רשימת משתתפים במרוץ נס ציונה 2023

שם פרטישם משפחהמגדרשנת לידהאגודהמקצה
ברנדהאוליסקרfemale1975גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
ציפורהבן עמיfemale8/29/78רשות המסיםמקצה 5 ק"מ
איילתפורתfemale1973מקצה 10 ק"מ
מנואלבואקוףmale1972Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
רפימאץmale1974מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
שרהמלמדfemale1971RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אנדרהשרעביfemale1968גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
נמרודקפלןmale1972מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
ג׳וןמרקסmale1967Endureמקצה 10 ק"מ
אריקדימוmale1967רצי השדותמקצה 5 ק"מ
אוהדברתfemale1969מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
ענברהלמןfemale1980מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
גיאאברmale1971מקצה 10 ק"מ
מירירוזנבויםfemale1973מקצה 10 ק"מ
אלישבעוולףfemale1974Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
סבסטיאןקסנמןmale1979מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
איתןליכטמןmale1979Run2triמקצה 10 ק"מ
יוליהפלקסfemale1975גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
ליאתרוטנברגfemale1977מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 5 ק"מ
דניאלרומאוmale1976מקצה 10 ק"מ
ג'ינהקעטביfemale1968גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
בועזבילגוריmale1981ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ
עמריפישרmale1988מקצה 10 ק"מ
royamirmale1988מקצה 10 ק"מ
עמיתנחמהmale1988מקצה 10 ק"מ
מוטיציזלינגmale1988מקצה 2 ק"מ
רעותוכטלfemale1988מקצה 10 ק"מ
נירמלוביצקיmale1988E.N teamמקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
ליטלקרניfemale1989מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
דורשלוםmale1990מקצה 5 ק"מ
מעייןנחוםfemale1989מקצה 5 ק"מ
עופרגירץmale1988EzeRunמקצה 10 ק"מ
שריאלגולדשטייןmale1990רצי דני לודמקצה 10 ק"מ
רעותלויfemale1992מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יואבבן דבmale1992מקצה 5 ק"מ
ברכהדוידוביץfemale1992EPRCמקצה 5 ק"מ
שאוליעמרmale1993מקצה 5 ק"מ
טלקרתfemale1993מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
שני יעקב female1995מקצה 10 ק"מ
מיכלאוחנהfemale2004מקצה 2 ק"מ
AviyaHochbergfemale1996מקצה 10 ק"מ
בןסטפנסקיmale2000מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
דרוראשכנזיmale2000מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
שגיאאשכנזיmale1997מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
רוןליבשיןmale2008מקצה 2 ק"מ
אורמזעקיmale2002מקצה 10 ק"מ
מעיין בלסmale2002FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
shaharisraelifemale2004מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
יובלזיוfemale2003מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
עדימינקוביץmale2003מקצה 10 ק"מ
שיקוטלרfemale2003מקצה 5 ק"מ
דבירשרדניmale2003מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יונתןטומשיןmale2003מקצה 10 ק"מ
קורלביטוןfemale2004בי"ס התומרמקצה 2 ק"מ
רגב גוזלן male2003 GRC מועדון ריצהמקצה 2 ק"מ
הנרי חנאניאmale2005מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
צביאלהוכאויזרmale10/26/05רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
אורןאקריש ביטוןfemale1985מקצה 5 ק"מ
שחרשמירmale2006מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
עילירוזנברגmale2006רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
דבירטמירmale2006רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
מתןעמורmale4/13/06רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
איתייונהmale2005מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
יובלגבאיmale2006רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
רןמיכאליmale2006רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
איתיסעידיאןmale8/23/06רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
נעםמיכאליmale8/28/06רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
EyalAbermale2006מקצה 10 ק"מ
רועיבלטמןmale2006eligezמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יהלפריינטהmale2006רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
איתןלחיןmale2006מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
שניאור זלמןגורובץmale9/18/06רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
סערכהןmale2007Xtrimמקצה 5 ק"מ
אליה אלטשולרmale2008רצי דני לודמקצה 5 ק"מ
amospollackmale1985AN runnersמקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
ניבבצלאלmale2007מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אלמוגשטרןmale2007מקצה 2 ק"מ
יואבגיונדשניידרmale2007Xtrimמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
שיאבקסיסmale1983מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
עומרון דייקmale2008מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
עידולטנרmale2008eligezמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
ליאורהנדרוקרmale2008מקצה 5 ק"מ
דולבשרדניmale2008מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
הראלגרוסmale1983רצי דני לודמקצה 2 ק"מ
ניצןנחמדmale2009מקצה 2 ק"מ
זיוכהןmale2008מקצה 2 ק"מ
אלוןבר אורmale2009eligezמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
עוזגבאיmale2009מקצה 2 ק"מ
איתי אליאסmale2009מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
נירהלפרטmale2009מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
רועיפרוייליךmale2009מקצה 2 ק"מ
אביתראלמוגmale2009eligezמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
עידןפרייסmale2009eligezמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
רוניגל אוןfemale2010FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
עילאיאפרימיmale2010Xtrimמקצה 5 ק"מ
עידו קפלןmale2009מקצה 2 ק"מ
גללפידותmale2009אסף בימרומקצה 5 ק"מ
יהונתןפרנקוmale2009מקצה 2 ק"מ
נעמיגראוברטfemale2009מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
שוורץ הילי(כיתה ז1-תשפב)female2009מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
עמיתחייםmale2009Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
עמיתמאץfemale2009מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
ליאןמאץfemale2009מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
שילהלויmale2009רצי דני לודמקצה 5 ק"מ
עידופוקסmale2009מקצה 2 ק"מ
אגוזפוקס-כהנאmale2009מקצה 2 ק"מ
עידוחליוmale2009מקצה 2 ק"מ
דניאלמיזלסmale2010מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אביעדנגריןmale2010מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
דניאלקורצמןmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
נוישניfemale2010FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
גבעדגניmale2010מקצה 2 ק"מ
מיכאל גריןmale2010מקצה 2 ק"מ
הילהמתתיהוfemale2010מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
נועםביטוןmale2010מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
איתןחג'ביmale2010Xtrimמקצה 5 ק"מ
שליואפרתיmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
ליעםצ'אנה male2010מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
ליעדדיאמנטmale2010מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יהבקסנמןmale2011מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
דןהרשקוביץmale2010eligezמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
איתןברקן פרלmale2017מקצה 1.2 ק"מ - עממי
שלמהציוןmale9/28/86נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
אורכרמוןmale2011eligezמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
איתמרקרא ואזאנאmale2011מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
יואבשביטmale2011מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
רונילויfemale2011מקצה 300 מטר - עממי
עמיתסלמוןmale2011מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
יונתן הפנר male2011eligezמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
מוטימרדיקסmale8/28/65אלישרא- ליגהמקצה 10 ק"מ
מיהגולירfemale2012FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
חייםבקישmale1965Up Running Teamמקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
בןאברמסוןmale2012מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
עומרלויmale2012Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
ניסיםnissimmale1965מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
איתן גריןmale2012מקצה 2 ק"מ
אילרפאליmale2012רצי דני לודמקצה 2 ק"מ
אריאל אג׳ובלmale2011מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
רעותפרייסfemale2013eligezמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
רוניגוליfemale2013מקצה 1.2 ק"מ - עממי
יהונתןסלםmale2013מקצה 300 מטר - עממי
נויהבוטבול רוזנטלfemale2013מקצה 1.2 ק"מ - עממי
איתןקרא ואזאנאmale2013מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
עמיתרויטרmale2013מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
איילהכהןfemale2013מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
דניאלבן בסטmale2013מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
אילהשציגלסקיfemale2013מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
עומריבן עטרfemale2014FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
אוריאבקסיסfemale2014מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
לביאתורג'מןmale2013מקצה 1.2 ק"מ - עממי
שגיאאורןmale1966Up Running Teamמקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
עפרהבן שבתfemale1966גמאני רצהמקצה 10 ק"מ
אפיפולקmale1966מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
יערהשביץfemale2014Pipman Teamמקצה 2 ק"מ
יורםפלגmale3/31/66רשות המיסיםמקצה 5 ק"מ
עומריוטבתmale2014FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
יעלשטמרfemale2014מקצה 1.2 ק"מ - עממי
אביבטיסוןmale2014מקצה 1.2 ק"מ - עממי
יובלכהןfemale2015מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
עדיחסוןfemale2015FunRun S&Mמקצה 1.2 ק"מ - עממי
עלמהשטראוסfemale2015מקצה 300 מטר - עממי
נועהלויfemale2015מקצה 300 מטר - עממי
נוהרפאליmale2016מקצה 1.2 ק"מ - עממי
שירויטרfemale2016מקצה 1.2 ק"מ - עממי
אופריכהנאfemale2016מקצה 1.2 ק"מ - עממי
סיגלאבילהfemale1966גמאני רצהמקצה 2 ק"מ
נגה - גילקרמרfemale2015מקצה 1.2 ק"מ - עממי
גיאלויmale2015Pipman Teamמקצה 2 ק"מ
נוגהלבנשטיין female2014מקצה 1.2 ק"מ - עממי
איריסחגיfemale1966מקצה 5 ק"מ
נווהפורמןmale2015מקצה 1.2 ק"מ - עממי
דורפלבנרmale2016מקצה 1.2 ק"מ - עממי
אוריבן בסטmale2017מקצה 1.2 ק"מ - עממי
אחינעםרובינשטייןfemale2017מקצה 1.2 ק"מ - עממי
אודיברוירmale1966מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
נטע לבנשטייןfemale2018מקצה 1.2 ק"מ - עממי
גד דודפלג male1968הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ
כרמלהדימנטfemale1967גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
בועזבר יהודהmale1967מקצה 5 ק"מ
איילקליינמןmale1967מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
רינהשמואלfemale1967מקצה 5 ק"מ
אסתיעמיתfemale1967גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
אילןוינשטייןmale1967מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
רוניתאלבוfemale1967FunRun S&M
אפידברתmale1967מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
ענתגרינברגfemale1968גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
עמיתהרריfemale2020מקצה 300 מטר - עממי
רויתמקאחל כהןmale1968יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
ארזסלוניםmale1968מקצה 5 ק"מ
מיכל שוורץ female1969מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
ליאורפרובקביץmale10/15/68עיריית תל אביב יפומקצה 5 ק"מ
יחיאלאמסלםmale1968נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
מיכלאלרןfemale1968גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
ענתבן טובfemale1968גמאני רצהמקצה 10 ק"מ
מיכלשריוןfemale10/18/68הבנק הבינלאומימקצה 5 ק"מ
מאירפינקלשטייןmale1968מקצה 10 ק"מ
ליאורחדדmale1968מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
לאהבבישfemale1968Up Running Teamמקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
תמרכהןfemale1968מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
מוסקוביץ׳שרוןmale1969מקצה 2 ק"מ
גליתברוירfemale1969מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
טלבן ארציmale1969מקצה 10 ק"מ
אמירנוסבויםmale1969מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אוריתאהרוןfemale1969מקצה 10 ק"מ
אורןלויmale8/16/69רשות המסיםמקצה 5 ק"מ
רונןשרוןmale1969רצי דני לודמקצה 10 ק"מ
איילכהןmale1969מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
איילקהאmale1969מקצה 10 ק"מ
אמנוןישרmale1970מקצה 300 מטר - עממי
נצחיה לויfemale1970מקצה 5 ק"מ
ניצןרביבmale1970מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
לימור הדרבן ארושfemale1970מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
עמריפדהצורmale1972גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
עוזישחבmale1973מקצה 10 ק"מ
טלשכניקmale1973הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אורןאהרונוביץmale1973מקצה 2 ק"מ
אריקמקוביצקיmale1973מקצה 1.2 ק"מ - עממי
רעותקפלןfemale1973מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
סיגליתרייכמןfemale1973גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
עידופורתmale1973מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
גליתטהור ברקתfemale1973מקצה 10 ק"מ
עינבשמריהmale1973BTEAMמקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אורןלשםmale1973מקצה 10 ק"מ
איציקבריmale1973Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
ערןרוזנברגmale1973מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
ישיויסידmale1973מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
נוריתדניאלfemale1973גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
גליתלויןfemale1973מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
שירליאביביfemale1974מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
רןברגמןmale1974מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אבישירוזןmale11/30/73עיריית תל אביב יפומקצה 5 ק"מ
עגןגבריאלmale1946מקצה 10 ק"מ
ליבנתכהןmale1986מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יניבבסיסmale1973מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
ליביבן יוסף זנגיfemale1974מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
גלעדליפץmale1974מקצה 1.2 ק"מ - עממי
רוניטאוmale1974מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 5 ק"מ
כנרתאהרוניfemale6/29/74מקצה 5 ק"מ
שיפיפמןmale1974Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
ערןשטרנברגmale4/29/75אסף בימרומקצה 10 ק"מ
טל משהקוזיmale1975מקצה 5 ק"מ
יפעתקפלןfemale1974RUN4FUNמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יניבדגולmale1975עיריית תל אביב יפומקצה 5 ק"מ
יהודהמזרחיmale1975מקצה 5 ק"מ
אורייןקוטלרfemale1974מקצה 5 ק"מ
גלעדפולקmale1975רצי דני לודמקצה 10 ק"מ
סיגלליבשיןfemale1970מקצה 2 ק"מ
InonSherezmale1970מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
שירליאורןfemale1970Up Running Teamמקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
עוזיראובןmale1970מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אריהקוטלרmale1970מקצה 5 ק"מ
דורון עטיהmale1971מקצה 10 ק"מ
רועיבאריmale1970מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
נופרדייויסfemale1971גמאני רצהמקצה 2 ק"מ
חייםצרפתיmale8/22/71עיריית תל אביב יפומקצה 5 ק"מ
צחיגילmale1971מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
ronfrilingmale1971מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אבירםזךmale1971מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יוסף תכלתmale1971מקצה 10 ק"מ
מוטיבן מנשהmale1971מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
סיגליתגפןfemale1971ליגה-סאפמקצה 5 ק"מ
אביטלרזניקfemale1972עיריית תל אביב יפומקצה 5 ק"מ
ענתריגרfemale1971גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
נירשטרןmale1971מקצה 2 ק"מ
גיליעישmale1971מכ. השגים ראשל"צמקצה 5 ק"מ
מיריבן סימוןfemale9/30/71הבנק הבינלאומי ליגהמקצה 5 ק"מ
שרוןאטקיןmale1971מקצה 10 ק"מ
חגיתקליינמןfemale1971מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אשרמmale1971מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
ShayHollandmale1971מקצה 10 ק"מ
גליתקרמיזיfemale1971גמאני רצה מודיעיןמקצה 5 ק"מ
מוררובינשטייןfemale1971Up Running Teamמקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
טלאטיאסmale1972RunForce1מקצה 10 ק"מ
שישמירmale1972מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
מיכלבן אברהםfemale1971גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
‪LilachFriedman‬‏female1980מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
גיאוולךmale1972הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 5 ק"מ
יוסישורץmale1972רצי דני לודמקצה 5 ק"מ
גלקפלןmale1976מקצה 10 ק"מ
ריקישטראוסfemale1972מקצה 300 מטר - עממי
איילליבוביץmale1972Up Running Teamמקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
מרגליתבצלאלfemale1972גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
מאירלימנסקיmale1972מקצה 5 ק"מ
יניבצוייגmale1972משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
חניתהקאופמןfemale1972מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
איילתרוטfemale1972מקצה 5 ק"מ
אלעדפרסקיmale1972Run2triמקצה 5 ק"מ
רוניפרידmale1986רצי דני לודמקצה 10 ק"מ
שירנאורfemale1986מקצה 5 ק"מ
אליאורבשאריmale1986מקצה 5 ק"מ
שנינסים-שמרfemale1986מקצה 10 ק"מ
אופירסרוסיmale1986מקצה 10 ק"מ
אורטל אשכנזי female1987מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
DanielDoitchmale1987רצי דני לודמקצה 10 ק"מ
RotemMakmalmale1987Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
נתנאלפופרmale1987Spiritמקצה 10 ק"מ
RevitalElgrablyfemale1987רצי דני לודמקצה 5 ק"מ
נועםחדשmale1987מיקרוסופטמקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אלוןטיסוןmale1987מקצה 1.2 ק"מ - עממי
עופרהחניאלfemale1987מקצה 2 ק"מ
עידובלנק male1988מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
צברדולבmale1989מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
שלומיתפלבנרfemale1989מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
שקדאביב בן אהרןfemale1990מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
צ'לינהכהן-סיידוןfemale1973Up Running Teamמקצה 5 ק"מ
לאונידאגארונובmale1946מקצה 10 ק"מ
אריקלבנשטיין male1981מקצה 1.2 ק"מ - עממי
דןפרוגmale1979הפועל רצים בעבודה בלינסוןמקצה 5 ק"מ
בלהשולמןfemale1963מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
סימונהשולמן טויליfemale1985מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
רומן יוחננוב male1963מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
חןרביmale1991Run 4 Fun Zichronמקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
ספילוברmale1/16/91נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
אינהפרוגfemale1980מקצה 5 ק"מ
בנילחיןmale1976מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יבגנידרוךmale1979eligezמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
בריגנדנשטייןmale1983מקצה 5 ק"מ
ליהפלדמן רביןfemale3/31/82רשות המיסיםמקצה 5 ק"מ
LioraKorenfemale1984מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
מרינהבירמןfemale1972מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
לינהזלמנובסקיfemale1976גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
יגאלדורmale1973מקצה 10 ק"מ
בוריסקזייבmale1982מקצה 10 ק"מ
מנחם נחשון male1993מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
לירוןפולקmale1992מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
יבגניפבזנרmale1974eligezמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
אליהרובינשטייןfemale1983מקצה 5 ק"מ
דסטאוסוונךmale1976רצים ביחדמקצה 10 ק"מ
אילנהשניידרfemale1971מקצה 5 ק"מ
אירהסליבנובfemale1981גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
אולהגולדובסקיfemale1977מקצה 2 ק"מ
רוברטהיתימנהmale1980מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
עזראויינרmale1981רשות המיסיםמקצה 5 ק"מ
מלדהגובזהmale4/25/76נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
JaneCohenfemale1967מקצה 10 ק"מ
לנהקוביfemale1986מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
קלאודיהריבניקובfemale1980מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
חנישציגלסקיfemale1980מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
ערן גורן בן שלום male1994מקצה 10 ק"מ
EvgeniDikermanmale1987מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אלכסנדרקגןmale1974מקצה 5 ק"מ
AlonRammale1995מכבי תל אביבמקצה 5 ק"מ
דניאלכזריmale1995מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
רוניעטרfemale2001מקצה 2 ק"מ
דנהפליישמןfemale1978מקצה 5 ק"מ
LeahNathan Shachamfemale1972מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
BenDiamantmale1978מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
לאונידשפיטלניקmale1966מקצה 5 ק"מ
NielsKramermale1978מקצה 1.2 ק"מ - עממי
ilanweissmanmale1978רצי דני לודמקצה 5 ק"מ
לאונידניקולייבmale1976מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
מעוזשהרבניmale1978מקצה 10 ק"מ
עידודכטמןmale1978מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
צוריתמםmale1978מקצה 300 מטר - עממי
ענרחתואלmale1978מקצה 10 ק"מ
אסףרוטמןmale1996מקצה 10 ק"מ
WolfRunmale1995מקצה 10 ק"מ
שיריפוררfemale1978EzeRunמקצה 10 ק"מ
יוריפוליאקובmale1981מקצה 10 ק"מ
מידדפלגmale1978FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
אובידומורנוmale1965מקצה 10 ק"מ
אלונהלררfemale1974מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
עידובםmale1974מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
יניבשבחmale1974מקצה 2 ק"מ
גילירוקחfemale11/24/74מקצה 5 ק"מ
אליתפיליןmale11/16/74נבחרת משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
עומררמוןmale1997גמאני רצהמקצה 10 ק"מ
שלמהבושיmale1974מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אוריראובןmale1999מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
ליעדליבוביץmale1998מקצה 2 ק"מ
עודד מטרניmale1974מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
עדילייטרfemale1999מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יהונתןפרידמןmale1998מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
דניאלפרידמןmale1998מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
שרוןבלסfemale1975FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
מיכאלקוניארסקיmale1971מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
מיה רוזןfemale1974מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
חגיתפריגרfemale1974נבחרת משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
אורין גנץ זךfemale1975מקצה 5 ק"מ
עדי אזולאיfemale1974מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
yaelhadadfemale1975מקצה 5 ק"מ
הילהקרסfemale1974מקצה 5 ק"מ
פולפרייסmale1974eligezמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
גבריאלמרקוסmale1986מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אתיויטוריfemale1974מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
SashaJebrakfemale1982מקצה 10 ק"מ
ויטלימטיוךmale1985מקצה 1.2 ק"מ - עממי
ארזירדןmale1975מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
Liorsebagmale1975מקצה 5 ק"מ
איילאיצקוביץmale1975 פיליפס חיפהמקצה 10 ק"מ
איליהצוירףmale1984מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אסףגישרmale1975נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
כפירסנדז'יבסקי male1975מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
DanielBrunickimale1975מקצה 10 ק"מ
הילהשמש בירנבאוםfemale1975מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
יניבשפיטלניקmale2000מקצה 5 ק"מ
רוניתלויfemale3/18/75נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
רותםרייטןfemale1973מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
נועםקונקיmale1975מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
ישראל ביטוןmale1975מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
KatiaNadivfemale1978מקצה 10 ק"מ
רויגלעדmale2002מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
טליונאיmale1975אלישרא- ליגהמקצה 10 ק"מ
יוניקינסבורסקיmale6/22/86אלישרא- ליגהמקצה 10 ק"מ
גיאפרידמןmale2002intelמקצה 10 ק"מ
רזפרידמן male2002intelמקצה 10 ק"מ
נוהלויmale1986מקצה 10 ק"מ
ברכהןfemale2002מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
שובל גוברfemale2003מקצה 2 ק"מ
יניב אליהו male2002מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
שוןרזניקmale2004מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
דולברוזmale1986מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
רעותארקיןfemale1985מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
גונישטמרfemale1983מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
שירלנדאוfemale1983מקצה 1.2 ק"מ - עממי
מירוןפליישמןmale2010מקצה 2 ק"מ
אלמהקרפ female2005טריאתלטיםמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אסנקאואקאלmale1990ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ
יואביוחאיmale2005מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
ליאם בובלילmale2004מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
נירהרריmale2005מקצה 2 ק"מ
איתמרמונזוןmale3/22/06רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
ינוןווקניןmale5/22/06רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
נוריתשם טובfemale1973רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
לידיהשיפמןfemale1965רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
עינתויסfemale1972רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
אגםקריספיןfemale2006מקצה 2 ק"מ
מיכלאוסטרובסקיfemale2005מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
גונןקונקיmale2006מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
הבטםבקלהfemale2003מקצה 2 ק"מ
נגסהסיוםmale1983מקצה 5 ק"מ
איתןפורסט male1978רצי דני לודמקצה 10 ק"מ
נמרודמזרחיmale2006מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אסיףוייסmale2006רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
יאירארדmale1978מקצה 10 ק"מ
EyalHezkiahomale2006מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
איתן יצחקטולידאנוmale3/20/06רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
אילגורבןmale2006מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
יאירשראביmale2006רצים ל 5 עמיחימקצה 5 ק"מ
חגיתגילאוןfemale1978מקצה 10 ק"מ
יובלבלטמןmale2010eligezמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אריאלמנחהmale9/25/11Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
זוהרליפץfemale2014מקצה 1.2 ק"מ - עממי
עומרנחוםmale2010מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
איתן יוסףדהןmale2006מקצה 10 ק"מ
רועיזיוmale2007מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
ליאורגולדהמר להבmale1976מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
SHAIKUNIKfemale2007Xtrimמקצה 5 ק"מ
רותםאלישרmale1976מקצה 10 ק"מ
נטעגריןfemale1976מקצה 2 ק"מ
אפרתקפלןfemale1976מקצה 10 ק"מ
תומרקפלןmale2007AN runnersמקצה 2 ק"מ
מיכאלקליימןmale2008Xtrimמקצה 5 ק"מ
ליאלליבוביץfemale2007מקצה 2 ק"מ
ניריתאבירםfemale1976מקצה 1.2 ק"מ - עממי
גליהדניאליfemale2008מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אוריברשטיין מירוןmale2009מקצה 2 ק"מ
NoamPevznermale2009eligezמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
מוסקוביץ׳יובלmale2008מקצה 2 ק"מ
עופריקפלןfemale2008מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
רבידקסנמןmale2008מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
שלומי חי שרוןmale2008מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
נועםבריmale2005Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
לימורדינור קלייןfemale1976גמאני רצהמקצה 10 ק"מ
JoshuaSchewitzmale1984Pipman Teamמקצה 2 ק"מ
עידודלהmale2009eligezמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
רוןשנפmale2009מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
ירדןאלון דותןfemale2009מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
אורןחלףmale1976מקצה 5 ק"מ
עומריסגלmale2009eligezמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אביבליפץmale2009eligezמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
עילאילישניץmale2008מקצה 2 ק"מ
נועםדורותmale2008מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
שירהאגסיfemale2009מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
איתימוזסmale2009מקצה 2 ק"מ
עידוישראליmale2009מקצה 2 ק"מ
שחרבצלאלfemale2009מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
עידו יוסףנגריןmale2008מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אחיהמליןmale2008רצי דני לודמקצה 5 ק"מ
OmriCohenmale2008מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אדםפרוגmale2009מקצה 5 ק"מ
דודאורבךmale2009רצי דני לודמקצה 5 ק"מ
עדימג'רmale2009מקצה 2 ק"מ
אדירעמרmale2009eligezמקצה 5 ק"מ
נעםשעריmale2009מקצה 2 ק"מ
דניאלכהן אקניןmale2009מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אורןסגלmale2009מקצה 2 ק"מ
כפירויזלmale2009eligezמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
שקדגילהרmale2009מקצה 2 ק"מ
חנוךהגרmale2/23/77הפועל רצים בעבודה- רשות ניירות ערךמקצה 10 ק"מ
אברהםרשמןmale1977משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
ליאוראלוניmale2009eligezמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
מעיין דודאל נקוהmale2000מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יובללויmale2009מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
מתיברדוגוmale1976אלישרא- ליגהמקצה 10 ק"מ
רונןקוןmale1976מקצה 10 ק"מ
תמירקווטלרmale2010מקצה 5 ק"מ
לינויהיתימנהfemale2010מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
שקד נקשfemale2010FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
אמירלויmale2010Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
איתילהבmale2010מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אחינעםברכפלדfemale2011Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
גיאמורmale2010מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יעליולזריfemale6/19/10מקצה 2 ק"מ
אלוןשמריהmale2010eligezמקצה 5 ק"מ
נטעגבליfemale2010מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
DoronCohenmale1976סוללים יםמקצה 5 ק"מ
גלעדפזmale2011eligezמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
דורוןגיאתmale12/13/76אלישרא- ליגהמקצה 10 ק"מ
הללאלטשולרmale2012רצי דני לודמקצה 2 ק"מ
שחרשמואלfemale2010Pipman Teamמקצה 2 ק"מ
יואבמרקמןmale2011Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
הראלקזסmale2011מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אביחיציזלינג male2012מקצה 2 ק"מ
מיכלאלוןfemale1977מקצה 10 ק"מ
אדם דןוולףmale2014Pipman Teamמקצה 2 ק"מ
איתןדאדו male2012Xtrimמקצה 2 ק"מ
אורחסוןfemale2012FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
רוניפלגfemale2012FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
גלישטמרfemale2012מקצה 1.2 ק"מ - עממי
מורןפרייסfemale1976eligezמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יונתן קדםmale2012מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
מיקהארקיןfemale2012מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
איילטפרmale2012מקצה 2 ק"מ
עומרוייסmale2000מקצה 5 ק"מ
כרמלדנוןfemale2013מקצה 1.2 ק"מ - עממי
אריאללנדאוfemale2012מקצה 1.2 ק"מ - עממי
הדסחדדfemale2012FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
אופירדרוךmale2012eligezמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
זיוסטולרוmale2012מקצה 2 ק"מ
נבוסטולרוmale2012מקצה 2 ק"מ
נדבאלמוגmale2011מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
גלסוקלסקיmale2012AN runnersמקצה 2 ק"מ
עומריממןmale2012מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
עמרידיאמנטmale1977מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
גלייוטבתfemale2012FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
תמירמנשהmale2012טריאתלטיםמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
מקסיםצ'רניmale2012מקצה 2 ק"מ
עדיצורדקרfemale1977גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
חןיוחליסfemale1977מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אלוןעזריאלmale2012מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
ליאוראבירםmale2014מקצה 1.2 ק"מ - עממי
יעלירמולובסקיfemale2013מקצה 1.2 ק"מ - עממי
תמרירמולובסקיfemale2015מקצה 1.2 ק"מ - עממי
איתמרפירסטmale2013מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
מיקהשפיראfemale2012מקצה 1.2 ק"מ - עממי
אורשמואלfemale2013Pipman Teamמקצה 2 ק"מ
גליכרמוןfemale4/29/77עיריית תל אביב יפומקצה 5 ק"מ
הראלנגריןmale2013מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
גיאמשהmale2013eligezמקצה 1.2 ק"מ - עממי
שלומיגריןmale1977מקצה 2 ק"מ
arielsharlomale1977MOVE!מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אורןנדיבmale1977מקצה 2 ק"מ
אריקהוניגmale1977מקצה 5 ק"מ
רועינוהmale1977מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
גפןברקן פרלfemale2014מקצה 1.2 ק"מ - עממי
אביגילרובינשטייןfemale2013מקצה 1.2 ק"מ - עממי
ברגולירfemale2013מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
אליןגולירfemale2013FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
איתירוזנפלדmale2013eligezמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
אלרי רווחה female2014מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
עומרשפיראfemale2015מקצה 1.2 ק"מ - עממי
אלוןאג׳ובלmale2015מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
RanBerenfeldmale1977מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
תמרגורןfemale9/22/77רשות המיסיםמקצה 5 ק"מ
ענתפלגfemale1977הבנק הבינלאומי ליגהמקצה 5 ק"מ
ליריווידרfemale2016מקצה 1.2 ק"מ - עממי
איתןתמםmale2016מקצה 300 מטר - עממי
ינאימקוביצקיmale2016מקצה 1.2 ק"מ - עממי
רביבהללmale1977הבנק הבינלאומי ליגהמקצה 5 ק"מ
ביניאםביינהmale2/26/88אסף בימרומקצה 10 ק"מ
ירדןחדדfemale2017FunRun S&Mמקצה 300 מטר - עממי
איציקאלברטmale1977אלישרא- ליגהמקצה 10 ק"מ
שמואלכהןmale1978DaniRunמקצה 5 ק"מ
אלוןאונפוס אסיףmale1978מקצה 5 ק"מ
טלקניגmale1977מקצה 10 ק"מ
AntonFedorovmale1970מקצה 10 ק"מ
לילךתורג'מןfemale1978מקצה 1.2 ק"מ - עממי
יוניתגורבןfemale1978מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אלעד דואקmale1978M&Mמקצה 10 ק"מ
עינתאדריfemale1978הפועל רצים בעבודה רשות מקרקעי ישראלמקצה 5 ק"מ
יעלסוקלסקיmale1978AN runnersמקצה 2 ק"מ
חןסנטרfemale1979יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
NadavShimonmale2008מקצה 5 ק"מ
ורדפרסfemale1978מקצה 10 ק"מ
הדסרענן קיפרווסfemale1978גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
אסףלויmale1978מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
הלאורמרוזmale1978מקצה 5 ק"מ
אורוןמנחהmale1979Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
משהסבגmale1979מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
משהיניבmale1978מקצה 2 ק"מ
איילביטוןmale1978בי"ס התומרמקצה 2 ק"מ
שירהשפיר רוזנברגfemale1980מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יובלטפרmale1979מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
נאורזהביmale1979מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
עדיוייס פרילינגfemale1979מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
קרןקרניfemale1979מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
טליניסניfemale1979מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אליאורחדדmale1980FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
שגיבעזריאלmale1979מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
TomerStonemale1979מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אפרתסיריסfemale1979eligezמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
איילתיוטבתfemale1979FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
אבישיפינטוmale1979רצי דני לודמקצה 10 ק"מ
ברקסלםmale1979מקצה 300 מטר - עממי
דקלהבן עמי מוזסfemale1979מקצה 10 ק"מ
אלינור חוגי female1979מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
ענבלאהרונסוןfemale1984מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
עידןנחמניmale1985מקצה 10 ק"מ
אורטלדוידסוןfemale1985גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
שליבן ברון female1985מקצה 10 ק"מ
ערןווידרmale1985מקצה 1.2 ק"מ - עממי
קוביגירוןmale1985מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
יוסיגואטהmale1985מקצה 10 ק"מ
אביטלרוטמןfemale1986מקצה 10 ק"מ
רןחיימוביץ male1979Run2triמקצה 10 ק"מ
ענתפריfemale5/20/79עיריית תל אביב יפומקצה 5 ק"מ
גליתויינר בן עטרfemale1979FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
דנהתמםfemale1979מקצה 10 ק"מ
TsipiGrinshpunfemale1979Up Running Teamמקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
עידוהרניק בר שבתאיmale1980אבא פגוםמקצה 10 ק"מ
רותםדוידסוןmale1980גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
אסףשייםmale10/29/75הבנק הבינלאומי ליגהמקצה 5 ק"מ
עליזהכהןfemale1975גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
דורוןיוספאןmale1976מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
יוסיאורנשטייןmale1975רצי דני לודמקצה 10 ק"מ
אוריתרזבניfemale1975גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
עידןשרעביmale7/31/83נבחרת משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
יובלשטמרmale1983מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
זיובן מלךfemale1983יובל שדה - RUN & FITמקצה 10 ק"מ
סיוןקדםfemale1986מקצה 5 ק"מ
טלסטאריקfemale1986גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
אחיאבן דרmale1986מקצה 10 ק"מ
יעקבדהןmale1975מקצה 10 ק"מ
מייקכהןmale1976גמאני רצהמקצה 10 ק"מ
אלעדברדוגוmale1976רצי דני לודמקצה 10 ק"מ
ליאתאמויאלfemale1976מקצה 5 ק"מ
ארזנmale1976מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
יעלנמטfemale1976מקצה 5 ק"מ
HilaKohanefemale1983מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
קרןאסוליןfemale1983מקצה 10 ק"מ
ענבלרוזנרfemale1983מקצה 10 ק"מ
פלגחרוזיmale1983תעשייה אויריתמקצה 10 ק"מ
מורןרויטרfemale1983מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
InbalOzerfemale1982מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
עמישרוןmale1976אסף בימרומקצה 5 ק"מ
Ma'ayanIsraelifemale1984מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אסףכהנאmale1983מקצה 5 ק"מ
לירןינקוביץmale1984מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
yanivSchechtermale1984מקצה 5 ק"מ
איילתלטיןfemale1984מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
אוריתפרל ברקןfemale1984מקצה 1.2 ק"מ - עממי
יעלוייסfemale1983מקצה 5 ק"מ
רפיורדmale1983רצי דני לודמקצה 10 ק"מ
נועהלהמןfemale1983יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
TamirFurmanmale1983מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
מנדי חליליmale1983מקצה 10 ק"מ
יאירהרשקוביץmale1980גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
שגיתשלוfemale1980מקצה 10 ק"מ
AviDaganmale1980מקצה 5 ק"מ
אסףנחוםmale1981מקצה 5 ק"מ
רועי אזרדmale1980מקצה 10 ק"מ
מיטלשם טובfemale1980מקצה 5 ק"מ
דנהברfemale1981רצי וולקנימקצה 5 ק"מ
רועיקצירmale1980רצי וולקנימקצה 10 ק"מ
גלעדפירסטmale1980מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
דרורסטולרוmale1980מקצה 2 ק"מ
רויטלדודfemale1980גמאני רצהמקצה 2 ק"מ
עדיכהןfemale1981מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
משהכהןmale1980מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
שיטבצניקmale1981איילות - תל אביבמקצה 10 ק"מ
נסיםבוטבול רוזנטלmale1982מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
שניפינטוfemale1981בגוף בריא עם מירי פורסטמקצה 10 ק"מ
סיון ברקו אג׳ובל female1981GRITמקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
מאיהשטרןfemale1981גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
פארליקזסfemale1981מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
רועידנוןmale1981מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
ערןבן בסטmale1981מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
שליהרשקוביץfemale1981גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
שיריירמולובסקיfemale1981RUN4FUNמקצה 1.2 ק"מ - עממי
נעהפישמןfemale1981מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
חביבואזאנאmale1981מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
אסףבזיניmale1981משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
שניגרוס-מתתיהוfemale1981מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
עודדגפניmale1950מקצה 10 ק"מ
Israelaזקסfemale1954מקצה 5 ק"מ
אבישיהקלמןmale12/22/81אלישרא- ליגהמקצה 10 ק"מ
לירוןלויfemale1982מקצה 300 מטר - עממי
רותיקטןfemale1955גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
שימיאינהרןmale1956Freeמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יצחק סיידון male1957מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
נוריתעוזfemale1957גמאני רצהמקצה 2 ק"מ
שמעוןבן שושןmale1959יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
,,רענןורקרmale1958מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
נפתליזילברmale1959מקצה 10 ק"מ
חנהכהןfemale1959גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
תקוהשפורקרfemale1960גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
דינהגולןfemale1960גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
צחילביאmale1960אלייןמקצה 10 ק"מ
עינתאלחסיידfemale1961מקצה 5 ק"מ
אריהברקוביץmale1961מקצה 5 ק"מ
אמירראובניmale1961מקצה 10 ק"מ
אסתיעסיסfemale1961גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
יוסףסבאגmale1961חברת חשמל צפוןמקצה 5 ק"מ
אוריתקופרמןfemale1961גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
יוסימלולmale1961מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
איציק ישראלmale1961מקצה 5 ק"מ
שלמהבנישוmale1962 מנהל ההספקה-כללית שירותי בריאותמקצה 10 ק"מ
עופרצדיקmale1962מקצה 10 ק"מ
רונישלוםmale1962מקצה 5 ק"מ
אליעזראשכנזיmale1962מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
שמוליקבר סלעmale1962מקצה 2 ק"מ
עופרקעטביmale1962גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
יקיבז׳הmale1963מקצה 10 ק"מ
גביאזולאיmale10/17/63אלישרא- ליגהמקצה 10 ק"מ
פלגדניאלmale1963מקצה 10 ק"מ
יהודהאשכנזיmale1963מקצה 5 ק"מ
אמנוןיוסףmale1963גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
ירוןנירmale12/26/63אלישרא- ליגהמקצה 10 ק"מ
דודשימולmale1964מקצה 10 ק"מ
צחיפולקובסקיmale1964Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
רזבירמןmale1964מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
אורליפרסfemale1964מקצה 10 ק"מ
נועהליקבורניקfemale1964יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
יוסיבן חייםmale1965מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
אביבינדרmale1964מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
יעקבלויmale1965מקצה 5 ק"מ
איילהשלוםfemale1965מקצה 5 ק"מ
שיפורתmale1965מקצה 10 ק"מ
ErezKrigelmale1965מקצה 10 ק"מ
דניאלקורצמןmale1967רצי וולקנימקצה 5 ק"מ
roymamanmale1982מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
יסמיןציפרוןfemale1982גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
ניצנהגצליקfemale1983גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
נעםרויטרmale1982מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
עמינדב רובינשטייןmale1982מקצה 1.2 ק"מ - עממי
ראובןשם טובmale1982מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
שמעוןמיארהmale1952איילות תל אביבמקצה 10 ק"מ
שלוםחייםmale1951מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
שחרשפיראmale1982מקצה 1.2 ק"מ - עממי
אוריאנהקורץfemale1982מקצה 2 ק"מ - תושב נס ציונה
משהכהןmale1982מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
מיכאלקרסוmale1982Alpin Sport Teamמקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
אוריהוייסmale1984רצי דני לודמקצה 10 ק"מ
שנישפיראfemale1984מקצה 1.2 ק"מ - עממי
אריאלאלישיבmale1984משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
ירדןפריימןfemale1984גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
ענתגוטליבfemale1983מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
שירהבן בסטfemale1984מקצה 1.2 ק"מ - עממי
MeirHayounmale1984מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
נטלידולינגר זקשfemale1984מקצה 10 ק"מ
אריאלאהודmale2004מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה
דניאלנבוןmale1955מקצה 10 ק"מ - תושב נס ציונה
שוניהופמןfemale4/15/55יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
שולמית בן שמעון female1957מקצה 5 ק"מ - תושב נס ציונה