 5 ק"מ
דריאואורלבmale5/29/70הרצפלדמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
לינהארזיfemale10/29/84הרצפלדמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אדוהמנצורfemale1990מס הכנסהמקצה 5 ק"מ
ענתרזווגfemale1990מקצה 2 ק"מ
ספילוברmale1/16/91נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
נופרזינגרfemale1990מס הכנסהמקצה 5 ק"מ
שיר יהודה female1991מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
יונימינגובmale1982נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
אמירדסטהmale1973מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
אביבייךmale1988חברת חשמל דרוםמקצה 5 ק"מ
אנדלאומקונןmale1983מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
יונישפרןmale1989אתלטיק - קלאב פ"תמקצה 5 ק"מ
דינהגולדברג female1984מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
בוריסקזייבmale1982מקצה 10 ק"מ
מנטגבוש אהובהוורקוfemale1978הרצפלדמקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אסתרטרקאיןfemale1989מס הכנסהמקצה 5 ק"מ
ג'יין הסfemale1976מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אולהגולדובסקיfemale1977מקצה 5 ק"מ
עזראויינרmale1981רשות המיסיםמקצה 5 ק"מ
מלדהגובזהmale4/25/76נבחרת משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
אורהמינדליסfemale2/13/72הבנק הבינלאומי ליגהמקצה 5 ק"מ
אביהקיסרfemale1994מקצה 5 ק"מ
רימהקישינבסקיfemale1972מקצה 2 ק"מ
מישלרוזנברג female1969גם אני רצהמקצה 5 ק"מ
דיווידרודריגזmale1968מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
רועיאושרmale1978מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אורינחשוןmale1978רצי וולקנימקצה 5 ק"מ
רואיגבישmale1999מקצה 10 ק"מ
גלנימניmale3/24/00חיילים של עידומקצה 10 ק"מ
לידורדורוןmale10/13/99חיילים של עידומקצה 10 ק"מ
חנימעוזfemale1978מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
אלמוגיהודהmale1995מקצה 5 ק"מ
רוןקישינבסקיmale1997מקצה 2 ק"מ
דמיטרימלניצ'נקוmale1987מקצה 5 ק"מ
חייםלב טוב טחןmale1976מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
nadiaratausfemale1985מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
ירדןסולימןmale7/25/95שרות בתי הסוהרמקצה 10 ק"מ
יוניסולימןmale5/31/01שרות בתי הסוהרמקצה 10 ק"מ
ליאורהראובניfemale1975Adidas Runners Tel Avivמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
אליתפיליןmale11/16/74נבחרת משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
ליעדליבוביץmale1998מקצה 2 ק"מ
אליענהחלפיfemale1974מקצה 5 ק"מ
חגיתפריגרfemale1974נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
קלאדיוגולדברגmale1982מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
רוניתאיטחfemale1974מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אסףגישרmale1975נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
גביברנסmale1975מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
ברשלףfemale2000רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
נעהסלוקיfemale2001מקצה 5 ק"מ
שלום אברהםגרביmale5/29/01חיילים של עידומקצה 10 ק"מ
אורןאביעדmale2000מקצה 5 ק"מ
צחיטלmale1975מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אופקהרושmale2001מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
עפראבוfemale2001רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
רוניתלויfemale3/18/75נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
עומריחיימובmale2001מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אלרואימנטיןmale2001מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
שנירקלייןmale2001מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
חגיבן יהודהmale3/23/01חיילים של עידומקצה 10 ק"מ
אביבדניאליfemale2001מקצה 10 ק"מ
ארןדרורmale2001רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
עיליזיתוניmale2001מקצה 5 ק"מ
רזמועלםmale6/13/01חיילים של עידומקצה 5 ק"מ
גליתצפלר נאורfemale5/13/75הרצפלדמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
AttilaDimenymale1979מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
בר יוחאיבן אבאmale2002חיילים של עידומקצה 5 ק"מ
ShimiFaraj-Danielmale1976מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
RenataRadomisilskyfemale2002מקצה 5 ק"מ
יונתןקרקוmale2001חיילים של עידומקצה 5 ק"מ
אבישיעמרmale2002חיילים של עידומקצה 5 ק"מ
גיאקלירmale2001מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אורבן דודmale8/13/02חיילים של עידומקצה 5 ק"מ
אלעזרצבריmale2002רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
הודיהכהןfemale2002מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אריאלזיוmale1/22/03חיילי גדרהמקצה 10 ק"מ
גיאסביוןmale2003רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
חוליאןניסנבויםmale1983מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
שלמה סולומוןאיינעלםmale2002חיילים של עידומקצה 10 ק"מ
LiyaPaldifemale2002מקצה 2 ק"מ חיילים
גיאבן בוחרmale8/23/02רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
OrBar Nesfemale2003מקצה 5 ק"מ חיילים
נאוריצבריmale3/23/03חיילי גדרהמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
הילה רזfemale2002מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אדווהגנישfemale2002מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
תהלצביfemale2002מקצה 2 ק"מ חיילים
מזלאיילניmale2/15/03חיילי גדרהמקצה 5 ק"מ
יריןשנהבmale2/20/03חיילי גדרהמקצה 5 ק"מ
שירבן עמיfemale7/31/02חיילי גדרהמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
יריןכהןmale2004חיילי גדרהמקצה 5 ק"מ
איתיכץmale5/18/03רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
יונתן מרקוביץmale2002מקצה 10 ק"מ חיילים
מעיןגרףfemale2003מקצה 2 ק"מ חיילים
אסיףמזגניmale3/17/04חיילי גדרהמקצה 5 ק"מ
אביבשפרברfemale3/25/04חיילי גדרהמקצה 2 ק"מ
איתמרפישרmale1986כפיר מזעקי ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
נדבכהןmale2004מקצה 5 ק"מ חיילים
ניתאישלומאיmale8/24/03רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
רומיאליעזרmale2004רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
אורןפלרmale2004רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
גיאחזןmale2003רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
אוריעזקיאלmale2004מקצה 5 ק"מ חיילים
אריאללבןfemale2004חיילי גדרהמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
שלושמעוןmale4/15/04חיילי גדרהמקצה 5 ק"מ
אושראביכזרfemale2004מקצה 5 ק"מ חיילים
אלעדהופמןmale2004רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
ענברפריינטהfemale2004חיילי גדרהמקצה 2 ק"מ
נועםעידוfemale2004רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
יעקב קנדיא male2004מקצה 10 ק"מ חיילים
amitmalachmale2004מקצה 10 ק"מ חיילים
מתןפלדיmale2004מקצה 5 ק"מ חיילים
טמירווילדורףmale2004מקצה 5 ק"מ חיילים
שקדדניאלmale2004מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
איתיהינדיmale2004מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נועםאשדmale2005פנימיהמקצה 2 ק"מ
בןנודלmale2004מקצה 5 ק"מ חיילים
יניבחןmale2004מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
איתיאושרmale2007עוצמה גדרהמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
נדיבלנקריmale2004רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
אסףגולדשטייןmale5/15/04רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
יותםלב טוב טחןmale2004מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
גאיה ברנהfemale2004מקצה 5 ק"מ חיילים
עמיתלפרדוןmale2004רוכב שמייםמקצה 10 ק"מ
זוהר ג'יזלבן בוחרfemale7/27/04חיילי גדרהמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
איתיגמליאל male2006 GRC מועדון ריצהמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
ליה משקאוסקfemale2004מקצה 5 ק"מ חיילים
לירןבאסלmale2005מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
ליאוןברוורמןfemale8/18/05פנימיהמקצה 2 ק"מ
איילתהאקfemale2006מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
יובלטאוfemale2006מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
Nadav Linchevskymale2006מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
דנהיפתfemale2006מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
מידדלביאmale2005מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
יהליפארfemale2005מקצה 5 ק"מ
GiliPazmale2006מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
ליאהאווקהfemale2006פנימיהמקצה 2 ק"מ
יעקבאווקהmale2006פנימיהמקצה 2 ק"מ
תומרתורג'מןmale2006מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
איהבר זיוfemale2010מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
דורוןמימוןfemale2016מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
סתיולויmale2006מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
עילייהרושmale2006מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
גלוינרmale2006מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
יובלכוכביmale2006מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
רעותרםfemale12/13/06הרצפלדמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
דניאלאדנהmale2007פנימיהמקצה 2 ק"מ
אריאלבראגיןfemale2007energyמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
נועהמזרחיfemale2007מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
איתןבן בוחרmale2009מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
יונתןשריפטmale2008energyמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
עדיאילוןmale2008energyמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אושרטארקיןmale7/25/07פנימיהמקצה 2 ק"מ
ליאלליבוביץfemale2007מקצה 2 ק"מ
ניתןחסקלmale1976מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
איתילויmale2007מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
בראבניfemale2007מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
תמרעקיבאfemale2007מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
רונהרדעיfemale2007מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
דניתחרזי מילואfemale10/16/76גן שקדמקצה 500 מטר עממי
מאורצ'ריmale2008Freeמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
hareltaholianmale2008מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
קורן מבורךשועהmale2008מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
עמיתליטבקmale2010מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עידורזmale2008הרצפלדמקצה 10 ק"מ
אסף לב טוב טחןmale2009מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
כרמלהבר לב פנקרfemale1976מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מאיהקעהfemale2009מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
עמית בסוןfemale2009מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
רונעיעישfemale2008מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אריאלקינןmale2008מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
יואביוסףmale2009מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נאוראביגניmale2009energyמקצה 5 ק"מ
אוהדבן יוסףmale2009energyמקצה 5 ק"מ
זוהרטובולfemale2009מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עידולישאורmale2009energyמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
רזהללmale2009מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
לילךשוןfemale2009מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
ערן לויmale2009מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
נירלויmale2009מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
שחרבן שבתfemale2009מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עדיבן שבתfemale2009מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
רקפתרונןfemale12/24/76הרצפלדמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
דנהבשןfemale2009 GRC מועדון ריצהמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
יניב בן שמעוןmale1976מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
שריתסטפנסקיfemale1976מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אמירחלפוןmale1976מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
איתיכהןmale2010מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
ארזיוסףmale1977מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אשלגושןmale2010energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
יעלראובניfemale2010מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
ליאם דימניmale2010מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אגםאוזלבוmale2010energyמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אופירנהריmale2010מקצה 2 ק"מ
איתמר גמוmale2010energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
יאירמנחםmale2010מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
שייוספסברג בן-יהושעmale2011energyמקצה 5 ק"מ
אופירמרגליתmale2011מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נדבמרגליתmale2011מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
רונימלחfemale2011מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
נועםדנינוmale2011מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נעהנעמת female2012מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
הראללינצ'בסקיmale2011מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נועהבן בוחרfemale2010מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
עדיכהןfemale2010אורט נעמי שמרמקצה 2 ק"מ
ItamarDavidovichmale2006מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
מאירברmale1976עמיתי חברמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
נווהונגרוברmale2012מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
ירוסלבקרושניmale2005מקצה 5 ק"מ
מיכלאלוןfemale1977מקצה 10 ק"מ
איה ז'אקזילברדיקfemale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נטעאיטחfemale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
טליהלויfemale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
שגב גיאנזיריmale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
שי לישרביטfemale2012מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
רותםשאולfemale2012מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
איילתאושרfemale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עידובן עמיmale2012מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
נבופארmale2011מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
תמראליאסfemale1977גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
רחליקונקי כהןfemale1977מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אמהפייסfemale12/30/11מקצה 5 ק"מ
אליה- גילטנגיmale2011מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
איתמרהרשקוביץmale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
מאורחובבmale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עומרכהנוביץmale2012Run like Nili מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אושריאלישייבmale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
שי ליאלישייבfemale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מקסיםצ'רניmale2012מקצה 2 ק"מ
איתימקונןmale2014מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
ShaiSharonmale1977מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אורניתחןfemale11/25/77גן נופרמקצה 500 מטר עממי
רומןפיינגרשmale2005מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
לבנתקינןfemale6/30/77מס הכנסהמקצה 5 ק"מ
אלוןמצליחmale1977מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
דביראביביmale2013מקצה 2 ק"מ
שקדקסנרfemale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אריאלויצמןfemale2012מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עוזאלוןmale2013energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
יונתןחגואלmale2013מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אסףלינצבסקיmale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
שקדגרינברגfemale2013energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אלוןדייןmale2013energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
איתןדייןmale2013energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נועהבאומהפטfemale2013מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נגהוויסfemale2013מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עומרדגןmale2013מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נווהבסוןmale2013מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נועםליטבקmale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עומרי גהאmale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
שירהגדמוfemale2013energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נעה קוטובסקיfemale2013energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
שחרהנסקיfemale2013מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עמיתרחמיםmale2010energyמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אימרי אורישושןmale2014מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
שחרשלוםmale2014energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עלמהאורנן שלוםfemale2015מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אמיליאלעדfemale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אגםבר לב female2014מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
נוהריטיבfemale2013energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
מאיהסיאניfemale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עופריקשנטובסקיfemale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
נועה פארfemale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עומריפרג-דניאלmale2014מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
דרור קעהmale2014מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
יובלמרקוביץ female2007מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אריאל מרקוביץ female2015מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
נאורבן שימולmale2015מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אסתייוסףfemale1977מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אלהברנדריסfemale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
נועםזק male2020מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
בניהציליקmale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עדיוויסfemale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
גילאליאסfemale3/16/15גן נטעמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אריאלהורוביץmale2014energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
גליליאורfemale1977EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
פלגבן עלושmale2014מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נטעהללfemale2014מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
מיכלאנטוןfemale2014intelמקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מאיה קלישfemale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
יובלמהצריfemale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מיקהמצליחfemale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מוסקועומרmale2015מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נילליברזוןmale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
איליילויmale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
רועיהנסקיmale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אלה אושרfemale2015energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
משהסלמוןmale1977EzeRunמקצה 5 ק"מ
איתןסנבטוmale2017גן נופרמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
דרורהופר הורנמןmale2016מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
רותםדגןmale2016מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
ליהאברג'יל female2016מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אלהסרדניצקיfemale2016מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עומרסרדניצקיfemale2016מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
ענתפלגfemale1977הבנק הבינלאומי ליגהמקצה 5 ק"מ
גיאגבורfemale2016מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
רביבהללmale1977הבנק הבינלאומי ליגהמקצה 5 ק"מ
דפנהבר אורfemale2016מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
טלשרוןfemale1978מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אביעדעטרmale1978מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אליהשלוםmale12/25/17גן נופרמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
שרוןרזfemale1977הרצפלדמקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
יהבבוגלהfemale2017גן דולבמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
תבור אורנן שלוםmale2015מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
יונתן הורוביץmale2017מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מרוםציליקmale2017מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
נועם דודמנגיסטוmale6/30/18גן דולבמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
גלעדברנדריסmale2017מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
יהונתןסלמןmale10/18/17גן נופרמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
שרהעמרfemale1977EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
אדיבשרעביmale1977הרצפלדמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
נועםפרביןmale1977מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עדןבודמןfemale2017מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
רוניבודמןmale2017מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
איתןבסוןmale1977energyמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
רונןפארmale1978מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
נגהמצליחfemale2018מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
איתןמדמוניmale12/27/17גן נופרמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
מייהלויfemale1/19/18גן חיטהמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
יפעתמרקוביץ female1978מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
ניליגולן פטלfemale1985יובל שדה - RUN & FITמקצה 5 ק"מ
RobertSilvermanmale1957מקצה 5 ק"מ
בתאלבן עלושfemale1985מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
טליאנטוןfemale1978intelמקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מיטלרווחfemale1978מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
לאהאלימלךfemale6/14/78הרצפלדמקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
ShirazLevifemale1978מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
דנהאילוזfemale1978מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עפרקעהmale1979מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אלוןסרדניצקיmale1979מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
איתיאלחלבהmale1979מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
דנינואיילmale1979מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עינבצישפהfemale1979מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
דניבורוכובmale9/23/79נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
מאיההרושfemale1979עוצמה גדרהמקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עדיבר אורmale1985מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אריהפרץmale1985מקצה 5 ק"מ
חגיתגלעדיfemale1985מקצה 10 ק"מ
‫אורןמוסקו‬‎male1979מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
גליתקלישfemale1979מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מירהפרץfemale1979מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
נועםגדסיmale2013מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אסףשייםmale10/29/75הבנק הבינלאומי ליגהמקצה 5 ק"מ
שגיאבר לב male1976מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
עופרגלייכמןmale1975מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
עידןשרעביmale7/31/83נבחרת משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
איתןיריבmale1983מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מעייןהנסקיfemale1983מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
רעותנבו כהןfemale6/26/83מרכז אופקמקצה 5 ק"מ
סיווןבר אורfemale1985מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אילןאלימלךmale1975הרצפלדמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
איתיקוכנרmale2012מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
שריתמצליחfemale1976מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אריקכהן male1976מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
מורליבוביץfemale1976מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
אדיר עקו male1976מקצה 5 ק"מ
ChenBiranmale1983מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
אשרעובדיהmale5/29/84נבחרת משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
יוגבמהצריmale1984מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
AmirTrabelsimale1984מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
חייםבניןmale1984מקצה 2 ק"מ
טלרבינוביץfemale1983מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
הדסברנדריסfemale1983מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מנורסאנאנסmale1983energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
מאיהאבישרfemale1980מקצה 1.2 ק"מ עממי
גאוליתענביfemale1980נבחרת משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
גלעדהרושmale1989מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
תמרגדזfemale1980מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
דנהברfemale1981רצי וולקנימקצה 5 ק"מ
רועיקצירmale1980רצי וולקנימקצה 5 ק"מ
נעמהרוזנברגfemale7/25/76רצי וולקנימקצה 5 ק"מ
EliSabanmale1980EzeRunמקצה 5 ק"מ
אסףאלעדmale1980מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
דורמויאלmale1981מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
מאירונגרוברmale1981מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
צביבאוארmale1981מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
צחיחזזmale1981מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
עמיתאוזלבוmale1981energyמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
נאוררביבוmale1981מקצה 5 ק"מ
אורהאברהמיfemale1946מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
שחףיעישmale1981מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
רןגהאmale1981מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
נטליפרקשfemale9/20/81הרצפלדמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
זהרדואריmale2012מקצה 2 ק"מ
שירהמילגרוםfemale1981מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
רפאלקריקוריאןmale1981נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
ענתלינצ'בסקיfemale1982מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
עדיבאומגרטןfemale10/17/81הרצפלדמקצה 5 ק"מ תושב גדרה
צח מנשהmale1981מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
אלהשטנצלרfemale1982מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
איתמרפרכטרmale2011energyמקצה 2 ק"מ תושב גדרה
סיוןגולןfemale1982מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
יוסףאלוןmale1955מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
מאירנדבmale1959מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
דינהגולןfemale1960גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
צחילביאmale1960אלייןמקצה 5 ק"מ
דורון זק male1962מקצה 2 ק"מ
אילןעזקיאלmale1962מקצה 5 ק"מ
שמואלהירשלרmale1963RunForce1מקצה 10 ק"מ
שריברמן ברנסfemale5/21/63הרצפלדמקצה 1.2 ק"מ עממי
ורדדרוריfemale1963גן דולבמקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
עופרלהבmale1964מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
איילהשלוםfemale1965מקצה 2 ק"מ
EliHmale1968מקצה 10 ק"מ תושב גדרה
דניאלקורצמןmale1967רצי וולקנימקצה 5 ק"מ
אביבלויmale1982מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
ליאוראברג'יל male1982מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
גילמרקוביץmale1982מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
מורןמזרחיfemale1982מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
AmirYativmale1982מקצה 2 ק"מ תושב גדרה
לירזטנצרfemale8/28/82הרצפלדמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
נחלאוזלבוfemale1982energyמקצה 10 ק"מ תושב גדרה
קוביויצמןmale1983מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
בועזגילאוןmale1983מקצה 10 ק"מ
דניאלברנדריסmale1982מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
ארזאביטבולmale1982מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
הדררדיעfemale1982מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אריקוויסmale1982מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
רעותאהרוןfemale1982מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
ניליגבורfemale1982מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
שניכהןfemale1982BTEAMמקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
כפירשריגmale1982מקצה 10 ק"מ
מיכאלוינשטיןfemale1982מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה
יואב חגביmale1983מקצה 5 ק"מ תושב גדרה
נטלילויfemale1984מקצה 1.2 ק"מ עממי תושב גדרה
אלחנןהופר הורנמןmale1984מקצה 500 מטר עממי תושב גדרה