רשימת משתתפים במרוץ יבנה 2023

שם פרטישם משפחהמגדרשנת לידהאגודהמקצה
ולדימירדבוגובסקיmale1965משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
מנואלבואקוףmale1972Pipman Teamמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
ויקטורניניוmale1956רצי השפלהמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אברהםמלקוmale1981מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
פנטהוןסיוםmale1972מקצה 10 ק"מ
רחלפומרנץfemale1956מקצה 2 ק"מ
אביעדדמביץmale1988מקצה 5 ק"מ
בתאלכחלוןfemale1988מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
נעהלנדא רונאלfemale1988מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
גיאמורmale1988מקצה 500 מטר - עממי - תושבי יבנה
אורידנוךmale1988מקצה 5 ק"מ
ליטלקרניfemale1989מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
שאולמזרחיmale1989מקצה 10 ק"מ
ספירקדוסיfemale1991DaniRunמקצה 10 ק"מ
שיעוודmale1991 GRC מועדון ריצהמקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
AlonRozenmale1992מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
יואבאליהוfemale1990אתגריםמקצה 2 ק"מ
שירהעמיאלfemale1992אתגריםמקצה 2 ק"מ
אליןוינוטלfemale1991הפ. חולוןמקצה 5 ק"מ
דורוןנוניmale1990Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
עידןשרוןmale1991מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אלוןויסמןmale1991משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
ענברמורfemale1992מקצה 500 מטר - עממי - תושבי יבנה
יוסישמיmale1994מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שירלוי female1994מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
רועיזדהmale1994מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
רועייעבץmale1995מקצה 10 ק"מ
רינתאבבהfemale1995מקצה 10 ק"מ
מוראלגלרmale1999מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
גל קונפינוmale1999מקצה 10 ק"מ
מייקיהלליmale1997מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
רותםבן יחיאלmale1997מקצה 10 ק"מ
עדימייזליקfemale1997אתגריםמקצה 2 ק"מ
יועדאמסלםmale1997מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אביחיסיוםmale2000מקצה 5 ק"מ
הודיהאיפרגןfemale2000מקצה 2 ק"מ
אביבחדדmale2001אתגריםמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
OmerParyentimale2003מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
יואבליסmale2003מקצה 10 ק"מ
שירהמנשהfemale2003מקצה 5 ק"מ
לוטםרייכנטלmale2022אתגריםמקצה 1.2 ק"מ - עממי
דודפופובmale2003מקצה 2 ק"מ
גיאכוכביmale2003מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
גלשוחטmale1980מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שירהלויfemale1980מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
לינוידנןfemale2002Adidas Runners Tel Avivמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ItamarPeretsmale2003מקצה 5 ק"מ
גיאאליהוmale2006מקצה 5 ק"מ
נועםדה פז שקדmale2005מקצה 5 ק"מ
שחרקונליmale2005מקצה 5 ק"מ
ליטלחמוfemale1985מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
זיוכהןmale2006מקצה 2 ק"מ
מתניהאהרוןmale2007מקצה 2 ק"מ
OrenZafranymale1985מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
גפןבכורmale2006המרכז האקדמי פרסמקצה 5 ק"מ
איילת גלfemale1985מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אריאל משה male2006אתגריםמקצה 2 ק"מ
שגבששוניmale2006מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
שני טוהר עטיהfemale2007מקצה 2 ק"מ
דורוןבוחבוטmale2/19/08גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
רזששוניmale2008מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
ישיבן חמוmale8/20/07כפר הנוער בן יקירמקצה 5 ק"מ
תומרברוךmale2/18/09גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
יעלהזרחיfemale2008הפ. חולוןמקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
סהרטויטוmale2008גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
יונתןאיסמאילובmale2010מקצה 2 ק"מ
לירוןדניאלfemale1983מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אוהדכהןmale2009גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
נועםוליקmale2008מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
יוגבגולדשטייןmale2009מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אשדסרורmale2009גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
טוהרגריגרfemale2009מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
תאירמנגיסטוfemale3/29/09גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
תומרפינילס male2009אל. יבנהמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
יובללויןmale2010מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
הילהבן משהfemale7/26/09גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
שקדרודניקmale2009מקצה 2 ק"מ
עמיתחייםmale2009Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
איתירופאmale2010מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
דורבן ישיmale2010מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
תהלעטיקmale2010מקצה 2 ק"מ
איתישובלmale2010מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
איתיחנטייבmale2010מקצה 2 ק"מ
עומרנקשfemale2010אל. יבנהמקצה 2 ק"מ
דןהרשקוביץmale2010eligezמקצה 5 ק"מ
ליעדכהןfemale2011מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
סיגליתמועלםfemale1986מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
נועם רביבו male2010אל. יבנהמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
רנאלבייךmale2011מקצה 2 ק"מ
יונתן הפנר male2011eligezמקצה 2 ק"מ
אוריןפרץfemale2010מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
איתןטלmale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
שירההראלfemale2012Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ענתדריאלfemale1965מקצה 5 ק"מ
יובלסרוסיfemale2014מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
דיאנהקולופייבfemale2012מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
ברוריהבובלילfemale1965מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
לירםבייךmale2012מקצה 2 ק"מ
רעותפרייסfemale2013eligezמקצה 2 ק"מ
מאיראברהםmale1966מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
יערהשביץfemale2014Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
רומייצחקיfemale2014מקצה 2 ק"מ
נועםקפלוןfemale2014מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
עידואזרדmale2014מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
רונימורfemale2014מקצה 2 ק"מ
יריןחמוfemale2014מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
עומרחמוfemale2014מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אדםשולקיןmale2014מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אדםיהונתןmale2014Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
רותםשובלmale2015מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
נויה ליאושרובfemale2015מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
לירויבן ישיmale2014מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
יובל זלכה male2015מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אריאלפרנסאmale2016מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
ליאםמשיחmale2014מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
לירןיצחק פורmale2016מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
פלגחזותmale2016מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
תבורסיידובmale2016Dan’s Runners מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
עופריגלובקהmale2016מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
אוליבר טנג'י male2016מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
שיראלבזmale2016מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
עמיתיצחקיfemale2017מקצה 1.2 ק"מ - עממי
אריאלהרושfemale2017מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
אחינעםרובינשטייןfemale2017מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ליהקפלוןfemale2017מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
רפאלמורmale2018מקצה 500 מטר - עממי - תושבי יבנה
לביאבן ישיmale2018מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ארבל סיידובfemale2018מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
מתן דוידאושרובmale2015מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
שיאלקלעיmale1967מקצה 5 ק"מ
ערןלנץmale1967מקצה 10 ק"מ
אלי לויmale1967מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
איתןכהןmale2019מקצה 500 מטר - עממי - תושבי יבנה
רותירוסןfemale1967מקצה 10 ק"מ
איילתאחאי שאולfemale1967E-sports.מקצה 5 ק"מ
נירבית אוןmale1967מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
דוריתקדרfemale1968DaniRunמקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
זהרפרנקלmale1968אתגריםמקצה 2 ק"מ
איתן ניסיםאוחנהmale1968רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ
אביקוניסmale1968מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אתי אזולאיfemale1969DaniRunמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
דןסדןmale1968Dan’s Runners מקצה 10 ק"מ
שי אזולאיmale1969DaniRunמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
איציקמור יוסףmale1969רצים עם אבי - באר יעקבמקצה 5 ק"מ
איילכהןmale1969מקצה 10 ק"מ
אסףלבmale1969רצים עם אסף לבמקצה 5 ק"מ
יניבתםmale1970מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ליאתנדבfemale1970מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
לימורבן יוסףfemale1973Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
גילה קוניס female1973מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
איילבן אריmale1973בית"ר תל אביבמקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
איציקבריmale1973Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
אורליירושלמיfemale1973מקצה 10 ק"מ
גלהולנדfemale1973מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אמיריעקוביmale1973E-sports.מקצה 10 ק"מ
עמיעדקונליmale1968מקצה 10 ק"מ
רענןביטוןmale1986מקצה 10 ק"מ
נוריתשם טובfemale1973מקצה 2 ק"מ
אסףרופאmale1974מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שיפיפמןmale1974Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
LiorBerkovichmale1974Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
TaliDahafemale1970מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
מורמאיר סימן טובfemale1970אתגריםמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אבילויmale1970Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
רועיכהןmale1970הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
רויתמזרחיfemale1970מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
דוריתנבוןfemale1970מקצה 5 ק"מ
בועז ליבנה male1971מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
גיליעישmale1971מכ. השגים ראשל"צמקצה 5 ק"מ
ישראלולוטקרmale1971מקצה 5 ק"מ
רונןאדלרmale1971Pipman Teamמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אבירוזנטלmale1971מקצה 10 ק"מ
ShayHollandmale1971מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
טלאטיאסmale1972RunForce1מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
רםשרוןmale1972מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
גילהדרfemale1971מקצה 10 ק"מ
YuvalAdarmale1972DaniRunמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
מיכלחזותfemale1986מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אברהםאסאוmale1986מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שלומיאלבזmale1986מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
איציק סימאיmale1986מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
איציקנמרmale1986מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אלינור רוזנברג female1986מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
איתירוזנבלוםmale1986מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
AsafZambelmale1988מקצה 10 ק"מ
בשמתצ'אניfemale1986מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שריתיואבfemale1986אתגריםמקצה 2 ק"מ
מורןבראנץfemale1987מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
ShiranSimonfemale1987מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שירהברכהfemale1987מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
סיון יוסובfemale1987מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אליסיידובfemale1987מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
ליאשכנזיfemale1987מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
לירזאלקסלסיfemale1988מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
דודשחרmale1988מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
צברדולבmale1989מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
מיכלבן דודfemale1989מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
OrRainharzmale1988מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
dinalolmale1988מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אלהשביב אושרובfemale1985מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
יעלדמביץfemale1990מקצה 5 ק"מ
נדבמירקיןmale1989רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ
דןדאג׳וmale1984מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אריאלפאלmale1986מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
איתןגפניmale1987מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 5 ק"מ
יהודית גלזרfemale1980מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שיפרלמןmale1981Pipman Teamמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
חןרביmale1991Run 4 Fun Zichronמקצה 5 ק"מ
מורן גבאיfemale1991מקצה 5 ק"מ
אורבן דורmale1991מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
דודרובינשטייןmale1984מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
מיכאלאושרובmale1981מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
עמיפרחומובסקי male1983DaniRunמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
בריגנדנשטייןmale1983מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
יונתןפלוטקיןmale1984מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
סבטלנהמלומודfemale1983מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אסףמקרו male2023מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
YotamAharonymale1993מקצה 5 ק"מ
אדיפיררmale1984מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
סטסיגורובmale1980מקצה 5 ק"מ
מוריסקריחליmale1982מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אליהרובינשטייןfemale1983מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
דסטאוסוונךmale1976רצים ביחדמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
יאנהרזניק חוטובליfemale1989רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ
ArthurShulkinmale1984מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ליאלבייךfemale1990מקצה 2 ק"מ
מריהדולגיך-מזהfemale1986מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
דנהלויfemale1993מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
תמרששוןfemale1993אתגריםמקצה 2 ק"מ
ערן גורן בן שלום male1994מקצה 10 ק"מ
יובלכחילהfemale1994מקצה 5 ק"מ
יובלרביבfemale1995אתגריםמקצה 2 ק"מ
אוראלכהןmale1994מקצה 5 ק"מ
רומןבוגורדmale1977משטרת ישראלמקצה 2 ק"מ
שרון בן ישיmale1978Adidas Runners Tel Avivמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
מיכאלפטיציןmale1991מקצה 10 ק"מ
איתיבריינסmale1979מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
גדיגלובקהmale1978מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
סהרדהריfemale1999מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
שיררוזןfemale1996מקצה 10 ק"מ
דוריתלרנרfemale1978רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ
אלכסנדרקזצ'נקובmale1995מקצה 2 ק"מ
בתאלארביבfemale1997מקצה 10 ק"מ
BorisNeimarkmale1983מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
יגאלימיניmale1978מקצה 10 ק"מ
עידוגלmale1974מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
גליסייפןfemale1974מקצה 10 ק"מ
יוסףאיפרגןmale1999E-TEAMמקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
ירוןבלומשטיןmale1974מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
ליעדליבוביץmale1998מקצה 2 ק"מ
שלמהקפלוןmale1984מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
רוביוינטורmale1975DaniRunמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
פולפרייסmale1974eligezמקצה 2 ק"מ
אנהבאבקין ששוןfemale1992מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
TomerZharikovmale1972מקצה 10 ק"מ
דניאל גיטמן טדבוסיאן male1985מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
חגיזדהmale2000מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
AsafVinikmale2001מקצה 10 ק"מ
KatiaNadivfemale1978מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
דרורשמעיהmale1975Dan’s Runners מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אופקקוניסfemale2001מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
aviadhakmonmale1986מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
ofirבוזגלוmale2002מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
בת-אלשובלfemale1986מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אוהד אוחנה male2004מקצה 10 ק"מ
נירקדוסיmale1986DaniRunמקצה 10 ק"מ
ארזארגואטיmale2003מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
לירוןפלדfemale1983מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
שליותמירmale2004מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אושריחנניהmale2007מקצה 2 ק"מ
כרמלדוביmale2/16/09גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
בניאלהיןmale1995מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
לוטםלויfemale2005Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
שביטעמרmale2009מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
עמיחישפירmale1978מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
עינתויסfemale1972רצים ל 5 עמיחימקצה 2 ק"מ
מירבטולדוfemale1978Pipman Teamמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
יקיר מולינה male1979מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שנירזהביmale2006המרכז האקדמי פרסמקצה 5 ק"מ
אסףפריינדליךmale1978רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ
חגיתגילאוןfemale1978מקצה 10 ק"מ
KOBIIDAHmale1978MOVE!מקצה 10 ק"מ
מוטיטולדוmale1978Pipman Teamמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
רחליפרנסאfemale1978מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
ליפז יעקבfemale2009מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אריאלמנחהmale9/25/11Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
רןאבנוןmale1976מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
נירקילשטייןmale1976מקצה 10 ק"מ
אמהדנהfemale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
עומרנחוםmale2010מקצה 5 ק"מ
תומרארגואטיmale2008מקצה 5 ק"מ
עידוכפירmale2/28/08גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
זיוניצןmale2008גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
רויטלירוזנשטייןfemale1/20/09גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
עמיתלזרmale2008גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
אמירשרביfemale1976מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אוריאשכנזיmale11/13/07גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
ליאלליבוביץfemale2007מקצה 2 ק"מ
גילגלmale1976רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ
גיאזלוטניקובmale2008גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
איילכוכבי male2007מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
נעמהסולומוןfemale5/15/08גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
אוריג'מילmale2008מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
עדיבן דודfemale5/20/08גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
אלוןקנטרלmale5/24/08גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
נועםבריmale2005Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
ג׳ואקיםחג׳ג׳male1988מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
JoshuaSchewitzmale1984Pipman Teamמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
יפיתכהן ספטיטורfemale1976מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
יובלמשהfemale2008מקצה 2 ק"מ
ליאםויינשטייןmale5/19/09גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
יהונתןכהןmale10/23/08גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
נועםדורותmale2008מקצה 2 ק"מ
יהונתן ברקmale2009מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
איתירגבmale4/24/09גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
יהביעקבmale2008גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
רננהסמואלfemale5/23/09גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
היליגלובקהfemale2009מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
גיאקרייסmale2009גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
עידורונןmale2009אל. יבנהמקצה 2 ק"מ
לירוןארביבfemale2009אל. יבנהמקצה 2 ק"מ
רועיאזולאיmale2009גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
אורי בלינדר בלינדרmale2010מקצה 2 ק"מ
יואבדהריmale2010מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ליאוראלוניmale2009eligezמקצה 5 ק"מ
רוני שמחהשרביfemale2010מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
נועהגאןfemale2010אל. יבנהמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
רועימנדזילבסקיmale2010מקצה 2 ק"מ
רונןקוןmale1976מקצה 10 ק"מ
תמירפרידמןmale1976מקצה 10 ק"מ
איתילהבmale2010מקצה 5 ק"מ
אחינעםברכפלדfemale2011Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
גיאמורmale2010מקצה 5 ק"מ
ליאורכהןmale1976מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
שילתמליחיfemale2011"ברכה תרשמי"מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
סאל מיכאלי male2015ספורט אשקלוןמקצה 2 ק"מ
אמיתיפרנסאmale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אביביעקובוביץmale2011מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
יואבמרקמןmale2011Pipman Teamמקצה 2 ק"מ
תמירבטיטוmale2011מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
דניאל ברזילי male1976מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
עדןבוגורדfemale2012מקצה 2 ק"מ
איתיגלmale1976מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
איתמר משההלויmale2012מקצה 2 ק"מ
PriscillaYoseffemale1976Run2triמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אדם דןוולףmale2014Pipman Teamמקצה 2 ק"מ
יאיר זלכה male2012מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
איתיויזלmale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
מורןפרייסfemale1976eligezמקצה 5 ק"מ
יריןיצחקיmale2011מקצה 2 ק"מ
ברקרודןmale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ניתאיגלובקהmale2012מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
סהרששוניmale2011מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
עומריממןmale2012מקצה 2 ק"מ
מקסיםצ'רניmale2012מקצה 2 ק"מ
יונתןקריספיןmale2013מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ענבראסוליןfemale1977מקצה 5 ק"מ
אוריתפהימאfemale1977מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אסףבן שיהmale1977רצים ביחדמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
איתיאדריmale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אור לויmale2013מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
נעמהזהביfemale2013מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
שגיתטרםfemale1977מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
דןבן ישיmale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ShayAntarmale1977Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
אורןנדיבmale1977מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אופירהרושfemale2014מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
אביברודניקmale2014מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
OfferParnassamale1977מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
אביגילרובינשטייןfemale2013מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
איתירוזנפלדmale2013eligezמקצה 2 ק"מ
ניתאישרעביmale2013מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
הדרמלמדfemale1977מקצה 5 ק"מ
עדיהזרחיfemale2015מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
חןשפירfemale1977מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אלינורמזרחיfemale1977רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ
בנידנהmale1977מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אריפרחומובסקי בן דודmale2016DaniRunמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
שחרגולסטניmale1977מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
ליאתבטיטוfemale1977מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
שמואל פרג'יmale1977מקצה 10 ק"מ
AvigailSchewitzfemale2017מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
מיכלצימרמןfemale1977מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אדיבשרעביmale1977הרצפלדמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
דניזיויmale1978DaniRunמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אריאל כהןmale2018מקצה 500 מטר - עממי - תושבי יבנה
ויאולטהרצ׳יצקיfemale2006המרכז האקדמי פרסמקצה 5 ק"מ
אלוןאונפוס אסיףmale1978מקצה 5 ק"מ
טמסגןמולוmale1/25/05כפר הנוער בן יקירמקצה 5 ק"מ
לידיהשיפמןfemale1965אתגריםמקצה 2 ק"מ
ShaharHananmale1977מקצה 5 ק"מ
איילתשוסטרfemale1977מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
חגיסלעmale1978מקצה 5 ק"מ
חןסנטרfemale1979הפועל רצים בעבודה עיריית תל אביבמקצה 10 ק"מ
יפעתזיויfemale1979DaniRunמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שמואלפזmale1949Freeמקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
גלעדטלmale1978MOVEמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
יונית חנוךfemale1978מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אורנהסביןfemale1978DaniRunמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אורןקרלמןmale1979מקצה 2 ק"מ
אורוןמנחהmale1979Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
יואב בירנבאום male1978מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אמירדנינוmale1979מקצה 5 ק"מ
ענתגלובקהfemale1978מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אופיררודןmale1979מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
נועהאלפרfemale1979מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
AmitaiCerneimale1979מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
יעלאסוליןfemale1979מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
יניבשובלmale1979מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ענתשוהםfemale1979מקצה 5 ק"מ
עדיטרבולוסfemale1979מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ורדהזרחיfemale1979Dan’s Runners מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
הדסקרן שאולfemale1979מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
יעריתשובלfemale1979מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ליאורבנדיקmale1985מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
ערןחמוmale1985מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
מיטלכהןfemale1979DaniRunמקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אוריקוקיהmale1981מקצה 5 ק"מ
אדיר שוורץ male1979מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אלעד זלכה male1979מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ענת דייויסfemale1975RunForce1מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
רונןשאולmale1983מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
עידןשרעביmale7/31/83נבחרת משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
חיה רצם female1985מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
סיוןקדםfemale1986מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
יפיתשוקרוןfemale1986מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
שחרדבירmale1986מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
איילצ'אניmale1986מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אודליהגבאיfemale1986אתגריםמקצה 2 ק"מ
קרןאהרונוביץ female1975אתגריםמקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אוריוינקלרmale1976E-sports.מקצה 5 ק"מ
גיוראלפלרmale1976יובל שדה - RUN & FITמקצה 10 ק"מ
ארינחמןmale1976מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
AnatEngelfemale1976מקצה 10 ק"מ
עמרישובלmale1982מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
אבישיפריmale1982מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אבי טנג'י male1982מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שגיתויזלfemale1983מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
מאיראברהםmale1983יוחננוףמקצה 10 ק"מ
יחזקאלדשאmale1984מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שירןבן ישיfemale1984מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
מורןימיניfemale1984מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
לילךגבעfemale1983מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
חייםבניןmale1984מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
דנה בן שימולfemale1984מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
יעלוייסfemale1983מקצה 10 ק"מ
EitanWeissmale1983מקצה 10 ק"מ
מנדי חליליmale1983מקצה 10 ק"מ
עומרוייסmale1983DaniRunמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שגיתשלוfemale1980מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
ליאוריפרחmale1980מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
איילסרוסיmale1980מקצה 1.2 ק"מ - עממי
אוריזהביmale1980מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
נירמצליחmale1980אתגריםמקצה 2 ק"מ
בועזלזובסקיmale1980מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אסףצדוקmale1980מקצה 10 ק"מ
דנהפרלמןfemale1980Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אגםאבןfemale1980מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
שלמהג'רביmale1980מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
רועי אזרדmale1980מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אורןרודניקmale1980מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
נועהבריינסfemale1981מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
מורןיטבת רודניקfemale1981מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
רועיויזלmale1981אבא פגוםמקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אבינחמןmale1978מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אוהדאדריmale1981מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
ענבלבועזfemale1981מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
מורןששוןfemale1983מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
dganitdganit frigfemale1981רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ
שקמהכהןfemale1981מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
דודלויןmale1981מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
רזוייסmale1981Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
ברוךסרוסיmale1981רצים בלי תירוציםמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
נעהשבתאיfemale1982ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
גילאלוניmale1981"ברכה תרשמי"מקצה 5 ק"מ
ליאורהרושmale1982יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
DaphnaDiamantfemale1983מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
מוטיכהןmale1951מרת"אמקצה 10 ק"מ
אשרפסטרנקmale1951מקצה 5 ק"מ
אריהשאולmale1953E-sports.מקצה 5 ק"מ
שימריתג'רביfemale1981מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שירןאוליאלmale1983מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
ורדמאירוביץfemale1981מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
ענתבן שיהfemale1982Pipman Teamמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
מיכאלסיידובmale1981Dan’s Runners מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
דרוראלקייםmale1955מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
פנינהבן שטריתfemale1957מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
אלימויאלmale1957גינסבורג יבנהמקצה 5 ק"מ
שלמהלבבmale1957מקצה 10 ק"מ
יורםולדmale10/20/57כפר הנוער בן יקירמקצה 10 ק"מ
חיהשפסfemale1957מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שמעוןבן שושןmale1959יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
ציפיאדלרfemale1958מקצה 1.2 ק"מ - עממי - תושבי יבנה
זהראשרוףfemale1959Fit&Runמקצה 10 ק"מ
לאהברושיfemale1959מקצה 10 ק"מ
ענתגרוצקיfemale1960מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
דינהגולןfemale1960גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
רחלכחלון female1960מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
יעקבפינגרmale1961מקצה 5 ק"מ
שושאזולאיfemale1961מקצה 10 ק"מ
רפיבובלילmale1961מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
איציק ישראלmale1961מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שלמהבנישוmale1962 מנהל ההספקה-כללית שירותי בריאותמקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
יעקב יחזקאל male1963מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אוריקירשנבויםmale1963מקצה 5 ק"מ
ראובןמילמןmale1963רצים עם אסף לבמקצה 5 ק"מ
יעקבניסיםmale1963מקצה 5 ק"מ
צחיפולקובסקיmale1964Pipman Teamמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אליקדרmale1964Dan’s Runners מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
עדיקרקוmale1964Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
גבריאלחמוmale1965מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
טלימשהfemale1965מקצה 5 ק"מ
roymamanmale1982מקצה 2 ק"מ
רותקריחליfemale1982מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
דקלהלויfemale1982מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
אופירנדבmale1982מקצה 5 ק"מ
יהונתןאלמקיסmale1982אתגריםמקצה 2 ק"מ
הגראלקייםfemale1982מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
רותםעלמני מגלfemale1982מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
דיקלה פרדוfemale1982מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
שמרית סויסה female1982מתנס גשר הזיומקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
שמעוןמיארהmale1952איילות תל אביבמקצה 5 ק"מ
בניסקליmale1952מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
רוניתיצחקיfemale1982מקצה 5 ק"מ
לירזטנצרfemale8/28/82הרצפלדמקצה 10 ק"מ
פרחאטיאס female1982Pipman Teamמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
יאירחזות male1983מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
איציק טקוmale1984DaniRunמקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אלדדסננדגיmale1982מקצה 10 ק"מ - תושבי יבנה
אבנרשוקרוןmale1984מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
חנירביבוfemale1984מקצה 2 ק"מ - תושבי יבנה
Gil‪Gil Danino‬‏male1984מקצה 5 ק"מ
שמעוןחוג'הmale1984מקצה 10 ק"מ
ירוןמיכאליmale1984ספורט אשקלוןמקצה 5 ק"מ
אביאזולאיmale1961מקצה 10 ק"מ
דודאיטחmale1955מקצה 5 ק"מ - תושבי יבנה
מיריחזיזה female1961רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ
יצחקאופקmale1947מקצה 5 ק"מ