רשימת משתתפים במרוץ עומר 2023

שם פרטישם משפחהמגדרשנת לידהאגודהמקצה
VeredKLAITMAN- MAYERfemale1975עמיתי חברמקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
מורחדדmale1977מקצה 2 ק"מ
יהודהדרורmale1966מקצה 5.5 ק"מ
יעל רז לויfemale1965ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ - תושב עומר
PaulSmithmale1950איילות - תל אביבמקצה 5.5 ק"מ
מריו סיגלmale1963מקצה 10 ק"מ
בוריסגורוביץmale1971הפועל רצים בעבודהמקצה 10 ק"מ
סיוןשוקרוןfemale1988מקצה 2 ק"מ
הילהבוברfemale1989מקצה 10 ק"מ
TalDaganfemale1991מקצה 5.5 ק"מ
אליאוחנהmale1991מקצה 5.5 ק"מ
יואלטורג'מןmale1985מקצה 2 ק"מ
רוןדהןmale1995ללא מועדוןמקצה 5.5 ק"מ
עדיבוקרmale1998מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
אוריהרושmale20055מקצה 3 ק"מ
נוגהסייגfemale2004מקצה 2 ק"מ
עומרליברfemale2000מקצה 2 ק"מ
tomerhaikmale2000מקצה 2 ק"מ
עמיתבן גיאmale2000מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
אלוןפנקרmale2003מקצה 2 ק"מ
אדירפלדמןmale2007מקצה 2 ק"מ
אור ישיגילmale20055מקצה 3 ק"מ
מאיהלוריאfemale20042מקצה 2 ק"מ
משה עידוסבגmale20042מקצה 3 ק"מ
רועי דודסבגmale20044מקצה 3 ק"מ
דודטיבmale20043מקצה 3 ק"מ
אפקרוזנברגmale20043מקצה 3 ק"מ
מוחמדאלעטאונהmale20051מקצה 3 ק"מ
איילורטשmale20055מקצה 3 ק"מ
אוהדאביטןmale20053מקצה 3 ק"מ
נעםמייזלסfemale20051מקצה 2 ק"מ
תגלאזולאיfemale20051מקצה 2 ק"מ
ראאםאבו עמארmale20052מקצה 3 ק"מ
ליאןאגבריהfemale20051מקצה 2 ק"מ
מתןמימוןmale20053מקצה 3 ק"מ
יותםבירנבאוםmale20053מקצה 3 ק"מ
אלוןאליהmale20052מקצה 3 ק"מ
דניאלבן ישיmale20053מקצה 3 ק"מ
נורמאירfemale20052מקצה 2 ק"מ
דנהבליסטראfemale20054מקצה 2 ק"מ
עידואסוליןmale20052מקצה 3 ק"מ
איליימימוןmale20053מקצה 3 ק"מ
שלומיחדידהmale20053מקצה 3 ק"מ
שירהלויfemale20052מקצה 2 ק"מ
נועםסזנהfemale20051מקצה 2 ק"מ
רוניוולדמןfemale20051מקצה 2 ק"מ
מיכלפסחfemale20052מקצה 2 ק"מ
ן רוןבן אהרוןfemale20053מקצה 2 ק"מ
יעלברנשטייןfemale20055מקצה 2 ק"מ
דורוןגדליהוfemale20051מקצה 2 ק"מ
גיליאלבזfemale20051מקצה 2 ק"מ
עילאידמריmale20052מקצה 3 ק"מ
מורחודדהfemale20055מקצה 2 ק"מ
נועםאפריםfemale20055מקצה 2 ק"מ
מיקהרינתfemale20055מקצה 2 ק"מ
רוןבן אולדmale20054מקצה 3 ק"מ
מאיהשפיראfemale20051מקצה 2 ק"מ
רונייעקוביfemale20054מקצה 2 ק"מ
אורילנגרfemale20055מקצה 2 ק"מ
אגםלויfemale20051מקצה 2 ק"מ
נויהדגורנוfemale20055מקצה 2 ק"מ
אופירטרייבישfemale20052מקצה 2 ק"מ
רועיבן הרושmale20055מקצה 3 ק"מ
יוגבבן עמיmale20052מקצה 3 ק"מ
רזרוביןfemale20055מקצה 2 ק"מ
טליהדוביfemale20052מקצה 2 ק"מ
אליהרואשfemale2005מקצה 2 ק"מ
רוניבוטנריוfemale20052מקצה 2 ק"מ
מאיה כהןfemale2005מקצה 2 ק"מ
גלאלטרמןmale20054מקצה 3 ק"מ
מעיין דייזימדרfemale20054מקצה 2 ק"מ
אדרכהןmale20055מקצה 3 ק"מ
נועהדאבושfemale20052מקצה 2 ק"מ
טליהפרץfemale20054מקצה 2 ק"מ
אורימרקוביץmale20054מקצה 3 ק"מ
יהלישירורmale20052מקצה 3 ק"מ
אגם חיהבן אולדfemale20053מקצה 2 ק"מ
יעליפלחfemale20054מקצה 2 ק"מ
אביבפרביאשfemale20055מקצה 2 ק"מ
ליאבסולימניmale20055מקצה 3 ק"מ
אלוןאברהםmale20052מקצה 3 ק"מ
גיאאלקסלסיmale20041מקצה 3 ק"מ
טוהרבן נעיםfemale20054מקצה 2 ק"מ
אריאלוולדמןmale20054מקצה 3 ק"מ
כרמלשטריתmale20054מקצה 3 ק"מ
שגיאהרושmale20054מקצה 3 ק"מ
ניראהרונסוןmale20054מקצה 3 ק"מ
עינבסברוfemale20054מקצה 2 ק"מ
ענברנשנאזfemale20051מקצה 2 ק"מ
אילוןנשנאזmale20053מקצה 3 ק"מ
דוררםmale20052מקצה 3 ק"מ
אוהדביטןmale20051מקצה 3 ק"מ
אפרתעמרfemale20053מקצה 2 ק"מ
יהונתןבלזרmale20052מקצה 3 ק"מ
לירוןחדדfemale20051מקצה 2 ק"מ
עומרהדרmale20054מקצה 3 ק"מ
אדוהדרורfemale20055מקצה 2 ק"מ
נועהיעבץfemale20052מקצה 2 ק"מ
דולביעבץmale20051מקצה 3 ק"מ
עופריארגסfemale20052מקצה 2 ק"מ
פדידה אוהדסוברנוmale20051מקצה 3 ק"מ
אביתרשיריmale20051מקצה 3 ק"מ
אורמאנקיטהmale20052מקצה 3 ק"מ
מיכלבן לולוfemale20055מקצה 2 ק"מ
אוהדשמרmale20055מקצה 3 ק"מ
יאירגניםmale20052מקצה 3 ק"מ
יוסףהקשורmale20054מקצה 3 ק"מ
בר גיאברmale20055מקצה 3 ק"מ
יאיררייכלmale20051מקצה 3 ק"מ
שילתאליהוfemale20054מקצה 2 ק"מ
אריאלבובלילfemale20054מקצה 2 ק"מ
זיובן אבוfemale20051מקצה 2 ק"מ
אסףללוזmale20053מקצה 3 ק"מ
עדישליfemale2005Multiמקצה 10 ק"מ
רונידגוfemale20054מקצה 2 ק"מ
עאמר עמרחאג'male20055מקצה 3 ק"מ
תומרצוקרטmale2006Multiמקצה 10 ק"מ
רוןארוגטיmale20055מקצה 3 ק"מ
ליביליבדרוfemale2006מקצה 2 ק"מ
נגהסולומון female2006Multiמקצה 10 ק"מ
רותםטלfemale20051מקצה 2 ק"מ
ניצןבן גיאfemale20053מקצה 2 ק"מ
גיליזולוטניקfemale20052מקצה 2 ק"מ
עומרסטרןmale20054מקצה 3 ק"מ
רם חייםבן בסטmale20052מקצה 3 ק"מ
נבוגרינברגmale20055מקצה 3 ק"מ
דוריןנסירfemale20055מקצה 2 ק"מ
איתישנירmale20051מקצה 3 ק"מ
יהליאודיזfemale20051מקצה 2 ק"מ
נועהגאויfemale20055מקצה 2 ק"מ
עילירבינוביץmale20055מקצה 3 ק"מ
הילהכהןfemale20053מקצה 2 ק"מ
יריןבית הלויfemale20051מקצה 2 ק"מ
נועםברעםmale20054מקצה 3 ק"מ
שיראלשמיסfemale20055מקצה 2 ק"מ
אופקשמלצרmale20054מקצה 3 ק"מ
שליוכהןfemale20054מקצה 2 ק"מ
זיוחמוfemale20055מקצה 2 ק"מ
הדרהייניקfemale20053מקצה 2 ק"מ
טלאילfemale20052מקצה 2 ק"מ
עמיתרויטמןmale20052מקצה 3 ק"מ
רומישוורץfemale20051מקצה 2 ק"מ
סתיואוחיוןfemale20054מקצה 2 ק"מ
רועישכטרmale20054מקצה 3 ק"מ
הדסכהןfemale20053מקצה 2 ק"מ
אריאלמאירוביץmale20051מקצה 3 ק"מ
נועה הילהמאירוביץfemale20054מקצה 2 ק"מ
נליפרימוfemale20052מקצה 2 ק"מ
עמיתברלבfemale20052מקצה 2 ק"מ
יותםטוקרmale20051מקצה 3 ק"מ
נועהליבוביץfemale20054מקצה 2 ק"מ
עידןשטרןmale20055מקצה 3 ק"מ
סתיובננוfemale20053מקצה 2 ק"מ
נטעבן דודfemale20052מקצה 2 ק"מ
ברגבעוןfemale20055מקצה 2 ק"מ
דורמיאראmale20054מקצה 3 ק"מ
איתיאסוליןmale20051מקצה 3 ק"מ
איתירותםmale20051מקצה 3 ק"מ
ליהיאחכימיfemale20052מקצה 2 ק"מ
מאלקעטאונהmale20055מקצה 3 ק"מ
רומיאוקניןfemale20064מקצה 2 ק"מ
AmitHirshfemale2007SCR teamמקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
שניסיידהfemale2006מקצה 2 ק"מ
רעותדליותfemale2006Multiמקצה 5.5 ק"מ
רואיליבוביץfemale2006מקצה 2 ק"מ
AmitHararymale2006Multiמקצה 10 ק"מ - תושב עומר
יאירפלומבוmale2006מקצה 2 ק"מ
ארזלויmale2007Multiמקצה 5.5 ק"מ
פז שפונטmale2008מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
נועםוולדמןmale2007מקצה 2 ק"מ
אורידדוןmale2008אתלטי הנגבמקצה 2 ק"מ
אופירחכימיmale2008מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
RotenbergRotenbergmale2008מקצה 2 ק"מ
איתיביטוןmale2008מקצה 2 ק"מ
רועיקבלקmale2009מקצה 2 ק"מ
איילחדדmale2009Multiמקצה 2 ק"מ
דניאלגרובשטייןfemale2009Multiמקצה 5.5 ק"מ
אלוןמנדלסוןmale2008מקצה 2 ק"מ
נויהסדוןfemale2009מקצה 2 ק"מ
טופזסדוןfemale2009מקצה 2 ק"מ
עידן וליקנסקיmale2009Multiמקצה 2 ק"מ
אוריברושmale2006Multiמקצה 5.5 ק"מ
תומרברגרmale2010מקצה 2 ק"מ
עופרינצרfemale2010Multiמקצה 2 ק"מ
עידוכהןmale2010Multiמקצה 2 ק"מ
איתמרסויסהmale2010Multiמקצה 2 ק"מ
איתמררוטנברגmale2010מקצה 2 ק"מ
הראלכהןmale2010מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
עדישלוfemale2010Multiמקצה 2 ק"מ
אלוןאלימלךmale2010מקצה 2 ק"מ
אורישרמןmale2010מקצה 2 ק"מ
איתןכץmale2010SCR teamמקצה 2 ק"מ
עידורוטmale2011מקצה 2 ק"מ
סיגליתנסרדישיfemale1965מקצה 10 ק"מ
אלון עמר male2012מקצה 2 ק"מ
אריאל דדוןmale2012מקצה 2 ק"מ
עופרלייכטרmale2012SCR teamמקצה 2 ק"מ
טליההרושfemale2012מקצה 2 ק"מ
עידוהרושmale2012מקצה 2 ק"מ
יאירחסידmale2012מקצה 2 ק"מ
יעלגינותfemale2013מקצה 2 ק"מ
נדבפריmale2013מקצה 2 ק"מ
יהונתןתמםmale2012SCR teamמקצה 2 ק"מ
אסףבן אבוmale2013טריאתלון להביםמקצה 2 ק"מ
באריצמניmale2013Multiמקצה 2 ק"מ
עידןיצחקmale2013מקצה 2 ק"מ
גליעמר female2013מקצה 2 ק"מ
אורמאירfemale2013עמיתי חברמקצה 2 ק"מ
אופיראלימלךfemale2013מקצה 2 ק"מ
שקדכהןmale2013מקצה 2 ק"מ
אוריורטשmale2014מקצה 2 ק"מ
תמירברעםmale2013Multiמקצה 2 ק"מ
אמיתיטורג'מןmale2015מקצה 2 ק"מ
כפירשטיינרmale2015מקצה 2 ק"מ
גיאבילינסקיmale1967מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
עבדאללהמסארווהmale1969מקצה 5.5 ק"מ
ענתגרינברגfemale1968גמאני רצהמקצה 5.5 ק"מ
ענתאסףfemale1968מקצה 10 ק"מ
TalRafaelymale1969Multiמקצה 2 ק"מ
דנהאליעזרfemale1970SCR teamמקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
ליז שפירוfemale1973קלאב 226מקצה 10 ק"מ
אורישחרmale2009Multiמקצה 5.5 ק"מ
רועיסייגmale1973מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
הנריעמיתmale1973SCR teamמקצה 2 ק"מ
אוריתמנדלסוןfemale1979מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
ראםשגבmale1970מקצה 10 ק"מ
יצחק סבח male1970מקצה 10 ק"מ
אוסנתאשכנזיfemale1971מקצה 10 ק"מ
טלנמרfemale1971מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
אליביטון male1971ײאלפאײמקצה 10 ק"מ
גיליעישmale1971מכ. השגים ראשל"צמקצה 5.5 ק"מ
אופירצומןmale1971אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 2 ק"מ
ירוןרואשmale1972מקצה 2 ק"מ
עמיתאודיזmale1972מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
לימורעמית פנקרfemale1972קלאב 226מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
מירבעטרfemale1972מקצה 2 ק"מ
חגיטדגיmale1972ײאלפאײמקצה 10 ק"מ
יניבשטיינרmale1985מקצה 2 ק"מ
צלילטפירוfemale1986מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
אליפרץmale1987מקצה 2 ק"מ
galsasportasmale1987RUNNING B7מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
נדבמויאל male1987מקצה 10 ק"מ
שרוןבניאןfemale1990מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
אירית צייטלין female1981מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
‫דרכפרי‬‎male1959RUNNING B7מקצה 10 ק"מ
אלבינהחבקיןfemale1984גם אני רצהמקצה 5.5 ק"מ
אלהרחוביץfemale1973מקצה 10 ק"מ
חייםדורmale1990מקצה 10 ק"מ
אלכסבילינסקיfemale1975מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
ליאהקנטורוביץ׳female1981מקצה 10 ק"מ
אילנהשניידרfemale1971מקצה 5.5 ק"מ
פבלפבזנרmale1978מקצה 5.5 ק"מ
אולהגולדובסקיfemale1977מקצה 2 ק"מ
לנהנובקfemale1974מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
דורבשןmale1993מקצה 10 ק"מ
דימהבקמןmale1971מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
אורייצחקmale1994מקצה 5.5 ק"מ
טלאמירfemale1977SCR teamמקצה 10 ק"מ - תושב עומר
עומרחדדmale2013מקצה 2 ק"מ
דפנהאלטמן קלייןfemale1978מקצה 2 ק"מ
מיכאלהרושmale1979מקצה 10 ק"מ
מאוראסרףmale1995מקצה 10 ק"מ
איתן גרנות male2006Multiמקצה 5.5 ק"מ
אסףכהןmale1974מקצה 10 ק"מ
תומראליעזרmale1997SCR teamמקצה 10 ק"מ - תושב עומר
דבחסידmale1974מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
אליגינותmale1974מקצה 2 ק"מ
זלטהפבזנרfemale1974Leikin Teamמקצה 5.5 ק"מ
מעיןאשכנזיfemale20052מקצה 2 ק"מ
KatiaNadivfemale1978מקצה 10 ק"מ
דניסשלמהfemale1988מקצה 10 ק"מ
נטעסולומוןfemale2004מקצה 2 ק"מ
נעםכץ ליכטנשטייmale20042מקצה 3 ק"מ
הראלאלחררmale20051מקצה 3 ק"מ
הדרגנץmale2004מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
ורדעדיןfemale20054מקצה 2 ק"מ
מאיהמונטלfemale20051מקצה 2 ק"מ
ליאונובקmale2009מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
נעמילויfemale2010Multiמקצה 2 ק"מ
ז'אנהחולודובfemale1949מקצה 10 ק"מ
קאיאטינגרmale20051מקצה 3 ק"מ
ברהירשברגmale20043מקצה 3 ק"מ
אלוןהרץmale20043מקצה 3 ק"מ
יופיהברביfemale20044מקצה 2 ק"מ
נויהקנטורfemale20042מקצה 2 ק"מ
אופירפלסfemale20043מקצה 2 ק"מ
איילפריmale20045מקצה 3 ק"מ
גילפיטוסיmale20041מקצה 3 ק"מ
טבעזאדהfemale20053מקצה 2 ק"מ
דבקריצ'בסקיmale20055מקצה 3 ק"מ
אלוןאגםmale20054מקצה 3 ק"מ
שגבפרידמןmale20051מקצה 3 ק"מ
ניברוןmale20054מקצה 3 ק"מ
עפרירוןfemale20051מקצה 2 ק"מ
ליהביטווfemale20055מקצה 2 ק"מ
גדעון רזנגןmale20055מקצה 3 ק"מ
דבירביטוןmale20053מקצה 3 ק"מ
יהונתןהוברmale20052מקצה 3 ק"מ
דודיזוננשייןmale20051מקצה 3 ק"מ
יונתןלויmale2005Multiמקצה 5.5 ק"מ
נמרודשיmale2007מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
עומרויטמןmale20052מקצה 3 ק"מ
נעמהלביאfemale2006מקצה 2 ק"מ
אבישגברקןfemale20055מקצה 2 ק"מ
נועםוולפסוןfemale20051מקצה 2 ק"מ
לירוןמיכאליfemale1978מקצה 5.5 ק"מ
רזאלקבץmale20051מקצה 3 ק"מ
רותםלייבהfemale20055מקצה 2 ק"מ
אדםסיידוןmale20054מקצה 3 ק"מ
אורדהוfemale20054מקצה 2 ק"מ
אילוןמורmale2008מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
צחישפונטmale1978מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
חןכהןfemale1978מקצה 2 ק"מ
עיליגרנות male2009Multiמקצה 2 ק"מ
שירהסייגfemale2012SCR teamמקצה 2 ק"מ
טלישטיינברגfemale2010Multiמקצה 2 ק"מ
הדרטרוזמןfemale2006מקצה 2 ק"מ
ליאור טשכמר female2006מקצה 2 ק"מ
רועי אהרוניmale2007SCR teamמקצה 2 ק"מ
שיה סולומון female2007מקצה 2 ק"מ
רונישלוfemale2007SCR teamמקצה 2 ק"מ
יואבברגרmale2007מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
עמיתכהןfemale2007מקצה 2 ק"מ
אריאלסברוfemale2007מקצה 2 ק"מ
דניאלמורfemale2008מקצה 5.5 ק"מ
אריאל דודהלסטוךmale2008SCR teamמקצה 2 ק"מ
יואבאהרוניmale2008Multiמקצה 5.5 ק"מ
ורטשאופירmale2008מקצה 2 ק"מ
משהכספיmale1976מקצה 5.5 ק"מ
יואבביזאוי male2009מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
שירהגינותfemale2008SCR teamמקצה 2 ק"מ
נועהלוקץfemale2008SCR teamמקצה 2 ק"מ
אלוןשרmale2009Multiמקצה 2 ק"מ
נועםהרושfemale2009מקצה 2 ק"מ
נדבקויפמן male2009Multiמקצה 5.5 ק"מ
אביתרקינןmale2009מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
יונירוטmale1977מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
גליפלדמןfemale2010SCR teamמקצה 2 ק"מ
תמרלויfemale1976מקצה 5.5 ק"מ
רועיחןmale2009מקצה 2 ק"מ
ניריתסברו female2009מקצה 2 ק"מ
גיא אביעד עמיתmale2009מקצה 2 ק"מ
אוריקלייןmale2009מקצה 2 ק"מ
נעמהטלfemale2010מקצה 2 ק"מ
עופריהרניק ברfemale2011מקצה 5.5 ק"מ
רוםבן גיגיmale2010מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
רותםברfemale2010Multiמקצה 2 ק"מ
גאיהרינתfemale2010מקצה 2 ק"מ
אופיריצחקmale1976מקצה 2 ק"מ
אלהכהןfemale2010Multiמקצה 2 ק"מ
אופירתמםmale2010מקצה 2 ק"מ
איתמרלבקוביץmale2010מקצה 2 ק"מ
אביגיללה גנקfemale2011מקצה 2 ק"מ
בןפוטשניקmale2011SCR teamמקצה 2 ק"מ
מיכלאליהfemale2011מקצה 2 ק"מ
רוניטויזרfemale2011Multiמקצה 2 ק"מ
רומיאליעזרfemale2011SCR teamמקצה 2 ק"מ
חילסולומון female2011מקצה 2 ק"מ
איתמרחמוmale2011מקצה 2 ק"מ
איתיהרושmale2011מקצה 2 ק"מ
אוריבביוףmale2011Multiמקצה 2 ק"מ
טליהשמולfemale2011SCR teamמקצה 2 ק"מ
תנירדהן ספרfemale2011מקצה 2 ק"מ
איתמר משההלויmale2012מקצה 2 ק"מ
אריאלארזואןmale2012מקצה 2 ק"מ
ברקוליקנסקיmale2012Multiמקצה 2 ק"מ
הדר חנההלסטוךfemale2012מקצה 2 ק"מ
אליהבן גיגיmale2012מקצה 2 ק"מ
נועהגרובשטייןfemale2012Multiמקצה 2 ק"מ
יונתןפריmale2011מקצה 2 ק"מ
לירן ראובןmale2012מקצה 2 ק"מ
אלוןרוטנברגmale2013מקצה 2 ק"מ
יעלהלויfemale2013Multiמקצה 2 ק"מ
אורןנדיבmale1977מקצה 5.5 ק"מ
ליאםמליקסוןmale2013מקצה 2 ק"מ
טלדגןmale20053מקצה 3 ק"מ
איילבן ציוןmale1977מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
יפעתגורוביץfemale1977הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 5.5 ק"מ
עמיתבביוףfemale2014Multiמקצה 2 ק"מ
ארבללויmale1984מקצה 2 ק"מ
עידוגרובשטייןmale2015מקצה 2 ק"מ
אמירשרמןmale1977מקצה 2 ק"מ
תומראבירםmale1977מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
יערההלויfemale1977מקצה 2 ק"מ
GustavoFridmale1989מקצה 10 ק"מ
שחראליקיםmale1979קלאב 226מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
HilaItzhakfemale1978מקצה 2 ק"מ
TamarFuriefemale1978מקצה 2 ק"מ
נועםשבתאיmale1978מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
קוביכהןmale1978מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
דנה לבקוביץfemale1978מקצה 2 ק"מ
מאורמליקסוןmale1984מקצה 2 ק"מ
דנהגיירfemale1985מקצה 10 ק"מ
חגית סבח female1979מקצה 10 ק"מ
עידוהרניק בר שבתאיmale1980אבא פגוםמקצה 5.5 ק"מ
משהסדוןmale1983מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
זיואויקניןfemale2014מקצה 2 ק"מ
מיכלרוסק זכריהfemale1985מקצה 10 ק"מ
נגהגזfemale1976SCR teamמקצה 10 ק"מ - תושב עומר
חנןשילוןmale1976מקצה 10 ק"מ
איציקבן שמחוןmale1976מקצה 10 ק"מ
איתיבקשי male2013מקצה 2 ק"מ
שי אורימוגילבסקיmale1982מקצה 10 ק"מ
יואבBoehm Cohenmale2013מקצה 2 ק"מ
חןאזולאיfemale1984מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
יונילויmale1984מקצה 2 ק"מ
AsiAvivmale1980קלאב 226מקצה 10 ק"מ
GalHanermale1980מקצה 10 ק"מ
דוריןמימוןfemale1980מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
עופרקובלmale1980מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
קרןאליקיםfemale1980קלאב 226מקצה 5.5 ק"מ - תושב עומר
מירבטאייבfemale1981מקצה 10 ק"מ
תמרשלמוןfemale1981מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
איתןריהןmale1945מקצה 2 ק"מ
יקיר ראובןmale1981מקצה 5.5 ק"מ
איילקלנטרוףmale1981מקצה 10 ק"מ
צביקהאלושmale1957RUNNING B7מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
אחאברוןmale1959RUNNING B7מקצה 10 ק"מ
אלישרידmale1960מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
שמואלשמואליmale1960מקצה 10 ק"מ
אמנוןיוסףmale1963גמאני רצהמקצה 5.5 ק"מ
בניאזולאיmale1983מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
מירןספרfemale1982מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
מעייןלנקריfemale1984קלאב 226מקצה 10 ק"מ - תושב עומר
דןארבלmale1937מקצה 5.5 ק"מ
דורוןגורודצקיmale1948magic runnersמקצה 5.5 ק"מ