רשימת משתתפים במרוץ הלילה של רחובות 2022

שם פרטישם משפחהמגדרשנת לידהאגודהמקצה
רבקהצ׳רניfemale9/18/48יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
פאנידניאליfemale1972יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
שמעוןבלמשmale1975מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
טליהחןfemale1973יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
טליהחןfemale1973יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
מרקדמיכובסקיmale1976מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
ולדימירדבוגובסקיmale1965משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
רוזילנגבהייםfemale1952יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
רעיהדבוגובסקיfemale1961משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
שרהמלמדfemale1971RUN4FUNמקצה 10 ק"מ
OrnaBaily Gibsonfemale1972מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
נדיהאפללוfemale1963גן שקדמקצה 5 ק"מ
שלמהחסידmale1956מקצה 800 מטר עממי
יובלרגבmale1982RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יעקבפרויליךmale1947מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
רוחמהגמרמןfemale1970ללא מועדוןמקצה 2 ק"מ
YasminSagivfemale1974מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
LucaTeodorimale1995מקצה 10 ק"מ
ויקטורניניוmale1956רצי השפלהמקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
מירירוזנבויםfemale1973מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
היידיניצןfemale1970יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
אוליןחדדfemale1978FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ
נטלידבחfemale1977מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
אלישבעוולףfemale1974Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
שרמןרוזנפלדmale1948מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
מלודירוזנפלדfemale1947מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
Teacher AdiLaloufemale1977מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
Brigitte Benettfemale1964מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
מרקגריןmale1956מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
מוניקסבןfemale1952יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
קלרהסולומוןfemale1977מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אילתאטקינסfemale1984מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
פבלודורפמןmale1970מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אדיסמוטקוmale1981מקצה 800 מטר עממי - לקוח יוחננוף
זהבהאלעזר female1974Up Running Teamמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
מוטיוודג׳הmale11/30/79יוחננוף בת יםמקצה 10 ק"מ
רחלפומרנץfemale1956מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
חנהוודג'הfemale1972יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
אסףוודגהmale1972יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
קרולינה סבארfemale1980מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
פטריקלזמיmale1960מקצה 5 ק"מ
שרמיאןלזמיfemale1961מקצה 5 ק"מ
אנדריאלמרmale1976מקצה 10 ק"מ
אילונהדודfemale1975יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
אבישגתובלfemale1974RUN4FUNמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
זאבליטיצבר male1972RUN4FUNמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
סטבןיאקלmale1949מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
פנחסלוינסוןmale1954מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
בועזבילגוריmale1981ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ
ליזהלוינסוןfemale1959מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
איתמרביידרmale1988מקצה 800 מטר עממי
הדסגוטליבfemale1988מקצה 5 ק"מ
איתימלצרmale1988מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
נתנאלסעודיmale1988יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
אלהברזאניfemale1988מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
לירוןגיארmale1988מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
יאירשוורצבאוםmale1988מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אריאלמירסקיmale1988מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
מילכהפרנץfemale1988מקצה 10 ק"מ
דוברתפיינטוךfemale1988מקצה 5 ק"מ
ליטלקרניfemale1989מקצה 10 ק"מ
נאוראדריmale1989מקצה 2 ק"מ
דורשלוםmale1990מקצה 5 ק"מ
RubenHacohenmale1990מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
מיכלמאירfemale1989מקצה 5 ק"מ
אוריתקישלנסקיfemale1989מקצה 10 ק"מ
ישראלאקרמןmale1989intelמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
יעקבבוביmale1988מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
רותםדנינוfemale1990מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
NisayHilelmale1989מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
נמרודגודינגרmale1990מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
נגהרונד שאולfemale1989מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
shaytzabarymale1989מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
עומרשטיינמץmale1989Fit4soulמקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
הדסגולןfemale1989מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
AmitMaormale1991מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
נריהשמעוןmale1992מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
YisrelChayatmale1991מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
דןאוחיוןmale9/30/91הרצון מנצחמקצה 800 מטר עממי
חןרוזנברגmale1991יוחננוף בת יםמקצה 10 ק"מ
יעלמורנוfemale1991מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
מיכאלמשולמיmale1992יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
רןגורודיסקיmale1991מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
תמירבנימינובmale1992מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
מאיטרומןmale1992יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
NadavSheinbeinmale1992מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
שירדגהfemale1993מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
טלגלבועmale1992יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
גלארדיטיfemale1993מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
רחלבקלוfemale1993מקצה 2 ק"מ
אביקופמןmale1993יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
נטעגינזבורגfemale1997מקצה 2 ק"מ
ברטורג'מןfemale1994מקצה 2 ק"מ
NelyNehemiafemale1994מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
מורשוקרוןmale1994ריצה קלהמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
דניאלזוסבmale1994מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
תומרבן שטריתmale1994יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
ShacharKerenmale1995מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
סערפרדוmale1995מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
MarcelEgbariafemale1997מקצה 10 ק"מ
YuvalKalabrinofemale1999מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
ליאור מזעקיfemale1998מקצה 2 ק"מ
לידורפרץfemale1998מקצה 800 מטר עממי
NitzanBrachafemale1998מקצה 2 ק"מ
OrenShashuamale1998מקצה 10 ק"מ
EdenZingermanfemale1998מקצה 2 ק"מ
טלמיכלבסקי female1998מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
בר דודאלמוגmale1999מקצה 2 ק"מ
נגהדרורfemale1996מקצה 2 ק"מ
אורביטוןfemale1995מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
רםשלוםmale1998מקצה 2 ק"מ
דניאלחיימובfemale1998מקצה 2 ק"מ
רועייעקבmale1999מקצה 2 ק"מ
ניצןטלfemale5/26/95המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
GalRinatfemale2000מקצה 2 ק"מ
מיכאלזוסבmale1999מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
ליאורהלויfemale1996מקצה 2 ק"מ
מוראשכנזיmale1999מקצה 2 ק"מ
שחרבנרmale1996מקצה 5 ק"מ
טלכץfemale1997מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
אורשחר קייקובmale1997מקצה 2 ק"מ
עינבלנקריfemale1997מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
הרןואקניןmale1997מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
עומרמורןmale3/25/97יוחננוף רעננהמקצה 10 ק"מ
טליזורעfemale1998 GRC מועדון ריצהמקצה 2 ק"מ
גלעדבן משהmale1998מקצה 10 ק"מ
עמיתיעקבmale1997מקצה 2 ק"מ
שנילנדרfemale1997מקצה 2 ק"מ
משהירחיmale1/23/97המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
רוןגינתmale1997יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
אמריפיכמןmale1997מקצה 10 ק"מ
liavluriemale1998מקצה 2 ק"מ
מארקקונקסmale1998מקצה 2 ק"מ
נטליקוזקביץ'female1998מקצה 10 ק"מ
אריאלבר לבfemale1990מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
יהושעכהןmale1979מועצהמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
NoamNaimmale2002מקצה 10 ק"מ
יובלאביביfemale2000מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
הודלויmale2000מקצה 2 ק"מ
עילאידרורmale2001מקצה 10 ק"מ
סופיה בתאלשובייבfemale2000מקצה 2 ק"מ
רוןליבשיןmale2008מקצה 2 ק"מ
יובלעוזmale2000מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
נועםפרץmale2001מקצה 10 ק"מ
דודרוטmale2001מקצה 5 ק"מ
הודיהבוץfemale2000מקצה 2 ק"מ
עידןחייטmale2002מקצה 10 ק"מ
איתמרקנטורmale1989יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
דנידבורקיןfemale2001מקצה 10 ק"מ
דן ישראליפהfemale2001יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
נוריהבועזסוןfemale2002מקצה 5 ק"מ
אורמזעקיmale2002מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
ליאןנאשףfemale2001מקצה 2 ק"מ
עידומורןmale2002יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
שחררוקחmale4/22/02יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
מעיין בלסmale2002FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
מאיהבצלאלfemale2003מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
יוסיאלקוביmale1980יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
TalDudovichfemale2003מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
בת-חןבר-יעקבfemale2003מקצה 5 ק"מ
ניקולאוסטימנקו female2004מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
רותםפיינברגfemale2003מקצה 5 ק"מ
ליאתקליין אברמוביץfemale1979מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
שריבן מוחה קולטוןfemale1979המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
אמירקולנרmale1979מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
גיאאליהוmale2006מקצה 2 ק"מ
נועםדה פז שקדmale2005מקצה 2 ק"מ
נועםעמרםmale2005מקצה 5 ק"מ
יובלליטיצבר male2005RUN4FUNמקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שחרקונליmale2005מקצה 5 ק"מ
איילקלייןmale2005מקצה 5 ק"מ
אדםאגרנוביץmale2005מקצה 5 ק"מ
אופקבלאישmale2005יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
זיוכהןmale2006מקצה 2 ק"מ
מתניהאהרוןmale2007מקצה 5 ק"מ
שובהברגרfemale2006מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
רבידיונהmale2005מקצה 2 ק"מ
קרןלופוfemale1988מקצה 5 ק"מ
עמיתלויmale1985מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
אליהו גרידיmale2006מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
הראלשפיצרmale2006מקצה 5 ק"מ
עומרלוסטגרטןmale1985RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
שניקריביאנוfemale2007מקצה 2 ק"מ
גפןבכורmale2006המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
אוריגולדרייךmale2006Xtrimמקצה 10 ק"מ
יהבהודmale2006מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
לירןליבהmale1985מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
מעיין אדדיfemale1985מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
עדיRivafemale1985מקצה 800 מטר עממי
בהטנויהfemale2006מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
רונילוריהfemale2006יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
שלוהניגmale2006מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
סערכהןmale2007Xtrimמקצה 5 ק"מ
אופירמועלםmale2007מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אוריאלתרמןmale2007Seroya Teamמקצה 5 ק"מ
מאור חוטרmale2007מקצה 5 ק"מ
שניאור ברבי male2007מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
כנרתפרויליךfemale2008מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
הודיהשוורץfemale2008מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
שגבשנערmale2008energyמקצה 5 ק"מ
רותםניסןmale1985מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
איתיאוזלmale2007יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
אופקפזmale2007יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
גלימנשהfemale2007מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
מיכלליבוביץfemale2007מקצה 5 ק"מ
מריהבקרfemale2008מקצה 2 ק"מ
נדבשמעוןmale2008מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אהוד מילרmale2008מקצה 5 ק"מ
שחרשרעביmale2008מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
שירהכהןfemale2008יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
,מאיגריןfemale2009יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
אריברנשטיין male2009energyמקצה 2 ק"מ
איתמרטרבלסי male2009מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אימברלרנרfemale2009מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
נועהגנוסרfemale2009energyמקצה 5 ק"מ
מאיהוידרfemale2009מקצה 5 ק"מ
מאיהאוסטרובfemale2005יוחננוף תל אביבמקצה 5 ק"מ
אלוןפרידmale2001מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אסףזהביmale2009מקצה 5 ק"מ
אריאלרופאfemale2010מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
עופרימרוזfemale2010מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
נוישניfemale2010FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ
יהליהודmale2010מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
ענברגופרfemale2010מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
עידןפחימהmale2010עוצמה גדרהמקצה 2 ק"מ
שירןכהןfemale2010מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
דרורקובלנץmale4/15/86יוחננוף תל אביבמקצה 10 ק"מ
אמירנביאןmale2001מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
לירןיעקבmale1986מקצה 10 ק"מ
ניתאידבחmale2010מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
אסףזמירmale2010מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
בנימיןקלפפישmale2011מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
עומרשורצולדmale2012מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
צ'אקולדמןmale2011מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
הילהארגובfemale2011מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
אדירבן שמעוןmale2011מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
יהבסולימןfemale2011מקצה 2 ק"מ
איילמסmale10/28/11pipman teamמקצה 5 ק"מ
הראלישמח משהmale2001יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
גלסמוטקוfemale2011מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
אלוןבן שחרmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שירהרונןfemale2011מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
בעזאילוןmale2011Pipman Teamמקצה 2 ק"מ
ינאיבר אדוןmale2012מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שוש הדסהשוורץfemale1965יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
מיהגולירfemale2012FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
מאירבן שטריתmale1965יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
לביא קיקיארבלmale2012מקצה 2 ק"מ
נגהרונןfemale2011מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
טליהשפירfemale2011מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
יובלרוקחfemale2011יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
עילאיבהטmale2011מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
נסיהוכטלfemale2011מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אריהגלפמןmale2011Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
שליואמנוmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
ליהשרעביfemale2012מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
עמיתאליהוfemale2012מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
שירהמועלםfemale2012מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
יאיררופאmale2012מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
עומרלויmale2012Pipman Teamמקצה 2 ק"מ
אמיתירצקובסקיmale2012מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
גאיההודfemale2011מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
אמילימויאלfemale2012AN runnersמקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אפיקאוזלבוmale2011energyמקצה 5 ק"מ
שובלארשבןfemale2012מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אורפסטmale2012מקצה 800 מטר עממי
שירהצירינגfemale2014יוחננוף בת יםמקצה 2 ק"מ
איתן זלצמן male2012מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שחרלאורmale2013energyמקצה 2 ק"מ
יובלשלזינגרfemale2012מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
עומרפריאנטהmale2012מקצה 2 ק"מ
מעייןצירינגfemale2012יוחננוף בת יםמקצה 2 ק"מ
לואיזשופן שעבניfemale2011מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
יהונתןירקוניmale2012מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
נאוה פליישלר female1965מקצה 800 מטר עממי
תהלצובריfemale2012יוחננוףמקצה 800 מטר עממי - לקוח יוחננוף
דודכתרmale1966מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
ג'וןשופן שעבניfemale2013מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
אלוןשורצולדmale2014מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
הדסהקלפפישfemale2014מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
עידורוסוmale2013מקצה 2 ק"מ
רונימורןmale3/27/66יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
אדםדרומיקוmale2014מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
יערהריבהfemale1985מקצה 800 מטר עממי
ליביפרידמןfemale2013מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
עמנואלבן איתןfemale2013יוחננוף בת יםמקצה 2 ק"מ
נטעפוררfemale2014מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
מיקהרשףfemale2015מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אביתרשניידרmale2015מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
תמירירקוניmale2014מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
עמיתאולשצ'יקmale2014מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
איתמרשטריתmale2014מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
גאיהשלםfemale2014יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
אדםיהונתןmale2014energyמקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
ברסעדיהmale2015מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אופיר דודי חייטmale2014מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שירה ישמרניfemale2014מקצה 2 ק"מ
ליאתבנאמוfemale2014Up Running Teamמקצה 800 מטר עממי
עומר ריבהmale1985מקצה 800 מטר עממי
טוםקריטיmale1986מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אורבן סימוןmale2016מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
אופירפליישמןmale2016מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
עילאיקוליקmale2016מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
גיאלויmale2015Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
נוגהלבנשטיין female2014מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
נויהגיארfemale2016מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
גביעמרmale1966מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
יאירמיכאליmale1966מקצה 5 ק"מ
נבובר לבmale2017מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
שחרביידרmale2017מקצה 800 מטר עממי
מלמדיהלmale2018מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
נועהואטסfemale2018מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
אורבר-אליfemale2018מקצה 800 מטר עממי
תמירבן שמעוןmale2017מקצה 800 מטר עממי - לקוח יוחננוף
אבנרפרץmale1966Adidas Runners Tel Avivמקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
קוביכהןmale1967מקצה 5 ק"מ
גד דודפלג male1968הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
שולי -וידרfemale1967מקצה 10 ק"מ
MosheGolanimale1967גולנימקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יוסיבלונדרmale1966מקצה 10 ק"מ
שלומישחףmale1967מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
עינתלויfemale1967יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
עוזילירזmale1967מקצה 10 ק"מ
יביןעצמוןmale1967מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
אדרפוטשניקmale2020מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
מיכלשפיראfemale1967יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
אילנהאהלfemale1967יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
דרורכץmale1967מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
גביגינתmale1967יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
ארבלבר לבfemale2019מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
עבדאללהמסארווהmale1969מקצה 5 ק"מ
אמיתיכהןmale1968מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
סיגלבן שטריתfemale1968יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
עומרלביבmale1968מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אילןבלאישmale1968יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
אוריאלטמןmale1969יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
אלטמןאלטמןmale1968מקצה 10 ק"מ
נוריתמשיח קרומרfemale1968הרצון מנצחמקצה 800 מטר עממי
ינוןלויmale1968RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אביבלדוךmale1968יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
ניצןרביבmale2001מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
תמימורןfemale1968יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
יריבגוברmale1968מקצה 2 ק"מ
נוריתמגןfemale1968יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
אהובהעמרfemale1969מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
MaliUngerfemale1969מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
מירבכץfemale1969מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
איתןבר אדוןmale1969מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
יואלגאל-דורmale1/25/69יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
אסתרכתרfemale1969מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
עדיאלבזmale1969יוחננוף כפר סבאמקצה 2 ק"מ
עדימוסקmale1969Fit4soulמקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
עמיתטלmale1968מקצה 5 ק"מ
חוהירוןfemale1/23/69יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
סמדרשנדלfemale5/14/69יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
אוריתאהרוןfemale1969מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
ענתאלקוביfemale1969יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
GilNadelmale1969מקצה 10 ק"מ
מיכלאופירfemale1969יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
גלישיריאןfemale1969יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
משהבז׳הmale1969מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
גילהאליאסfemale9/20/69יוחננוף בת יםמקצה 5 ק"מ
מיכלגולדשטייןfemale1970מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
זיוהסיבוניfemale1970מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
שלמהסיניmale10/30/69יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
אמירשרעביmale1970מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
רינהאמרןfemale1970RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אבייצחקיmale1969יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ
פנינהנגרfemale1970יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
אילניתמשהfemale1970יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
מוטיאוזלmale1970יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
דבסולומוןmale1970מקצה 5 ק"מ
אורןכרמיmale1973מקצה 10 ק"מ
אריקמקוביצקיmale1973מקצה 10 ק"מ
עינתגוברfemale1973מקצה 2 ק"מ
OrenAvitovmale1972מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
ענבלעמיתfemale1973מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
הילהחקלאיfemale1973יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
נתיהרשקוmale1973מקצה 5 ק"מ
רינתאלוסfemale6/17/73יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
גליתטהור ברקתfemale1973מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
יעלשבתאיfemale1973יוחננוף תל אביבמקצה 5 ק"מ
שיעוזריmale1973יוחננוף בת יםמקצה 10 ק"מ
שליקריביאנוfemale1973מקצה 2 ק"מ
יניבגרבוביץmale1973יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
אשר וינשטאט male1973מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אורןלשםmale1973מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
שירןאוסטרובmale1973יוחננוף תל אביבמקצה 5 ק"מ
דרורמילרmale1973מקצה 5 ק"מ
יעלפרץfemale1973Adidas Runners Tel Avivמקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
צביאלהיישריקmale1973מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
אלדדיפהmale2005מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
צחיבן אבוmale1973יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
אלעדגוטמןmale1974מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
עמיחיפזmale1973רצי השפלהמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
ניררוקחmale1973יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
יגאלבן חמוmale1974שירות בתי הסוהרמקצה 10 ק"מ
עגןגבריאלmale1946מקצה 10 ק"מ
עמיעדקונליmale1968מקצה 10 ק"מ
ברקגורפינקלmale1985מקצה 5 ק"מ
ShaharAharonyfemale1986מקצה 800 מטר עממי
Mehmet YunusComarmale1997מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
קובירזmale1974מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
יפיתדוקfemale1973יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
אביחיגאלדורmale1974יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
אורןרבידmale1974מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
מאירצירינגmale1974יוחננוף בת יםמקצה 2 ק"מ
שיפיפמןmale1974Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
ניצהטרבלסיfemale1974מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
רותיכהן צצ'ניצקיfemale1974מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
חיים שלמהmale1974מקצה 5 ק"מ
רוניתרוקחfemale1974יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
אמירברברmale1974יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
יפעתקפלןfemale1974RUN4FUNמקצה 5 ק"מ
יהודהמזרחיmale1975מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
‪nadavborenshtein‬‏male1975מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
תוםקריביאנוmale1974מקצה 2 ק"מ
מאלינבוןfemale1974יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
אודילביאmale1971מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
יוסי לויmale1970מקצה 10 ק"מ
נאוהגינתfemale8/20/70יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
סיגלאלבזfemale1970יוחננוף כפר סבאמקצה 2 ק"מ
דוריתרוזנטלfemale1970מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אופירשנדלmale1971יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
נחמיהקבmale1970מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
מיכלסלעfemale1970מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
חןקדרmale1970יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ
נעםטנא גלעדmale1971מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
איילתביטוןfemale1971יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
קוביבסmale2/20/71יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ
קרןשבתאיfemale1971יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
מוטיבן מנשהmale1971מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
מרגליתגילעדfemale1971יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
ירוןבצלאלmale1971מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
משהפרידmale1971מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אדיתרישfemale1971יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
גיליעישmale1971מכ. השגים ראשל"צמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
ברקדורוןmale1971מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
מירב בבליfemale1971מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
אסישמעוניmale1971שלומימקצה 10 ק"מ
אלינחמיאסmale1971יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
גיאשריפטmale1971מקצה 5 ק"מ
אופירצומןmale1971אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 2 ק"מ
ליאתטלfemale1971Adidas Runners Tel Avivמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
יניבלוי (חרזי)male1971ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
YaelEranfemale1972מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
ברקזהביmale2022מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
שישמירmale1972מקצה 10 ק"מ
קובימורבינסקיmale1972יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
משולם רוןmale1972מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יובלמזורmale1972RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
שלמהבהטmale1972משטרת ישראלמקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
עדוחורשmale1972RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
איציקייניmale1972רצי רמה"שמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
SharonMassfemale1972Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
אילניתדודקמןfemale1972יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ
אלדדלויmale1972מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
גיליכהןfemale1972יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
ורדרוזניfemale1972מקצה 10 ק"מ
גילה בז'ה female2019מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אריאלנחשוןmale1972מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
שרוןחן ולוסקוfemale1972מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אלוןשורץmale1972יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
יפיתדורהfemale1972יוחננוף פתח תקווהמקצה 2 ק"מ
לי-אתמנדלfemale1972יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
ענברשריפטfemale1972מקצה 2 ק"מ
עיריתזומרfemale1972Fit4soulמקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
אליקסומרmale9/26/86הרצון מנצחמקצה 10 ק"מ
אליסףוינברגרmale1986מקצה 10 ק"מ
עידןברגלmale1986יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
תהילה צורfemale1986מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
הילה לויfemale1986מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
MoshikoShiryonmale1986מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אליאורבשאריmale1986מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
שירהדיאמנטfemale1986מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
הילהלויfemale1986מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
אמילישמלהfemale1987RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
סיוןחביבfemale1987יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
Moriaronenfemale1987מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
ShaniArsheven Zigdonfemale1987מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
לירזדגריmale1987מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
איתישוחטmale1987מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
מתןפוטשניקmale1987מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
RoniKalchiemfemale1987מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
שירןשטריתfemale1987מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
גדיבנימיניmale1987מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
שישטריתmale1987מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
יוסיבר לבmale1987מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
מעיין יוסףfemale1987מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
יעקבדג'ןmale1987מקצה 5 ק"מ
ענתאילון שמשfemale1987הרציםמקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
רותם כהןfemale1987יובל שדה - RUN & FITמקצה 5 ק"מ
זכריהפליישמןmale1987מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
נירלינדאור male1987מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
אביחילויmale1987יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
יריבצפרירmale1988יוחננוף בת יםמקצה 10 ק"מ
אסףגרונדמןmale1988מקצה 10 ק"מ
רומיזאדהfemale1988יוחננוף כפר סבאמקצה 2 ק"מ
זמרשקדריfemale1988מקצה 800 מטר עממי
שירןנקשfemale1988מקצה 2 ק"מ
אורדיעיmale1989הפועל רצים בעבודהמקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
ItaiAmstermale1989מקצה 5 ק"מ
מיכלאושריfemale1988Up Running Teamמקצה 5 ק"מ
Emilia AlejandraKuschnirfemale1979מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
יעלזעיראfemale1989יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
שחררוביןfemale12/16/89המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
טלרותםfemale1989מקצה 10 ק"מ
ששוןהדנהmale1990יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
יואבכץmale1949מקצה 10 ק"מ
נרקיספרידלנסקיfemale5/16/90יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
גיאאטליmale1990מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
ויאצסלבגלפמןmale1973Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
פרננדוקילינסקיmale1981יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
פביוקילינסקיmale1984יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
קרולינהמלרfemale1970יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
DanielSimkin male1988מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אורשנקמןfemale1985מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
אריקלבנשטיין male1981מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אלכסוינוקורmale1978מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
GregoryKaidanovmale1979מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
אניזאץfemale1986מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אינהכץ גולדfemale1979מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
ארסנטימצקיןmale1980יוחננוף בת יםמקצה 10 ק"מ
שירהניסןfemale1991מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
דורין דוריס כהןfemale1990מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
נופרסעדfemale1990מקצה 5 ק"מ
חןרביmale1991Run 4 Fun Zichronמקצה 10 ק"מ
ארןפרטיfemale1991משפחהמקצה 5 ק"מ
חןמורmale1991מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
רועיברקוביץmale1992יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
EliGurevichmale1971מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
ויקיאינדנבאום female1979מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
VadimDrozdovskimale1985RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
ניצןצורmale1982RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
MilaBalabanfemale1989mywayמקצה 10 ק"מ
איריתבייליןfemale1979מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
איגוראיסקובmale1984מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
מילהאורלובסקיfemale1982מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
מקסאינדנבאום male1977מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אלינהגרישמןfemale1980מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אדיססנבטהmale1986מקצה 10 ק"מ
אנגדאואלעזרmale1984ארגון עובדי צה"למקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
ויקיגורמן במאמוfemale1982Up Running Teamמקצה 800 מטר עממי
אריהרונד שאולmale1987מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
גדילייבושבmale1983יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
סרגיוסילנקוmale1980מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
עומרימלכהmale1992הרצון מנצחמקצה 800 מטר עממי
איתיזרגרוףmale1993מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
חייםשושהmale1993מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
ShaharLivnefemale1992מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
עומריבן חמוmale1993מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
רחלרדהfemale1992יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
MotiLevymale1993מקצה 2 ק"מ
ליהורשבסקיfemale1984יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
AlexFokmale1967מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
שושגזיאלfemale1984מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אלה גלמן- וינוקורfemale1977מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אלכסנדרהציוניfemale1986יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
RobertDanmale1973Pipman Teamמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
GidiIzrailovmale1984מקצה 10 ק"מ
אלכססטרלץmale1990מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
טלאולשצ'יקmale1982מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
LeonBarkanmale1983מקצה 10 ק"מ
לודהגרבוביץfemale1980יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
דודפסטיןmale1982מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אילנהשניידרfemale1971מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
רחליטאגייfemale8/16/85המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
רינתדג'ןfemale1985המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
אמוהאיטפרהmale1986מקצה 5 ק"מ
גטוארקהmale1975מקצה 10 ק"מ
NinaKatanfemale1987intelמקצה 5 ק"מ
דינהקאופמןfemale1976מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
סבינהוינוגרד-כץfemale1973RUN4FUNמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אנסטסיהקוליקfemale1984מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אדישךmale1974מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יבגנילייבמןmale1986מקצה 5 ק"מ
נטלילוקצקי female1973מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
קטיהמזרחיfemale1977יוחננוף בת יםמקצה 5 ק"מ
ברקבן זקןmale1994מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
רועימורןmale1993יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
עידןארדיטיmale1993מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אלוןוודג'הmale1994יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
בתאל בוניfemale1994מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
עינבלויfemale1993מקצה 10 ק"מ
גפןרענןfemale1994יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
יהונתןבשmale1993צוות 3מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אביבר-אליmale1980מקצה 800 מטר עממי
אניהוינשטייןfemale1973מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אדוארדציגנבורדmale1972מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
רוזנהשפירוfemale1974יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
יוליאנהלויןfemale1981מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
אדישוורץmale1980הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
דינהבר לויfemale1987מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
רומןרובנוביץmale1985מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
עופררופאmale1980מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
ירוןצרטנרmale1980מקצה 2 ק"מ
AharonKitsbergmale1944מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אסתיכהןmale2/25/94יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
ערן גורן בן שלום male1994מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
טלסקווררmale1994מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
נטעדונסקיfemale1993יוחננוף תל אביבמקצה 10 ק"מ
גיאכהןmale1994מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יובלרוןmale1994מקצה 10 ק"מ
נעםגרוזנוב male1986קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ
נגהמרטיןfemale1975מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אסרסה נגהmale1980מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
הראלשלוםfemale1995מקצה 2 ק"מ
RotemYehudafemale1995מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
אורטל רוקחfemale1995מקצה 800 מטר עממי
תוםקלווריmale1995יוחננוף תל אביבמקצה 10 ק"מ
lihijacobfemale1995מקצה 2 ק"מ
אוראלכהןmale1994מקצה 2 ק"מ
אלכסזינציןmale1993מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
רוןפרלובmale1998הרצון מנצחמקצה 800 מטר עממי
אילנהאילוןfemale1977יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
לאונידשפיטלניקmale1966מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
מוניקהברגרנקוfemale1961מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אנהמשקובfemale1985מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
KonstanstinShougaevmale1984מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
מעוזמרודיmale1978מקצה 10 ק"מ
סבטלנהפלדמןfemale1977RunWithMosheמקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
דינורהמורבינסקיfemale1972יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
אודיהאלקסלסיfemale1992צוות 3מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אנדרייגוזmale1985מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
יורינרודצקיmale1985מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
AhmadJbareenmale1996מקצה 10 ק"מ
מיכלעמיקםfemale1995מקצה 2 ק"מ
יעריתקיצברגfemale1996מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אלעד וקנין male1995מקצה 10 ק"מ
מירהרוזנפלדfemale1978יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
תמרשדהfemale1999מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אלהכהןmale7/31/78יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
מיכלורמןfemale1994מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
דניאלבן אברהםfemale1998מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אמיררוסוmale1978מקצה 5 ק"מ
יעליוגבfemale1996RUN4FUNמקצה 10 ק"מ
ליאבכהןmale1995מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
מאוראסרףmale1995מקצה 5 ק"מ
AmiMoyalmale1978AN runnersמקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
איתמרלנקריmale1996מקצה 10 ק"מ
אביאלביטוןmale1996מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
DafnaKerenfemale1995מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
עדילויfemale1995מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
AthirFadilamale1995מקצה 2 ק"מ
יאירכנרmale1995מקצה 10 ק"מ
AmitAmarmale1995מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
יאירגוביmale1995מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
נועםבר-יעקבmale1995מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
ליאור ווסקרfemale1995מקצה 800 מטר עממי
שיריפוררfemale1978EzeRunמקצה 10 ק"מ
ליליהמלמדfemale1990מקצה 10 ק"מ
רוןפרידמןmale1974יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
ורהסירוטינסקיהmale1986מקצה 5 ק"מ
לואיס סנדובל male1971מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
רומןגלאיmale1980יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
פאבלגבקוmale1980מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
גילירוקחfemale11/24/74מקצה 5 ק"מ
רועיסבירmale1997מקצה 10 ק"מ
נדבאלבזmale1997המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
נועםגולדmale1975מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
מאיהיעקובובfemale1997מקצה 2 ק"מ
דניאלשמשmale6/19/00יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
סתיולויfemale1997מקצה 5 ק"מ
גלשאביmale1997הרצון מנצחמקצה 800 מטר עממי
אוריהשפיצרfemale1997מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
טליכהןfemale1999מקצה 2 ק"מ
אפרתנגרfemale1974מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
זהרעזרmale1998מקצה 2 ק"מ
ליעדליבוביץmale1998מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אבי אלכסייקוליקmale1982מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
סילבינהליברמןfemale1960יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
שרוןבלסfemale1975FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
MosheWeisrosemale1975מקצה 10 ק"מ
לנגראוזגייאmale1995מקצה 2 ק"מ
דודרנקיסmale1972מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
שחלבצלאלmale1975מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
דבורהפאסfemale1970מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
ליאורהרוטשטייןfemale1997מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
בוריסאגרנוביץmale1969מקצה 5 ק"מ
שקדשמרגדmale2015מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
יגאלגולדשטייןmale1979מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
לריסהרוז׳אנסקיfemale1971יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
ראובןרוז׳אנסקיmale1991יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
JenyaMuzikantskyfemale1993מקצה 10 ק"מ
RomanSchwarzmale1987מקצה 5 ק"מ
dmitriyfedotovmale1986מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
מגאןטולדנוfemale1985מקצה 2 ק"מ
מיכאלאוריןmale1980מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אנדרייקוצרבmale1988מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
ויטלימטיוךmale1985מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
קרןמנשהfemale1975מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
רונןפלדmale5/19/75הרצון מנצחמקצה 800 מטר עממי
כפירסנדז'יבסקי male1975מקצה 10 ק"מ
קרןסנדז'יבסקי female1975מקצה 10 ק"מ
יוגבפרץmale2000Adidas Runners Tel Avivמקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
עדןגורביץ'female2000מקצה 2 ק"מ
ערןשרביטmale2001מקצה 10 ק"מ
ניבשנדלmale6/26/00יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
נתיבעמרmale2000מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
יניבשפיטלניקmale2000מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
אורליפישרfemale1975מקצה 5 ק"מ
שניבן יוסףfemale2001מקצה 2 ק"מ
יריןהרשקוmale3/22/01נריהמקצה 5 ק"מ
דניסשחרוביץmale2001מקצה 10 ק"מ
רוןמאירmale2001מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
זהביתעטיהfemale1975יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ
שרוןאלכאויmale1975מקצה 10 ק"מ
סוניהיופהfemale1979מקצה 10 ק"מ
דניסברזובסקיmale1984מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
ללהבוברובfemale1990מקצה 5 ק"מ
אריאלפזfemale2001יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
צבישלזינגרmale1975מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
מיטלשלוםfemale1975מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
עידודרוריmale2002מקצה 10 ק"מ
עמיתסטfemale2001מקצה 10 ק"מ
רויגלעדmale2002מקצה 10 ק"מ
אביעדניסטנפוברmale2004מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
הדסבן לולוfemale1975יוחננוף תל אביבמקצה 5 ק"מ
עפריזהרmale1975RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
שיריגוטמןfemale1975יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
ניבשגיאmale1975AN runnersמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אלישבעהוכברגרfemale1981יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
דינהגראדfemale1975מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
מעיןתבורfemale1975effective ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
LinaBorskyfemale1995מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
sergeystudenetskiymale1986מקצה 5 ק"מ
דרורשובלmale1975מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
חןדיאמנטmale1986מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
ברשנדלfemale8/17/02יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
לירןחןmale2003מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
שקדקלייןfemale2003מקצה 10 ק"מ
אמונהלבfemale2002הפועל רצים בעבודהמקצה 5 ק"מ
אלוןכהןmale2002יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ
AteretAbramovichfemale2003מקצה 5 ק"מ
דניאלברקוביץfemale2002מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
גלמנדלmale8/22/02יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
רוניתבטשוויליfemale1986מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
גלוקסmale1986מקצה 10 ק"מ
טלהלדמןmale2002יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
רותםביטוןfemale2002מקצה 5 ק"מ
נריה שריהעדניmale2002מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
בןסולומוביץmale2004מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שירהברגרfemale2003מקצה 5 ק"מ
עידוקריטיmale1986מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
רועיליבוביץmale2020מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
לימורמאורfemale1986יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
לימורמאורfemale1986יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
רעותארקיןfemale1985מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
נועםבן כמחיmale2004מקצה 2 ק"מ
נועםליבוביץmale2004מקצה 10 ק"מ
יעקביעקבmale1/23/04המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
בראפלבויםfemale7/25/04המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
guyyeshayahumale2003מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
LironLiarzifemale2004מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
איתןמרקוביץmale2004מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
דולבגתmale2/20/05הרצון מנצחמקצה 5 ק"מ
מאיהערןfemale2004מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אושריחנניהmale2007מקצה 2 ק"מ
UriSorekmale2004מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
ירדןפנחסfemale2004מקצה 10 ק"מ
רםהרשקוmale2004המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
נועם משהכהןmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שחרשניmale2010יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
AlexeyJebrakmale1993מקצה 10 ק"מ
אלןריכטרmale1976 GRC מועדון ריצהמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
מכאלאילוזmale1986מקצה 2 ק"מ
אביבfleishmanfemale2008מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
raimyrubinmale1983מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יגאלקולmale1986מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אסנקאואקאלmale1990ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ
נועםיניבfemale2005מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
עפרוולmale1978מקצה 5 ק"מ
אדווהוינוקורfemale2004מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
ShaharDerymale2004מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יובלעובדיהmale2005הרצון מנצחמקצה 2 ק"מ
גיאמפתןmale1/20/04המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
איילגדסיmale2005יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
איילגדסיmale2005יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
איילגדסיmale2005יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
יהונתןקאופמןmale2005מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
עמרישמעוניmale2005 פיליפס חיפהמקצה 5 ק"מ
דורוןבוניmale2006מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
ערןשוורץmale1979מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
איתןזהביmale2006מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
מעיין עדירוקחfemale2006יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
גיאגינתmale2005יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
לידוררוזמןfemale1978מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
שמואלבן ניסיםmale1987מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אליסהגרינוולדfemale1984RUN4FUNמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
נגסהסיוםmale1983מקצה 5 ק"מ
אלוןחזןmale1979מקצה 10 ק"מ
אסיףוייסmale2006רצים ל 5 עמיחימקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
תומרמימוןmale2006מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
‪YahelAtsmon‬‏female1978מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
שנירזהביmale2006המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
דבירהלפמןmale2006מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
חגיתגילאוןfemale1978מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
נירזולטקmale1978מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
שלושמעוניmale2006 פיליפס חיפהמקצה 5 ק"מ
ניצןלבmale2008Xtrimמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
JessicaKamirfemale1984יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
איתןמזרחיmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אריאלמנחהmale9/25/11Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
אביתרכהןmale1978יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
דניאל ואטסfemale2013מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
אפרתאלון שמריfemale1978מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
עמיתשובלmale2014מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
עמיתהרצוגfemale2013מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
ויסנטהזליגרmale2015אנרג'ימקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
מאיהואטסfemale2016מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
מיטלפישהויטfemale1991מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
מני בן שמעוןmale1976מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
מעייןמזרחיfemale2012מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אורימרקוביץmale2006מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
רוניוישנינסקיmale2007מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
noamkirshmale1976RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
אריאלבראגיןfemale2007energyמקצה 5 ק"מ
SHAIKUNIKfemale2007Xtrimמקצה 5 ק"מ
YonatanBen haimmale2007מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שיאליאסmale1976מקצה 2 ק"מ
יובלאליאסmale2007Xtrimמקצה 5 ק"מ
בנימין סיאניmale2009מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אילוןמשיחmale2009energyמקצה 5 ק"מ
נטעגריןfemale1976מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
רונןנביאןmale1976מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
הילהבניאןfemale1976מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
דניאלקריביאנוmale2009מקצה 2 ק"מ
איתיהוניגmale2007מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
לינשטיימןfemale2008מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אלוןויצמןmale1976יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ
איתמרהרשקוmale1976נריהמקצה 5 ק"מ
יסמיןשפירfemale1976מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
ליאםאמסלםmale2008energyמקצה 5 ק"מ
יונתןשריפטmale2008energyמקצה 5 ק"מ
סיון וינוקורfemale2008מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
לאהשלמה מלמדfemale1976מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
יערהסמברגfemale2008מקצה 5 ק"מ
עידוברmale2008מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
תומרשמירmale2008מקצה 10 ק"מ
שחר אריהשמעוניmale2007מקצה 2 ק"מ
ליאלליבוביץfemale2007מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אברהםפוררmale2007מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
נעמי רוןfemale2007Fit4soulמקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
אילכהןmale1976מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
יובלזמירmale2007מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
אורימשהmale2007יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
יואבעצמוןmale2008מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
רותםארגובfemale2008מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
צחשניmale1976יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
עמר זלצרmale2008מקצה 5 ק"מ
יהליבן שמעוןmale2008מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
דןמלמדmale1976מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
קירילקדקיןmale1988מקצה 10 ק"מ
נינהברנרfemale1983מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
גביינשבזונךfemale2000מקצה 2 ק"מ
אביבהספוטסfemale1977מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
שושנהספוטסfemale2000מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
BatshevaRozmanfemale1991מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אילנהבוגדנסקיfemale1984מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
JoshuaSchewitzmale1984Pipman Teamמקצה 10 ק"מ
דודסנטוריmale1980מקצה 10 ק"מ
שולייהודהfemale1976יוחננוף בת יםמקצה 5 ק"מ
אריאלברוןmale2009מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
איירבר אדוןmale2009מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שקדשרעביfemale2009מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
יהונתןשרוטmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שירהישראל female2003מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
נדבסולומוןmale2009מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
עידוליבוביץmale2009מקצה 5 ק"מ
OmriCohenmale2008מקצה 5 ק"מ
אוריגבריאליmale2009מקצה 5 ק"מ
איריתיניבfemale1977מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שקדלויfemale2009מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
נועםכהןfemale2009מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אוראלאמיגהmale2007מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אריאללויןfemale2009מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
מירבכהןfemale1976מנהל ההספקה-כללית שירותי בריאותמקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
ידידיהרוזנבאוםmale2010מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
שישנדלfemale2010יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
רונןקוןmale1976מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
אלירן מקייטן ברזיליmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
תמירפרידמןmale1976מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
רוניעינבfemale2010FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ
אליאורחיוmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אמירלויmale2010Pipman Teamמקצה 2 ק"מ
עדיקוליקmale2010מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אסףכהןmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אגםאוזלבוmale2010energyמקצה 5 ק"מ
יאירריכטרmale2010 GRC מועדון ריצהמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
גיאשדהmale2010מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
ינאיענתביmale2010מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
דןפרידמןmale2010מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
ערןכהןmale1977מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
דניאלפרויליךmale2010מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
יותםשרצרmale2010המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
הלליפרייברוןfemale2010מקצה 5 ק"מ
רותציגנבורדfemale2011מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
לביאציגנבורדmale2011מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אריאלליפשיץfemale2011מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אלמוגפלמנבאוםmale2011מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
איתמריפרחmale2011Pipman Teamמקצה 2 ק"מ
הדסשטריתfemale2011הרצון מנצחמקצה 800 מטר עממי
איתיארגובmale2011מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
נועםטלmale2011יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
אלמוגברדוגוmale2012מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
שלומישדהmale1976מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
איילפרייברוןmale1976מקצה 5 ק"מ
שחרשמואלfemale2010Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
נויהעמנואלfemale2011מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
יואבמרקמןmale2011Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
עמיחי פליישלר male2011מקצה 800 מטר עממי
רועישביטmale2011ללא מועדוןמקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
עמיתקזסfemale2011FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
אופקמשהmale2011מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
פיבידרוריfemale2011AN runnersמקצה 2 ק"מ
אלהסולומוןfemale2012מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
אסףסולומוןmale2012מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
איתמר משההלויmale2012מקצה 2 ק"מ
הילהארדfemale1977מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
קאריןעוזfemale1978מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
מיכלאלוןfemale1977מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אליזבת גברמדהןfemale2001מקצה 5 ק"מ
אדם דןוולףmale2014Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
ניתאיגיארmale2014מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אוהד *גפןmale2014מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
עידו אליהוmale2014מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
דביר רוזנבאוםmale2012מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
אורחסוןfemale2012FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ
גליאגא הדיהfemale1977יוחננוף פתח תקווהמקצה 2 ק"מ
יהבאוזלmale9/16/12יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
מיקהארקיןfemale2012מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
דקלוקניןmale1976מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יעלהפרייברוןfemale2012מקצה 2 ק"מ
נטעשגיבfemale2011מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
הדסחדדfemale2012FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ
חגיריכטרmale2011 GRC מועדון ריצהמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אליןלויfemale2012יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
עומריממןmale2012מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
טוהרחזיmale2013מקצה 2 ק"מ
דותןטלmale2012יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
כרמיתטייבmale1977יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
דינהלדרמןfemale1990מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
נתןלנדיסmale1987מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
דמיטריזמנסקיmale1985מקצה 10 ק"מ
LilachShavitfemale1977AN runnersמקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אמהמאיירסfemale1995יוחננוף תל אביבמקצה 10 ק"מ
עמיתגולדנרmale2014מקצה 800 מטר עממי
LitalPolonskyfemale1978מקצה 5 ק"מ
אלונה רבידfemale2013מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
גיליפוטשניקfemale2015מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
זיורונןmale2015מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
זיושטריתfemale2012מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
שקדגרינברגfemale2013energyמקצה 2 ק"מ
רועיארדmale2013מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
עודדשטריתmale2013הרצון מנצחמקצה 800 מטר עממי
שיפליישמןfemale2013מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
אורשמואלfemale2013Pipman Teamמקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
עומרכהןmale2013מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אביבמרוזfemale2013מקצה 800 מטר עממי - לקוח יוחננוף
דניאלשקדריmale2013מקצה 800 מטר עממי
שלומיגריןmale1977מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
תמרעצמוןfemale2013מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
arielsharlomale1977MOVE!מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
עידןעוזmale2014מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
אריקהוניגmale1977מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
דניאלארניאסmale1977מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יונדבארגובmale1977מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
רוניריגלרfemale2014מקצה 800 מטר עממי
אורישרעביmale2014מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
לייהליפשיץfemale2014מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
יובלסוקולmale2014מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
איתן איסקובmale2014מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
שחרכרמיmale2015מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
אבישיהודmale1978מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
עידוכרמיmale2013מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
יובלכרמיmale2013מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
ברגולירfemale2013מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
אליןגולירfemale2013FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
אליןמשקובfemale2014מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
בןוינוקורmale2013מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
גיליפרנקfemale2015מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
מלמדגילfemale2015מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
נילירונןfemale2014מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
רוםאהרוניmale2014מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
יאירגולגוויכטmale2014מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
יאירארדmale2015מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
איתןיודקובסקיmale2015מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
ליאורגריןmale7/20/12יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
נדבשפרmale2015מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
איתישמואלmale2015Pipman Teamמקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
יהלצירינגfemale2016יוחננוף בת יםמקצה 2 ק"מ
דנילוריהmale1977יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
סבסטיאן אוריאל גרימברג male1991Run For Fun אפקמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
עדיאגמיfemale1977מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
עמנואלרוזנבאוםmale1977מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
אדרבר-אליmale2016מקצה 2 ק"מ
יונתןשרצרmale10/30/77המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
איילגיחוןmale2009מקצה 5 ק"מ
מיכלברוורמןfemale1977מקצה 10 ק"מ
אמירטוריmale1977יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
AnastasiaGodnevafemale1990מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יצחקקופצובmale1989מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
ShaiWeissmale1978מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
AdrienVIEVILLEmale1992יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
ג'רמי הרייאףmale1997מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
נדבשמעוןmale2017מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אביהפוטשניקfemale2017מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
גיאגולדברגmale1978יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ
ליאתמנשהfemale1977מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שי-לילויfemale1978יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
ניסים סלמןmale1977מקצה 10 ק"מ
יעלהודfemale1977בגוף בריא עם מירי פורסטמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
גילפריזינגרmale1977מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
אביגילהלויfemale2018מקצה 800 מטר עממי
יגאל חישטריתmale1978הרצון מנצחמקצה 800 מטר עממי
רותשובלfemale1977מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
ויאולטהרצ׳יצקיfemale2006המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
VictoriaGallyamovfemale1980מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
טימורגליאמובmale2010מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
LeaHfemale2005מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
מליאוקונלfemale1977יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ
אלירןחזוטmale1977יוחננוףמקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
ענברשרף סיניקfemale1978RUN4FUNמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
ולדיסלבנוביקובmale1974מקצה 5 ק"מ
KatrinHermanfemale1991מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
ליבסוןfemale1979יוחננוף כפר סבאמקצה 2 ק"מ
AleksanderOvsiannikov male1987מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
AnastasiaOvsiannikova female1987מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
RebeccaHerbstfemale1987מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
AntonFedorovmale1970מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
shmuelrosenmale1989מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
AmitalHaasfemale1996מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
שליוגריןmale2012יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
נריהוודגהmale1985יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
חגייניבmale1985יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
נויהסfemale1985מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
יוניתגורבןfemale1978מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
עומרפלדרmale1978מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
ליאורמעוזfemale1978יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
אביבן כמחיmale1978מקצה 2 ק"מ
איילתברfemale1978מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שריתבולטנסקי female1978מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אדמיתבן איתןfemale1979יוחננוף בת יםמקצה 2 ק"מ
חןסנטרfemale1979יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
MayaLernerfemale1978מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
נריהחוטרmale1978energyמקצה 5 ק"מ
גילעדשעבניmale1978מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
MosheShimonmale1978מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
חגילויןmale1978מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אורוןמנחהmale1979Pipman Teamמקצה 5 ק"מ
כענברבן כמחיfemale1978מקצה 2 ק"מ
משהיניבmale1978מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
דודילויmale1978יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
OfirShmuelmale1978Pipman Teamמקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
רויטלכהןfemale1979מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
AlonDausmale1978מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
שירלי כהן female1979E-sports.מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
דודיהדרmale1979מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
רועיתגולדנרfemale1979מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
ליהיסידוןfemale1979RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
תומראיתןmale1979מקצה 5 ק"מ
שלומיתגפןfemale1979מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
ShaiShefermale1979מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
סיגלעובדיהfemale6/17/79הרצון מנצחמקצה 800 מטר עממי
יאירדורףmale1979מקצה 10 ק"מ
דודיקוזךmale1979מקצה 5 ק"מ
עידורוזנברגmale9/25/79יוחננוף תל אביבמקצה 10 ק"מ
יוסייפרחmale1979Pipman Teamמקצה 2 ק"מ
ירוןענתביmale1979מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אריאלפינגרובfemale1984יוחננוף פתח תקווהמקצה 2 ק"מ
ShirHizakfemale1985מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
הודיהיששכרmale1984מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
אפרתבקרמןfemale1984מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אריהפרץmale1985מקצה 10 ק"מ
אירית פוטשניקfemale1985מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
מתיהדרmale1985מקצה 10 ק"מ
יזהר עומסיmale1985מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
יוסי דרייmale1985יוחננוףמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אסףגרוסmale1979מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
לירזהרשקוmale1980מקצה 10 ק"מ
עדיויצמןfemale1979יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ
יוסףאלבזmale1979מקצה 10 ק"מ
איתןארבלmale1980מקצה 10 ק"מ
עידוהרניק בר שבתאיmale1980אבא פגוםמקצה 10 ק"מ
אסףביביmale1979מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
ErezBashimale1975מקצה 5 ק"מ
שרוןאנטמןfemale1975יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
חןזיוmale1975RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יניבזכרוניmale1975יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
עינבלביבfemale1975מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
שיזהרי male1975מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אלרןאנטמןmale1975יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
אליקואזmale1976יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
MeravRiglerfemale1975מקצה 800 מטר עממי
עילםארוסיmale1975יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
אודיסולומוןmale1975מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
רביטלצרטנרfemale1983מקצה 2 ק"מ
מורןמשהfemale1983מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
שריתגלבועfemale1983מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
זיובן מלךfemale1983יובל שדה - RUN & FITמקצה 5 ק"מ
חוהשטרקמןfemale1983ללא מועדוןמקצה 2 ק"מ
רועישוורץmale1985יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
יקירגזיאלmale1985מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אוריברילmale1985מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
aviransasonmale1985מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
ohadfridmale1986מקצה 5 ק"מ
erez posnerPosnermale1986מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אבילויmale1986מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
מרבלוסטגרטןfemale1987RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
גליתצירינגfemale1975יוחננוף בת יםמקצה 5 ק"מ
ליאורדבחmale1976מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
עמוסנחוםmale1975Up Running Teamמקצה 10 ק"מ
גיליפריאנטהmale1975מקצה 2 ק"מ
טליבצלאלfemale1976מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
קרן-אורשאפןfemale1975מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
אלישעיוmale1970RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
OdedHarevenmale1972RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אלהמרדכיfemale1976מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
הילהשנדלfemale1976יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
אתיבן שמואלfemale1976יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
חייםצוקרmale1976הרוח השנייהמקצה 10 ק"מ
רועיאולינסקיmale1976מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
אילניתשאולfemale1976מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
משהג'ראפיmale1976מקצה 10 ק"מ
יעלכוכביfemale1976מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
דניעצמוןmale1976מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
שרליזמירmale1976מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
ארזנmale1976מקצה 10 ק"מ
YossiOhanamale1983מקצה 10 ק"מ
אורישלםmale1983יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
עמליהאברהםfemale1983מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
לירוןשורץmale1982מקצה 10 ק"מ
AssafFrankmale1983מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אסנתשיטריתfemale1983יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
חייםפימטmale1982מקצה 5 ק"מ
InbalOzerfemale1982מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
עמרישפיגלmale1983הפועל רצים בעבודה וולקנימקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אורןלויmale1983מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
NaorEin KANIELmale1983מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
OfrahFaustfemale1983RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אורןגריןmale1983יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
ברקשלילmale1983מקצה 5 ק"מ
יאיריודקובסקיmale1983מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
תוםפליישרmale1984מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
אלוןמלמה male1984מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
ליאורשלילmale1984מקצה 5 ק"מ
יעלחזיfemale1984מקצה 2 ק"מ
meitaljerbyfemale1984לרוץ עם פינימקצה 5 ק"מ
לירןינקוביץmale1984מקצה 10 ק"מ
רחלנדבfemale7/18/84המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
רוניגברעם סידיסfemale1984מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
LiorMisrachifemale1984מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
מירבלויfemale10/21/84המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
MaorFaintochmale1984מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
EitanGoldbergmale1984מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
מיכללפידות סויסאfemale1983מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
נטלירשףfemale1983מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
בתיהגרוסfemale1983מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
יעלוייסfemale1983מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
HilaPelegfemale1983מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
שנישוורץfemale1983מקצה 5 ק"מ
שיריהוס בר-אליfemale1983מקצה 2 ק"מ
נועהלהמןfemale1983יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
לירןלדניmale1983מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
שנאןידעי שרעביfemale1983מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
כרמית דויטשfemale1983מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
מנדי חליליmale1983מקצה 10 ק"מ
רגבלויfemale6/26/83המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
הדרשקדfemale1980יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
יוסףפורטלmale1980מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
יהודיתמשולםfemale1980מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אביגילברגרfemale1980מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אפרתגוברfemale1980יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
רועיריינשרייברmale1980מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
יוגביששכרmale1980מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
עינביונגרfemale11/18/80הרצון מנצחמקצה 5 ק"מ
MaayanNfemale1980מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
יפיתאשואלfemale1980מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אוהגורfemale1981מקצה 2 ק"מ
ענבלארליךfemale1980מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
רועי אזרדmale1980מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
חייםקלפפישmale1980מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
עינתלנגרfemale1982E-sports.מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
אסתישניfemale1980FunRun S&Mמקצה 2 ק"מ
שליאשכנזיfemale1980רצי רמה"שמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
צפרירחג׳ביmale1980יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
עידוקידרmale1980מקצה 10 ק"מ
ירוןישמח משהmale1981יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
ירוןואטסmale1981מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
מיכלמרודיfemale1981מקצה 10 ק"מ
אריקגולדשטייןmale1981מקצה 10 ק"מ
עמיתאוזלבוmale1981energyמקצה 5 ק"מ
מיטלגריןfemale1981יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
ניר קריגרmale1981מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יניבמרקוביץmale1981מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
OsherShitritmale1981מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
שרוןריינשרייברfemale1981מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
פארליקזסfemale1981מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
רןכהןmale1981מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
תמיארגובfemale1981מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
טלי ואלךfemale1981Run 4 Fun Zichronמקצה 10 ק"מ
לירוןרופאfemale1981מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
אלדדפרץmale1981יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
דורוןגומבושmale1981מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
נעמהקורציקfemale1981מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
שמואלהורוביץmale1981מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יפעתיהלום-רונןfemale1982מקצה 800 מטר עממי - לקוח יוחננוף
ליאורהרושmale1982יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
ליאורהרושmale1982יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
JosephShaharmale1944מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
צביקהקואזmale1953יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
שלומיתדגן ליפשיץfemale1982מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
דנימשרקיmale1950מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אשרפסטרנקmale1951מקצה 5 ק"מ
שושיגרוספלדfemale4/28/52הרצון מנצחמקצה 800 מטר עממי
חנןחכםfemale1952מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
יהודיתגדסיfemale1953יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
צביהמנטשfemale1953מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
מירהקואזfemale1953יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
ציפיאור מאירfemale1960מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
דוד עוזmale1954מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
מורןשניידרfemale1981מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
דרורלאורmale1981energyמקצה 2 ק"מ
ניריתאמנוfemale1981מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
HadarNaorfemale1982מקצה 10 ק"מ
אביטלחנוקובfemale1981מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
RivkahTopasfemale1983RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
לילך בלסיאנו female1982מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
איתמרפרכטרmale2011energyמקצה 2 ק"מ
שחררוזנפלדmale1982יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
עידוגרוספלדmale1/28/82הרצון מנצחמקצה 800 מטר עממי
שלומיארואטיmale1982מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
משהקלווריmale1955יוחננוף תל אביבמקצה 5 ק"מ
משהוינברגרmale1955מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
דרורשקולניקmale1956מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
דודניצןmale1957יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
Ben-ZionZaidmanmale1958מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
שמעוןבן שושןmale1959יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
אורישלוםmale1/20/59יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
אורישלוםmale1959יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
טליוילנצוקfemale1959יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
כוכיסהרfemale1959יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
נטעגרינברגfemale1960מקצה 2 ק"מ
איציקליברמן male1960מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
משהמנהייםmale1955מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
דינהגולןfemale1960גמאני רצהמקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
אהובהשלוםfemale1960יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
שמואלשמואליmale1960מקצה 5 ק"מ
יעקבפינגרmale1961מקצה 5 ק"מ
דוריתלוסטיג שמחיfemale4/13/61מקצה 2 ק"מ
נאוהאבניfemale4/15/61יוחננוף כפר סבאמקצה 10 ק"מ
נועםפרידלנסקיmale2/15/62יוחננוף רחובותמקצה 800 מטר עממי
אורנהחייקיסfemale1961EzeRunמקצה 5 ק"מ
דליהג'רביfemale1961לרוץ עם פינימקצה 5 ק"מ
מאירדהןmale1962מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
יובלהרריmale1961תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ
איציק ישראלmale1961מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
נפתלילויmale1962יוחננוף בת יםמקצה 5 ק"מ
שלמהבנישוmale1962 מנהל ההספקה-כללית שירותי בריאותמקצה 10 ק"מ
רונישלוםmale1962מקצה 5 ק"מ
אבימסינגרmale1962יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
צבישוורץmale1962מקצה 5 ק"מ
אורי לויmale1962מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אוריתאליהוfemale1963יוחננוף בת יםמקצה 5 ק"מ
אפישמשmale1963יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ
משהלחמניmale1963יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
עליזהיצחקfemale1963יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
מיכלכץfemale1963מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
אריצבטלרmale1964מקצה 10 ק"מ
עמי זוארץmale1964מקצה 10 ק"מ
רנילביא פריfemale1964יוחננוף בת יםמקצה 5 ק"מ
רונןעפג'יןmale1964מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
אורליפרסfemale1964מקצה 10 ק"מ
אביגדוראורmale1964יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
אמירשנדלmale8/21/64יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
מאיראליאסmale1964יוחננוף בת יםמקצה 10 ק"מ
נועהליקבורניקfemale1964יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
יזהרשרעביmale1964מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
אילןזכותmale1965יוחננוף פתח תקווהמקצה 5 ק"מ
איילהשלוםfemale1965מקצה 5 ק"מ
נוריתברנדריסfemale1965מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
ארנהאורגfemale1966RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
DaphnaMichaelifemale1968מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
roymamanmale1982מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
עמיתבינרmale1982מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
אהודערבmale1982FITNESS4מקצה 10 ק"מ
סיוןקואזfemale1982יוחננוף כפר סבאמקצה 5 ק"מ
סיוןגומבושfemale1982מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
עינתסוקולfemale1982מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
גילפלמנבאוםmale1982מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
זוהרימיןmale1982מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
נחארשבןmale1982מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
ערןכהןmale1983מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
שלומיתבן שבת חובשיfemale1951מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
מישלרודריגזfemale1997מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
אסנתחממיfemale1982RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
סיוןדורfemale1982יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ
שלומיעידןmale1982מקצה 10 ק"מ
בוריסאונפליסmale1945מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
נדבטלmale1982מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
ג'ודיקרמרfemale6/15/47המרכז האקדמי פרסמקצה 2 ק"מ
יעלקדם ואטסfemale1982מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
יובלסעדיהmale1983מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
יעקבזפראניmale1983משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
ג'נתפישמןfemale1955מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
אילשורצולדmale1984מקצה 2 ק"מ - לקוח יוחננוף
ניצניתכהן סגמןfemale1982מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אסףגורפינקלmale1982מקצה 5 ק"מ
קרןדמישטייןfemale1982מקצה 5 ק"מ
שירישחוריfemale1984מקצה 10 ק"מ - לקוח יוחננוף
כנרתשרעביfemale1984מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
ריביכהןfemale9/13/84הרצון מנצחמקצה 800 מטר עממי
מיכאלאשרובmale1984משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
עמוסקלוסקהmale1984מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
CarolineRossfemale1990RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
LiranLevimale1984מקצה 10 ק"מ
רחלישטייןfemale1983יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ
דרורשטייןmale1977יוחננוף פתח תקווהמקצה 10 ק"מ
מאירכפריmale1991מקצה 5 ק"מ - לקוח יוחננוף
גדילופוmale1955מקצה 5 ק"מ
‪hanavachtel‬‏7female1951מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
מנדיגולדmale1959מקצה 800 מטר עממי -תושב רחובות
EtienneDreyermale1995מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
שלמהעובדיהmale1951הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 5 ק"מ
יעקברוזנברגmale7/26/65מנהל ההספקה-כללית שירותי בריאותמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
SameerGrovermale1985RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
חנןבירמןmale1946מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
MikhailLabendikmale2001מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
Abhirup Majumdarmale1997מקצה 5 ק"מ
OleksandrBorysovmale1974מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
marynaBorysovafemale1979מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
AlanMonzianimale1994RUN4FUNמקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
LisaBuchauerfemale1990מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
אורילכישmale1946מקצה 5 ק"מ - תושב רחובות
דורוןגורודצקיmale1948magic runnersמקצה 5 ק"מ
MicaelSilvamale1992מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
Ana RitaCavacofemale1992מקצה 2 ק"מ - תושב רחובות
מטיוסשוורץmale1988RUN4FUNמקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
RaulMirelesmale1992מקצה 10 ק"מ - תושב רחובות
Ignacio JoséMelero Jiménezmale1992מקצה 10 ק"מ